14.11.2021 | 07:11
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Zakládání porostu smíšené kultury

Široké možnosti využití kukuřice, ať už celé rostliny nebo zrna, přímo vyzývají k široké paletě agrotechnických postupů vedoucích k naplnění cílů udržitelného zemědělství, tedy stálé produkce i ochrany půdy. Dostupnost nových technologii v zemědělství, jako je GPS související s přesným setím, které se projeví na přesnosti rozmístění rostlin na pozemku, využití optických či robotických pleček, umožní opětovný rozvoj odvětví zemědělské mechanizace a agrotechnických postupů řešících meziřádkovou kultivaci. Využití těchto technologií podpoří zařazení systému smíšené kultury v kombinaci kukuřice a leguminóz do osevních postupů.

Základním zdrojem pro zajištění lidských potřeb v 21. století je zemědělství, které je závislé na zdravé a kvalitní půdě. Hlavních rizikem ohrožujícím kvalitu půdy je vodou způsobená eroze. Četnost výskytu eroze se odvíjí od agrotechnických postupů při využívání půdy, které zásadně ovlivňují vlastní kvalitu půdy. Spolu s intenzitou obhospodařování půdy působí na výskyt vodní eroze i intenzita dešťových srážek, půdní typ a topografie. Hustota porostu, která je dána četností stonků a velikostí listové plochy, je jedním z dalších faktorů ovlivňující vznik erozní příhody. V případě výskytu silných dešťových srážek dopadajících na půdní povrch bez vegetace nebo nedostatečně pokrytý půdní povrch dochází vlivem kinetické energie dešťových kapek k destrukci půdních agregátů a následně k erozi. Množství erodované zeminy může být ovlivněno výběrem agrotechnického postupu založení porostu, což popsal Brant et al. (2017), kdy při snížení meziřádkové vzdálenosti z 0,75 m na 0,45 m u kukuřice seté došlo ke snížení projevů eroze.

Politická podpora Evropské unie v oblasti obnovitelných zdrojů přispěla kromě ekonomických, ekologických a klimatických benefitů hlavně k navýšení produkce bioplynu. Tato podpora také přispěla k rozšíření spektra využití kukuřice jako krmiva, potraviny a suroviny k dalšímu zpracování, což podle Vasileiadis et al. vedlo ke vzniku pěstebních systémů založených čistě na pěstování kukuřice. Tyto systémy jsou souhrnně označovány jako Maize-based cropping systems (MBCSs). Adeux et al. uvádí, že na konvenční kukuřičné monokultury, které dominují osevním postupům, je v současné době pohlíženo odmítavě zejména v souvislosti s projevy eroze a degradace půdy, za niž nemůže samotná kukuřice, ale používané agrotechnické postupy, jež jsou na extrémy počasí krátké….

Jednou z možností hledání cesty k rozvoji udržitelného zemědělství je kombinace moderních technologií jako jsou družicové snímky, dálkový průzkum země, variabilní setí, výnosové mapy a uplatnění historických znalostí o využívání technologie smíšené kultury. Jedna z nich pocházejí z mytologie severoamerických indiánů Čerokézů a byla označována jako „Tři sestry“: kukuřice, fazole a tykve (dýně).

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down