Zeleň do měst neodmyslitelně patří

K získání finanční pomoci na zlepšení stavu zeleně a veřejných prostranství lze využít zdroje národní i evropské prostřednictvím příslušných programů, ale také krajské či nadací. Připomněli to přednášející na semináři Dny zahradní a krajinářské tvorby v Luhačovicích.

Občanské sdružení Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu, které pořádá akci pro odborníky ze zahradnického sektoru, má čím dál tím více příznivců. V průběhu tří dnů semináře, jenž nesl podtitul Město – zeleň a bydlení, zavítaly do místa tradičního setkání v Luhačovicích více než čtyři stovky účastníků. Seminář se dále věnoval stavebnímu zákonu z pohledu zahradní a krajinářské tvorby, zakládání a provozu koupacích biotopů a péči o památky zahradního umění.

Kde je možné získat dotace
„Ke zlepšení stavu zeleně na veřejných prostranstvích je možné využít finanční podpory státu, evropské dotační programy a další,“ uvedla Ing. Eva Sojková z Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice (VÚKOZ). Upozornila na dva dotační programy podporující veřejnou zeleň obcí a měst, které představují přístupnou cestu k získání finanční pomoci. Prostředky lze získat ze státních dotačních programů Ministerstva životního prostředí (MŽP) ČR a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.
„Finance na veřejnou zeleň bude možné získat i z Evropských fondů, konkrétně z operačního programu Životní prostředí. Ten spravuje Státní fond životního prostředí. Kromě jiného lze veřejné plochy zeleně v obcích obnovit i z krajských dotací či soukromých nadací. U nich se často klade důraz na zapojení obyvatel do tvorby a realizace projektu,“ upozornila Ing. Sojková. Dotace na obnovu zeleně je podle ní možné získat jak na samotnou realizaci, tak na studii proveditelnosti. Ta je prvním krokem k obnově zeleně v obci.

Programy pro lepší prostředí
Na semináři zaznělo, že Program péče o urbanizované prostředí, vyhlášený MŽP v březnu 2005, umožňuje získat až 80 % finančních prostředků na vypracování studie proveditelnosti. Žadatelem může být obec nebo jiná právnická či fyzická osoba (vlastník příslušných pozemků nebo nájemce se souhlasem vlastníka). Mezi nejčastěji podporované projekty patří regenerace významných ploch zeleně (veřejně přístupné parky a lesoparky, areály nemocnic, škol, hřbitovů, návsi a náměstí). Tento program rovněž podporuje mimo jiné i výsadby izolační zeleně oddělující obytnou zástavbu od průmyslových a komerčních areálů či hlučných komunikací a další. Menší zájem je zatím o zakládání a obnovu zeleně problematických ploch typu brownfields.
Podporou vypracování projektové dokumentace sleduje MŽP zejména zajištění kvalitní přípravy akce a definování její finanční náročnosti při budoucí realizaci. Pracovníci MŽP, odboru ekologie lidských sídel a člověka, zajišťují žadatelům – pořizovatelům studie veškeré potřebné konzultace. V loňském roce už bylo díky tomuto programu přiděleno přes 2,7 milionu korun. Program pro rok 2007 bude vyhlášen novou směrnicí, jejíž zveřejnění se očekává na začátku letošního roku. Zájemci si mohou formulář žádosti stáhnout začátkem roku z webových stránek MŽP. Donedávna mohli žadatelé čerpat finanční podporu ještě z Programu péče o přírodní prostředí ze Státního fondu životního prostředí. Tento program už se ale od roku 2006 netýká veřejné zeleně.
Města a obce mohou využít pořízenou studii proveditelnosti jako součást většího projektu pro získání finančních prostředků z fondů EU.
Úpravě veřejných prostranství a obnově zeleně v obcích do tří tisíc obyvatel se věnuje i Program obnovy venkova. Ke zlepšení současného stavu panelových sídlišť přispívá rovněž nařízení vlády č. 494/2000 Sb., podle kterého lze poskytnout dotace ze státního rozpočtu na podporu jejich regenerace.
Problematice veřejné zeleně v obcích se bude věnovat publikace Acta Pruhoniciana s názvem Ochrana, obnova a rozvoj zeleně malých měst napsaná odborníky z VÚKOZ.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *