06.06.2024 | 12:06
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zamezte zbytečným ztrátám v řepce

Pro sezónu 2024/2025 přinášíme dvě nové odrůdy do portfolia řepek. Jedním z nich je hybridní odrůda SY Elisabetta. Zdvojené t v názvu samo o sobě dává znát, že přírůstek rozšiřuje skupinu hybridů odolných k viru žloutenky vodnice (TuYV). Tento virus dokáže porost významně oslabit a má vliv například i na míru přezimování. Hlavní přínosem odrůdy SY Elisabetta je však to, že byla vyšlechtěna v rámci technologie nepukavosti šešulí. Zmíněná technologie v sobě kombinuje seznam znaků, které vedou ke sklizni s minimálními ztrátami. Čím méně vypadaných semen ze šešulí, o to menší také problém s výdrolem řepky v následných plodinách. Pokud mají šešule nižší mechanickou odolnost, dochází ve větší míře k tříštění šešulí při nárazu sběrových kotoučů a při působení vibrací v průběhu sklizně. SY Elisabetta je středně raná odrůda s velmi dobrou odolností přezimování. Je středně vzrůstná a doporučujeme její morforegulaci v průběhu podzimu. Na jaře lze označit její růst za rychlejší. Vyniká vysokou odolností poléhání.

Foto 1 - Habitus odrůdy SY Robot CL

Druhá novinka, hybrid SY Robot CL, rozšiřuje segment odrůd odolných k účinné látce imazamox, tedy segment technologie Clearfield®. Přináší tak řešení širokého spektra plevelů  a výdrolu vyskytujícím se po obilninách v řepce. Pokud v řepce bojujete s poději vzcházejícími pleveli jako je hořčice, svízel, kokoška, rozrazil či kakost, je CL technologie to pravé pro Vás. I tohoto důvodu SY Robot CL nese slogan „Bez Robotu ruce v potu“. Jedná se o středně raný výnosný hybrid i do horších pěstebních podmínek. Prokázal i výnosovou stabilitu na lehčích půdách. Proto přináší své klady pěstiteli i pokud primárně nepotřebuje využít benefity technologie Clearfield. Na podzim se vyvíjí pomaleji, lze jej proto vysévat i ve dřívějších agrotechnických termínech a přináší tak široké okno pro setí. Také jarní vývoj je pomalejší a tím uniká jarním mrazíkům.

 Aganos, SY Glorietta a SY Aliboom

Aganos svými výsledky navázal na úspěchy ze svého registračního zkoušení, které vyhrál. V roce 2022 získal prvenství v rámci poloprovozních pokusů ČZU po vedením Ing. Davida Bečky, PhD. v ČR, nebo poloprovozních pokusů SPZO v rámci Slovenské republiky. Aganos prokázal v praxi vysokou odolnost vyzimování. Je nositelem resistence proti viru žloutenky vodnice a genu RLM7 tedy odolnosti vůči Phoma lingam. Z hlediska dynamiky růstu a vývoje se jedná o odrůdu, která spadá do skupiny řepek s rychlejším podzimním vývojem. Proto si jej můžeme dovolit doporučit také pro využití na pozdější termíny výsevu. Po zimě spadá Aganos spíše k odrůdám s časnějším nástupem do vegetace, dokáže tak lépe využít časně jarní vláhu ve svůj prospěch v sezónách se suchým jarem. Dosahuje střední výšky a dosáhl velmi vysokého hodnocení také v nepoléhavosti. Má husté nasazení šešulí a celkové dozrávání nastává v raných fázích středně raného segmentu. Má také geneticky zvýšenou nepukavost šešulí. Čím Aganos shrnout? Skutečně jeho sloganem- Když výnos, tak Aganos.

Foto 2 – SY Elisabetta v plném květu

SY Glorietta spadá do středně raného hybridního sortimentu ozimé řepky. Jedná se o vzrůstnější hybrid s bohatým větvením a velikými šešulemi. Mezi našimi hybridními odrůdami dosahuje SY Glorietta nejvyšší olejnatosti.  Má rychlý podzimní růst, avšak bez výrazných tendencí k předčasnému prodlužovacímu růstu. Z tohoto důvodu SY Glorietta vykazuje velmi vysoké hodnocení v parametru mrazuodolnosti a přezimování. Díky tomu není omezena v termínu setí. SY Glorietta je schopna si poradit I v podmínkách hůře dostupného dusíku a zajistit tak velmi slušný výnos. Vedle odolnosti k viru žloutenky vodnice (TuYV) je SY Glorietta vysoce odolné k nákaze Verticilliem a velmi dobře odolává hlízence a také botrytidě. Právě dobrý zdravotní stav porostů SY Glorietta se projevuje následně ve výnosu.

V naší nabídce naleznete také zavedenou odrůdu odolnou k nádorovitosti košťálovin- SY Aliboom. SY Aliboom  nese geneticky podmíněnou odolnost viru žloutenky vodnice (TuYV). Výkonnostně převyšuje své předchůdce odrůdy SY Alibaba i SY Alix. Oproti oběma hybridům vykazuje taktéž vyšší olejnatost. Velkým benefitem této odrůdy je také výborný zdravotní stav. Na rozdíl od SY Alibaby či SY Alixu tato odrůda vykazuje rychlejší vývoj na podzim a doporučujeme podzimní aplikaci morforegulátoru.*

Těšíme se na shledání na mnoha jarních akcích, kde Vám budeme moci ukázat naše odrůdy řepek na poli.

RNDr. Ondřej Skala,

Syngenta Czech s.r.o,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down