Zástupci Východoevropské semenářské sítě se sešli poprvé

Musím předeslat, že konstatování uvedené v titulku není zcela přesné. Pod hlavičkou Východoevropské semenářské sítě šlo skutečně o první výroční zasedání, ale semenáři ze střední a východní Evropy si koncem listopadu v Praze vyměňovali své zkušenosti již počtvrté.

První regionální akci tohoto druhu zorganizovala Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMŠSA) v roce 1998 pod názvem Východoevropské semenářské setkání. Zúčastnili se jí nejenom šlechtitelské a semenářské firmy, ale i zástupci kontrolních a dalších státních institucí. Ve dvou následujících letech se setkání opakovala a zájem byl stále větší jak co do absolutního počtu účastníků, tak zastoupených zemí.
Smyslem těchto regionálních akcí bylo a je přinášet aktuální informace z klíčových oblastí oboru šlechtění a semenářství a napomáhat rozvoji kontaktů mezi firmami i mezi státními institucemi. Důležité jsou rovněž vnitřní integrace regionu a jeho lepší čitelnost vůči zbytku světa a také pomoc při začleňování jednotlivých zemí do evropských a světových semenářských struktur.
Při pořádání loňského setkání bylo zřejmé, že dosavadní regionální aktivita se stane ještě srozumitelnější, bude-li mezinárodně zastřešena. Ve východní Evropě však neexistuje mezinárodní semenářská asociace a její založení by bylo zbytečné, protože většina zemí regionu usiluje o připojení k Evropské unii. Proto byla ustavena volná otevřená struktura sdružující země regionu na základě společných zájmů – přinášet informace do regionu, navazovat kontakty a budovat fungující regionální trh s osivy. Skupina je deklarována jako Východoevropská semenářská síť – EESNET (Eastern European Seed Network). Nyní jsou v ní sdruženy: Česká republika, Bulharsko, Litva, Jugoslávie, Makedonie, Rusko, Slovensko a Ukrajina.
Téma letošního setkání, které se v Praze uskutečnilo už pod hlavičkou EESNET, bylo „Základní aspekty semenářského obchodu“. Přednášky zahrnuly ochranu vlastnických práv k odrůdám, certifikaci osiva, pravidla Mezinárodní semenářské federace (FIS) pro obchod s osivy, pohled různých zemí na používání farmářských osiv, nové metody zlepšování kvality osiv mořením i dalšími úpravami (například obalováním) a samozřejmě problematiku geneticky modifikovaných odrůd.
Na setkání se zaregistrovalo 250 účastníků z 26 zemí. Příští jednání se bude konat začátkem listopadu 2002 v Bratislavě.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *