Začátek sezóny s vysokými výnosy

Jak naznačily první letošní sklizně raných brambor, lze očekávat vysoké výnosy této komodity. Bohužel ne tak radostná očekávání se týkají cen. Tyto informace a s nimi i mnohé další si odnesli z Čelákovic účastníci semináře uspořádaného tam Ústředním bramborářským svazem České republiky (ÚBS).

Na úvod setkání vystoupil nedávno zvolený nový předseda ÚBS Ing. Miloslav Chlan s příslibem změn ve fungování této organizace. Jak zmínil, ÚBS chce hájit zájmy všech svých členů – jak pěstitelů brambor, tak i obchodníků, zpracovatelů, šlechtitelů a dalších. Současně informoval o novém cíli ÚBS – spolupracovat úzce s Agrární komorou ČR.
V Čelákovicích mimo jiné zazněly i informace o výši podpor určených bramborářům. Podle slov Ing. Evy Divišové z Ministerstva a zemědělství ČR, bylo vloni bramborářům vyplaceno asi 33,4 mil Kč, a to v rámci podpor testování množitelského materiálu, podpor šlechtění, podpor použití certifikované sadby v uzavřených pěstitelských oblastech či na podporu zajištění samostatných odrůdových zkoušek. Tyto podpory náleží pěstitelům i v tomto roce, jaká však bude situace v roce 2010 zůstává zatím podle vyjádření Ing. Divišové nezodpovězeno.

Množitelské plochy sečteny
Přestože na semináři vystoupila celá řada odborníků, takřka s napětím především šlechtitelů a množitelů sadby byly očekávány aktuální informace o letošních plochách sadbových brambor a zastoupení konkrétních odrůd na nich. Tyto informace na čelákovickém semináři tradičně prvně v sezóně zveřejňuje Ing. Lubomír Šantrůček z Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ). Jak zde uvedl, množitelské plochy brambor se opět snížily a to na stávajících 3704 hektarů. Loni to bylo 4031 hektarů, v roce 2007 činila jejich výměra 3909 hektarů. V této souvislosti připomněl fakt, že v posledních letech byla velká část porostů především kvůli špatnému zdravotnímu stavu neuznána a sestupněna. Loni bylo neuznáno 19,7 % ploch, sestupněno 5,2 % ploch. Dosavadní průběh letošní vegetace, pozdější a slabší nálet mšic jsou důvodem k optimistickým odhadům, že po této stránce by mohla být letošní sezóna podstatně lepší.

Nejpěstovanější odrůdy
Na množitelských plochách je letos zastoupeno 221 odrůd, což je nejvíc v historii, informoval dále Ing. Šantrůček. Přibylo mezi ně více než 30 nových jmen. Největší množitelskou plochu má odrůda Impala (247 ha), následují Marabel, Dali, Adéla, Ornella, Princess a Magda. Celkově v sortimentu přibývá zastoupení velmi raných odrůd. Ty v současnosti představují asi 23 % ploch množitelských porostů.

Dvacetitunové první sklizně Oznámení výsledků prvních sklizních raných brambor patří k dalším lákadlům akce, akce, na kterou se do Polabí sjíždí bramboráři z celé republiky. Jak v Čelákovicích informoval Ing. Václav Čermák z ÚKZÚZ, již po 60 dnech vegetace dávaly některé odrůdy na pozemcích zkušební stanice ÚKZÚZ v Přerově nad Labem výnos nad 15 t/ha. Po 67 dnech, kdy byly učiněny druhé odkopy, to již byl výnos na 25 t/ha. Termín sázení byl 3. dubna.
Nejlepších výsledků v technologii pěstování raných brambor pod netkanou textilií a pod závlahou daly na zmíněné stanici, která jen jedním z několika míst provádění podobných pokusů, zatím anonymní testovaný kříženec (25,84 t/ha), odrůda Krasa (25,56 t/ha) a odrůda Everest (25,32 t/ha). V technologii se závlahou, avšak bez textilie, daly nejvyšší výnos po 67 dnech vegetace odrůdy Velox (22,59 t/ha), Verona (22,43 t/ha) a další zatím neznámý kříženec (20,96 t/ha).
Je však třeba shrnout, že velmi slušných výsledků dosáhly v pokusu všechny odrůdy. Jejich průměrný výnos v těchto pokusech byl nejvyšší za několik posledních let. A je zajímavým zjištěním, že i za příznivých podmínek, jaké letos pro rané brambory byly, měla textilie své opodstatnění. Rozdíl v průměrném výnosu brambor pěstovaných v pokusech s a bez textilie byl po 67 dnech vegetace asi 3,7 t/ha.

Rentabilní plodina
I na běžných pěstitelských plochách byly již na začátku června pěkné výnosy. Bohužel ne tak optimisticky se jeví vývoj cen, což pochopitelně vyplývá z předpokladu vysoké produkce. Jak však k tomu dodal Ing. Milan Čížek z Výzkumného ústavu bramborářského Havlíčkův Brod, s. r. o., v loňském roce patřily brambory přes jejich nízké výkupní ceny k nejrentabilnějším rostlinným komoditám.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *