Zeleniny jíme dost, ne však českou

Rostoucí spotřeba zeleniny a také ovoce u nás těší více dietology než samotné producenty. Pěstitelské plochy této skupiny plodin v České republice neustále klesají. Přitom ovoce a zelenina je velmi důležitá pro život člověka, protože obsahuje některé esenciální látky. Ve výživě většiny obyvatel planety ale trvale chybí.

V posledních letech stoupá v České republice spotřeba zeleniny Tento trend se výrazně projevoval především v první polovině devadesátých let minulého století. V posledních letech se spotřeba zeleniny pohybuje kolem 80 kilogramů na osobu a rok. Mezi nejčastěji konzumované druhy tradičně patří hlávkové zelí a cibule a od konce tisíciletí také rajčata (všechny přes deset kilogramů na osobu a rok).
Ještě v roce 1990 se spotřeba ovoce jen blížila 60 kilogramům na osobu a rok, o deset let později to již bylo 75 kilogramů. Za poslední roky se pohybuje mezi 80 a 85 kg. Více než čtvrtina celkové spotřeby pak připadá na jablka.
Vývoj pěstitelských ploch zeleniny v ČR má opačný průběh proti spotřebě. Zvýšenému zájmu spotřebitelů neodpovídá rozvoj pěstování, ale spíše rostoucí dovozy. Ještě v roce 1999 se zelenina pěstovala na téměř 35 tisících hektarech. V roce 2002 to bylo jen asi 12,6 tisíce hektarů a po vstupu České republiky do Evropské unie se v roce 2005 založily porosty zeleniny pouze na necelých devíti tisících hektarů. Toto snížení plochy se dotklo především menších pěstitelů, kteří přestali pěstovat zeleninu úplně. Jak někteří zelináři potvrzují, produkci zeleniny na našem území znesnadňují nejen levnější dovozy z některých států EU.
V posledních letech se řada pěstitelů musí vypořádat s extrémnějšími projevy počasí během vegetace. Úrodu častěji poškozuje sucho nebo kroupy. Tyto vlivy jsou připisovány změnám klimatu souhrnně označované jako globální oteplování. V neposlední řadě znesnadňuje rentabilitu pěstování zeleniny také ne vždy zcela korektní chování obchodních řetězců. Přibližně dvě třetiny Čechů nakupuje zeleninu a ovoce v supermarketech nebo hypermarketech a asi 20 % ve specializovaných obchodech.

Ve světě je zeleniny málo
V současné době Organizace Spojených národů pro výživu a zemědělství (FAO) a Světová zdravotnická organizace (WHO) vedou kampaň, která má pomoci zajistit na celém světě větší nabídku, dostupnost a zvýšení konzumace zeleniny a ovoce.
Zelenina podobně jako ovoce je významným zdrojem řady látek nezbytných pro zdravou výživu lidí. Přesto jejich spotřeba nedosahuje dostatečné úrovně. V celosvětovém průměru se momentálně konzumuje výrazně méně ovoce a zeleniny, než je minimální doporučené množství stanovené Světovou zdravotnickou organizací – 400 gramů na hlavu a den. Předpokládá se, že většina lidí denně přijímá jen asi 20 až 50 % tohoto doporučeného množství. I když se za posledních padesát let změnily stravovací návyky lidí – na úkor obilovin a luštěnin rostl podíl rostlinných olejů, cukru a masa – podíl ovoce a zeleniny se zvýšil jen mírně a tento trend pokračuje.
Světová zdravotnická organizace řadí nízkou konzumaci ovoce a zeleniny na šesté místo mezi dvacet nejrizikovějších faktorů způsobujících předčasná úmrtí (hned za mnohem známější zabijáky, jakým jsou tabák a vysoký cholesterol). Evropské zdravotnické centrum v Londýně odhaduje, že ročně kvůli nedostatečnému příjmu zeleniny a ovoce předčasně umírá více než dva a půl milionu lidí. Konzumace této skupiny potravin zajišťuje přísun důležitých látek do organismu, jako jsou například vitamíny A, B, C a E, vláknina a další antioxidačně působící látky.
(O spotřebě zeleniny u nás i ve světě si můžete více přečíst v únorovém vydání časopisu Zahradnictví.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *