Zákazníkem je každý pěstitel brambor

Výstavy, přehlídky, semináře, polní dny – to vše jsou vhodné příležitosti pro získání nejenom odborných informací, ale také přehledu o firmách, které u nás v oboru rostlinná výroba působí, a o jejich nabídce pro pěstitele. Největším setkáním bramborářů jsou nepochybně Bramborářské dny. Také letos ti, kteří mají o brambory zájem, jistě přijedou ve dnech 19. a 20. října do Havlíčkova Brodu.

Prezentovat se tam bude i Europlant šlechtitelská spol. s r.o., která má vazbu na šlechtění brambor, uvádí na trh nové odrůdy a obchoduje s jejich sadbou. Tentokrát jsme chtěli mít trochu náskok, a tak jsme si s jejím ředitelem Ing. Jiřím Procházkou povídali už koncem léta na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích, kde firma vystavuje každoročně od roku 1997.
Podle slov ing. Procházky je pro firmu účast na této akci mimořádně důležitá. Scházejí se tam totiž nejenom velcí pěstitelé brambor, ale i ti drobní, kterým je také, co nabídnout, a kteří jsou pro firmu rovněž zákazníky, přestože nakupují sadbu v malém množství. Zatímco zelenina ze zahrádek v poslední době postupně mizí, brambory stále zůstávají koníčkem mnoha drobných pěstitelů. A není-li dostatek brambor pro potřebu rodiny z vlastní sklizně, přijde na řadu obchod a pak už znalost vlastností a chuti určité odrůdy hraje svoji roli.
„Představujeme hlavně novinky,“ zdůraznil ing. Procházka. „Návštěvníci tady mohou vidět nově registrované odrůdy a i to, co je druhým a třetím rokem úspěšné ve státních registračních pokusech, aby byli v předstihu informováni o předpokládané změně odrůdové skladby. Pro ucelenost přehledu o nabídce naší firmy ukazujeme ovšem také starší sortiment. Ve Státní odrůdové knize má Europlant v současné době zapsáno 16 odrůd brambor. Nejstarší je salátová poloraná Nicola (rok zapsání 1979). Ostatní byly registrovány až po roce 1994. Společným znakem všech našich konzumních odrůd je výrazně žlutá barva dužniny a velmi dobrá chuť.“

Novinky musí uspokojit spotřebitele

Letošní novinky jsou tři. Raná Camilla je konzumní odrůda brambor s mimořádně jemnou slupkou, která na pultech obchodů láká už svým zjevem. Je varného typu B-C, a proto je její určení mimo jiné na kaše a pyré. To je v poslední době, kdy si spotřebitel zvyká kupovat brambory podle odrůd a jejich použití v kuchyni, velmi žádáno. Vhodná je ovšem hlavně pro velkozpracovatele na výrobu hranolků, polotovaru suché bramborové kaše i tzv. suchých výrobků.
Poloraná Milva je určena pro přímý prodej. Je varného typu B-A. Dobře se pere a také loupe, protože má velmi hladkou jemnou slupku. Její hlízy mají typický tvar a sytě žlutou barvu dužniny lahodné chuti s velmi širokým spektrem použití v kuchyni. Tato odrůda popírá obvyklý znak salátových odrůd – nižší výnos. Naopak v našem sortimentu patří k odrůdám nejvýkonnějším.
Poslední z trojice letošních novinek odrůd brambor od firmy Europlant je červenoslupká, poloraná Laura se sytě žlutou dužninou, což je významný požadavek našich spotřebitelů. Z toho vyplývá určení pro přímý konzum (varný typ B). Zkouší se také její využití pro výrobu hranolků. Nepřímo navazuje na úspěšnou Rosellu, která je v našem sortimentu od roku1994. I když výnos Laury je v průměru o něco nižší než u Roselly, vyšší je výtěžnost tržních hlíz, takže konečný efekt je pro pěstitele jednoznačně příznivý.

Želízka v ohni, aneb myslet dopředu

Tři novinky jsou přínosem, ale je třeba sortiment stále vylepšovat, a tak jsou další odrůdy ve státních registračních pokusech. Ing. Procházka k tomu řekl: „Každým rokem chceme našim zákazníkům nabídnout něco nového, něco, co posune pěstování brambor i jejich využití kupředu směrem ke spokojenému spotřebiteli. Odrůda Nora, jejíž registraci předpokládáme, protože je již třetím rokem úspěšná ve státních registračních zkouškách, je raná a velmi výnosná. Pravidelný tvar převážně velkých hlíz ji předurčuje pro výrobu hranolků žluté barvy, tedy určených pro náš trh, který žlutou barvu požaduje jak u brambor, tak výrobků z nich.
Druhá z úspěšně zkoušených odrůd je poloraná, průmyslová odrůda Goldika, určená pro výrobu škrobu. I v letošním, pěstitelsky obtížném roce, dosahuje škrobnatosti nad 20 %. Doufám, že rozvoj škrobárenství, který se v současnosti začíná dařit a je podporován státem a zájmem odběratelů, bude pokračovat. Třetí Romula (varný typ C) je univerzální odrůda, spíše vhodná pro výrobu lupínků s možným uplatněním i ve škrobárenství. Podobně jako u odrůdy Tomensa lze i u této odrůdy agrotechnikou ovlivnit směr využití (škrob – chipsy – konzum). Podle zkušeností by obě odrůdy měly najít vysoce efektivní uplatnění také při výrobě bramborové kaše.
Vím, že jistou mezerou v nabídce naší firmy jsou velmi rané odrůdy. Angelu, Bellarosu, Floru a Presto jsme již přihlásili k registraci, ÚKZÚZ je zkouší a i když si myslím, že po příslušné době zkoušení budou do Státní odrůdové knihy zapsány, popovídáme si o nich raději až za rok. Doufám, že nejenom o těchto velmi raných, ale i dalších, které přinesou do sortimentu odrůd brambor významné kvalitativní nebo pěstitelské vlastnosti. Jednou z nich je Steffi, vyznačující se mimořádnou odolností vůči plísni bramborové při velmi dobrém výnosu vzhledných konzumních hlíz dobré chuti. Věříme, že se tak podaří splnit jeden z cílů ekologického zemědělství.“

Množitelská plocha mnohé napoví

Stanovit pěstitelské rozšíření té které odrůdy není v současné době jednoduché u žádné plodiny. Dříve, když byla obměna osiv a sadby téměř stoprocentní, byl údaj o množitelských plochách a prodaných osivech dosti přesným výchozím bodem. Nyní je třeba počítat s jistou chybou způsobenou sázením a setím všeho možného. To je ale velká chyba, která se projeví ve výnosu, zdravotním stavu a kvalitě.
Europlant letos množil v České republice brambory na 25,3 % celkové množitelské plochy brambor, tj. téměř 1350 ha. Největší plochu zaujímaly odrůdy Marabel, Colette, Solara, Rosella, Filea, Cinja a další. Možnost nákupu sadby odrůd této firmy mají pěstitelé po celé republice. Z centrály na okraji Prahy jsou řízeny velké dodávky, ale též expedována středně velká i malá balení sadby pro menší pěstitele a zahrádkáře a také konzumní brambory. Druhé obchodní středisko je na Českomoravské vysočině ve Vatíně u Žďáru nad Sázavou a třetí v západních Čechách v Nemilkově u Kolince. Ve středních Čechách (v Čechticích) a na Vysočině (ve Velké Losenici) se množí sadba vyšších stupňů a na základě smluv s mateřskou firmou je možné sadbu vyvážet. To má z pohledu dlouhodobé perspektivy velký význam pro naše množitele.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *