Zbavte se rychle a výhodně výdrolu obilnin v řepce

V praxi nejpoužívanější selektivní graminicid lze s úspěchem využít v nastávající podzimní sezóně rovněž při likvidaci výdrolu obilnin v řepce olejce. Agil 100 EC hubí výdrol i případný pýr rychle a spolehlivě, a to za výhodnou hektarovou cenu aplikace. Kupující navíc získává kvalitní hnojivo Borosan Forte k přípravku Agil zdarma jako bonus a může tak dopřát své řepce i tolik potřebnou mikroživinu bór.

Nejrychlejší působení

Účinná látka propaquizafop je trávami velmi rychle absorbována a uvnitř rostliny systémově rozváděna do listů, stolonů, oddenků, rhizomů a kořenů. Již za jeden až dva dny po aplikaci výdrol zastavuje svůj další růst a přestává řepce konkurovat. Proces následné nekrotizace pletiv a odumírání rostlin je zpravidla ukončen během následujících 10–20 dnů.

Agil, jak již jeho název napovídá, mimo jiné zdobí právě rychlost jeho účinku. Ta se promítá i do rychlostí průniku účinné látky do pletiv plevele, což přináší pro praxi i další zajímavou skutečnost: Déšť pouhou jednu hodinu po aplikaci již nesnižuje účinnost. Spolehlivost je celosvětově odzkoušena mnohaletou praxí jak v pokusech, tak i v provozu

Správný postup proti výdrolu

Správné dávkování je alfou a omegou úspěšnosti použití všech graminicidů, proto si jej znovu připomeneme. Aplikace se provádí nezávisle na vývojovém stadiu kulturní plodiny. Obecně se řídíme stadiem růstu plevele. Nejlepších výsledků je dosahováno ve stadiu plevelného výdrolu obilnin od 2.–3. listu až do odnožování.

Při rovnoměrném vzcházení výdrolu obilnin stačí aplikovat přípravek ve vysoce ekonomické dávce 0,4 litru na hektar a to do 4. listu obilnin. Tento stav většinou nastává u minimalizačních technologií a nebo v případě deštivého počasí a dostatečné vlhkosti v půdě, kdy výdrol rovnoměrně vzchází.

Pokud dojde k nerovnoměrnému vzcházení, nebo podzim doprovázejí přísušky, je lépe počkat na vzejití veškerého výdrolu a aplikovat plnou dávku 0,5 l/ha. Na pozemcích se totiž vyskytuje výdrol v různých růstových fázích, včetně odnožujícího výdrolu.

V případě výskytu pýru plazivého postupujeme takto. Při použití dávky 0,5 l/ha dochází pouze k odumření nadzemní části pýru plazivého a k dočasnému zastavení jeho konkurence. Po určité době však opět obráží z podzemních oddenků a účinnost je nedostatečná. Pro dokonalou účinnost je třeba použít dávky 1,2–1,5 l/ha a platí, že čím kratší jsou oddenky v půdě a čím pýr bujněji roste (je teplo a vlhko), stačí nižší dávka.

Možnost použití i v OP II

Agil poskytuje vynikající účinnost proti travám při relativně nízkých aplikačních dávkách. To ho zároveň s nízkým potenciálem vyplavování a nízkou rozpustností účinné látky ve vodě řadí mezi přípravky šetrné k životnímu prostředí. Agil nezanechává v půdě rezidua, která by mohla nepříznivě ovlivňovat pěstování následných plodin. Spolehlivě účinkuje i za nízkých teplot. Přípravek má velmi příznivý ekotoxikologický profil, a proto již prošel evropským reregistračním procesem a je schválen i pro budoucí používání v zemědělských plodinách i v lesnictví.

Hnojivo Borosan Forte zdarma

Jako tradičně, tak i letos platí při výběru graminicidu Agil praxí oblíbený bonus: jedinečné spojení nabídky přípravku Agil 100 EC s hnojivem Borosan Forte. Každý, kdo zakoupí 20 l balení přípravku Agil 100 EC, může požadovat u distributora stejné množství, tj. 20 l kvalitního listového hnojiva Borosan Forte zdarma. Hnojivo Borosan Forte najde uplatnění v řadě kultur, jako je řepka olejka, cukrovka, mák, slunečnice, ale i ozimé obilniny, zelenina, jádroviny, peckoviny či réva vinná. I letos je tato atraktivní nabídka připravena jako bonus navíc pro zákazníky přípravku Agil. Pěknou a zdravou řepku jako základ úspěchu v příští sezóně vám přeje Adama.

 

Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určeny pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

Ing. Jiří Vašek,

Adama CZ s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down