Zamezme tvorbě mykotoxinů v počátku

S rozvojem bioplynových stanic výrazně narostla již tak velká rozloha kultivační plochy kukuřice. Kukuřice patří mezi takzvané C4 rostliny. Je proto schopna maximálně využívat dostupný oxid uhličitý pro fotosyntézu za relativně malých ztrát vody. Produkuje tak svoji biomasu velice efektivně. Tato schopnost kukuřice je však vykoupena jejími vyššími teplotními požadavky. Pokud je kukuřice vystavena stresovým faktorům, je cesta infikace houbovými patogeny znatelně usnadněna a choroba se rozvíjí. Tyto stresové faktory mohou být jak fyzikální, tak biotické. Správná volba hybridu vhodného svými parametry do lokálních podmínek spojená s kvalitní insekticidní ochranou porostu v podobě přípravku Ampligo je proto velice důležitá.

Produkce kvalitní siláže s nízkým obsahem nežádoucích látek začíná již na poli. Zdroj mykotoxinů v siláži však může být dvojího původu – polní, tedy produkovaný patogeny sužujícími kukuřici na poli, nebo vzniklými až špatným zpracováním a uskladněním – skladový původ – skladové plísně.

Mykotoxiny produkované na poli

Mykotoxiny produkované na poli jsou spřaženy především s rozvojem fuzarióz. Tyto patogeny jsou zodpovědné za kumulaci mykotoxinů (fuzariotoxinů), jako jsou: DON (deoxynivalenol), zearalenon, fumonisiny (Fb1 a Fb2) a T-2 toxin. Zástupci rodu Fusarium napadají kořeny a také stonek až po palice. Taxonomie této skupiny patogenů je velice složitá a počet zástupců je četný. Jedná se především o Fusarium graminearum (pohlavní forma Giberella zeae), který napadá stonky a je zodpovědný za kumulaci DON, T-2 toxinu a zearalenonu. Optimální podmínky infikace jsou chlad a vlhko, kdy jsou vnitřní obranné mechanismy kukuřice oslabeny. Palice jsou napadány převážně patogenem Fusarium verticillioides (pohlavní forma Giberella fujikuroi) a infekce vede ke kumulaci fumonisinů (Fb1 a Fb2) a moniliforminu. Růst mycelia probíhá nejlépe při vlhkosti zrna pod 35 % a ustává při hodnotě 17 % (odtud doporučené vysušení zrna pod 15 %).

Ne vždy se však vizuální projev patogenu promítne do výsledné hladiny mykotoxinů v produkci. A naopak, někdy i za relativně neznatelného napadení porostu může být obsah mykotoxinů velice vysoký.

Spojitost napadení porostu kukuřice zavíječem s následným vyšším napadením houbovými patogeny s dopadem na obsah mykotoxinů v produkci se v literatuře obecně přijímá. Ochrana před náletem zavíječe je tak v tomto ohledu zásadním opatřením ochrany porostu. Omezení mohou být agrotechnická, jako jsou důkladné rozmělnění posklizňových zbytků a jejich zapravení, ve kterých zavíječ přezimuje, až po omezení zařazení kukuřice v osevním sledu.

Ze zavíječe se stal běžný škůdce na našich kukuřičných polích a je s ním nutno počítat v každé pěstitelské sezóně. Zvláště v takových, v nichž převládá  deštivější a chladnější počasí, je potřeba se mít na pozoru. Housenky zavíječe vyvíjející se v rostlinách kukuřice nejenže mají vliv na případný rozvoj chorob, ale svým žírem a následným lámáním stébel významně negativně ovlivňují také kvantitativní parametry výnosu. A to neškodí v porostu pouze zavíječ. Značnou měrou mohou svým žírem ke zkáze dopomoci také dospělci bázlivce kukuřičného spásající blizny, vyvíjející se zrna i listy kukuřice.

Ošetření insekticidem Ampligo

Vzhledem k relativně širokému období, ve kterém je potřeba kukuřici chránit, i rozdílným škůdcům v jejich různých vývojových stadiích je optimální volbou ošetření porostů přípravkem Ampligo.

Ampligo je dvousložkový insekticidní přípravek (účinné látky – chlorantraniliprol + lambda-cyhalothrin) s nízkým dávkováním a flexibilním použitím určený pro kontrolu všech vývojových stadií zavíječe kukuřičného a dospělců bázlivce kukuřičného v porostech kukuřice. Kombinace rychlého nástupu účinku a dlouhodobého reziduálního působení i za vysokých teplot (i nad 28 ºC) a vysoká odolnost vůči smyvu deštěm zabezpečují spolehlivou ochranu kukuřice v období letních měsíců. Ampligo nepřímo omezuje napadení kukuřice chorobami, a tím snižuje obsah mykotoxinů v produkci. Ampligo navíc obsahuje moderní formulaci stabilní suspenze mikrokapsulí se ZEON technologií.

Další velmi důležitou vlastností přípravku Ampligo je translaminární pohyb uvnitř rostliny, což znamená, že se účinná látka dokáže při aplikaci na svrchní stranu listu přemístit skrze listy i na jejich spodní stranu a působí tak přesně tam, kde zavíječi kladou svoje vajíčka, a účinek je tak vysoce spolehlivý.

Insekticidní ošetření je základem omezení kumulace mykotoxinů v rostlinách kukuřice, siláže a případně v celém potravním řetězci. Proto je dobré mít již při instalaci lapačů na zavíječe v záloze kvalitní zbraň – insekticid Ampligo.

Specialista – fungicid Quilt Xcel

Dalším efektivním způsobem pro omezení hladiny mykotoxinů jsou fungicidy. Z portfolia společnosti Syngenta se nabízí specialista Quilt Xcel, který díky obsahu strobilurinové i azolové složky (azoxystrobin, propiconazole) dokáže účinně chránit před chorobami kukuřice, omezit výskyt mykotoxinů v zrnu i siláži a současně má pozitivní vliv na výnos kukuřice, což bylo prokázáno i v registračních pokusech UKSÚP a je také obsaženo v etiketě přípravku Quilt Xcel

Ideální kombinace pro oba problémy v kukuřici, to znamená škůdce a choroby, je tank-mix Ampligo (0,2 l/ha) + Quilt Xcel (1 l/ha) a výnosové navýšení je dalším příjemným benefitem této kombinace.

RNDr. Ondřej Skala

Syngenta Czech s. r. o.

 

Foto:

Kukuřice poškozená zavíječem

Housenka zavíječe

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *