Za radou a inspirací do Mělníka

Ve vyšší odborné a střední zahradnické škole v Mělníku probíhají již třetím rokem Vazačské kurzy pro širokou veřejnost. V pořádání kurzů nejsou nováčky, probíhají od roku 2004. Těší se velké oblibě a zájem o ně roste. Seminář probíhá ve čtyřech blocích v návaznosti na roční období – Jarní a velikonoční dekorace, Svatební seminář, Podzimní a dušičková vazba a Adventní a vánoční vazba.

Na pozvání pořadatelů se týdeník Zemědělec zúčastnil bloku Adventní a vánoční vazba. Letošním tématem kurzu začátečníků byla tvorba adventního věnce, dekorace nádoby, tvorba svícnu a přízdoba jednoho květu.

O vazačských kurzech a chystaných změnách hovořila vedoucí projektu a lektorka seminářů Ing. Kamila Vlasáková. Dále na otázky odpovídal florista a lektor semináře Zdeněk Kupilík, v jehož rukou vznikají ukázková aranžmá.

 

Odpovídá: Ing. Kamila Vlasáková

 

Letos byl nově otevřen, vedle základního kurzu i kurz pro pokročilé. Jsou k zařazení mezi pokročilé potřebné nějaké základní floristické znalosti?

Přihlášení do tohoto kurzu není podmíněno žádnými předchozími znalostmi, ani zkušenostmi. Odlišení od základního kurzu je v rozdílném obsahu jednotlivých bloků. Záleží na každém, jaká témata jej více zaujmou a kterého kurzu se bude chtít zúčastnit. I pro úplného začátečníka je možná účast na kurzu pro pokročilé, pokud ho zaujmou spíše témata tohoto kurzu. Při případných obtížích všichni rádi pomůžeme. Otevření nového kurzu, nazvaného kurz pro pokročilé, nabízí tvorbu prostorových a celkově složitějších aranžmá. Jde například o prostorovou dekoraci v Proboštském kostele v Mělníku, výlohu květinového obchodu, netradiční svatební kytici, glamélii, přízdobu účesu či výzdobu vestibulu zahradnické školy. Protože se k nám však účastníci vracejí, je v letošním kurzu pro pokročilé mnoho absolventů loňského kurzu pro začátečníky, kteří již mají základní techniky osvojeny a není pro ně problémem tvorba složitějších aranžmá.

 

Kolik lidí se účastní přípravy? Jak dlouho probíhá příprava kurzu?

Vedle mne a Zdeňka Kupilíka, který je tvůrcem všech aranžmá, by se pořádání semináře neobešlo bez našich ochotných pomocnic Dany Malákové, Pavlíny Švecové a Michaely Předotové – Čápové, absolventek Střední zahradnické školy Mělník, jejichž pomoci si opravdu velmi vážím. Každý seminář plánujeme zhruba s dvouměsíčním předstihem. Je nezbytné probrat jednotlivé práce a naplánovat potřebné množství materiálu. Jelikož pořádáme čtyři kurzy ve dvou variantách ročně, věnujeme se tedy přípravě v průběhu celého roku.

 

Kurzy jsou pořádány již třetím rokem. Došlo během této doby k obměně témat?

Jelikož kurzy probíhají pod záštitou školy, snažíme se výuku vést metodicky. Cílem kurzu je naučit zúčastněné základní techniky. Osobně považuji za základní floristickou práci techniku vázání kytic do spirály a tato práce je s rozdílnými tématy realizována na každém kurzu. Důležitou technikou je vypichované aranžmá, kdy se účastníci naučí pracovat s aranžovací hmotou. Potřebná je i orientace v použití dekoračních materiálů, jako nádob, kouliček, stuh a podobně. Zaměření jednotlivých bloků je stále stejné – v návaznosti na ročním období. Jelikož se nám někteří zúčastnění vrací, měníme každoročně náplň jednotlivých kurzů.

 

Jaký je nejčastěji průběh kurzu a co je součástí poplatku?

Součástí semináře není pouze samotná tvorba aranžmá, snažíme se zúčastněným rozšířit obzory přiblížením novinek a trendů, nejčastěji prezentacemi v Power Pointu. Probíhá teoretická část, ve které představujeme květinové novinky či netradiční dekorace. Snažíme se pokaždé představit nějaký nový kultivar, materiál či prvek. V jednom dni jsou vždy tvořena čtyři různá aranžmá, na základě témat jednotlivých bloků. V ceně kurzu je veškerý rostlinný materiál a materiál nutný pro tvorbu daného aranžmá. Všechny vytvořené dekorace si zúčastnění odnáší domů. Absolvování všech čtyř bloků je odměněno získáním certifikátu.

 

Jaká témata jsou pro zúčastněné nejlákavější?

Účastníci se určitě nejvíce těší na svatební seminář, poté následuje vánoční a adventní vazba a nejmenší zájem je o podzimní a dušičkovou vazbu. Proto se snažíme zaměřovat se v tomto období spíše na podzimní materiály a aranžmá z nich než na smuteční vazbu.

 

Hodláte v kurzech pokračovat i v letošním roce?

Určitě, v tuto chvíli jsou již jasné termíny. Jedinou změnou plánovanou v příštím roce bude pořádání kurzů pouze pro začátečníky, ale ve dvou souběžných blocích. Již v tuto chvíli máme přihlášky od letošních zúčastněných. Maximální kapacita kurzu je třicet osob, abychom se mohli individuálně věnovat každému zúčastněnému. Případné zájemce mohu pozvat na nejbližší kurz, který proběhne 15. a 16. března a bude zaměřen na jarní a velikonoční dekorace.

 

Odpovídá: Zdeněk Kupilík

 

Jaká je vaše odbornost? Zúčastnil jste se nějakých soutěží?

Jsem absolventem Střední zahradnické školy Mělník, kde jsem po ukončení studia také pracoval v květinové prodejně. V současné chvíli otevírám nový květinový obchod v Žatci. Účastnil jsem se soutěží Děčínská kotva, kde jsem se stal vícemistrem republiky, Viktoria Regia v Piešťanech či Polabský motýl. Z předváděcích akcí mohu jmenovat Velhartice s Jarkem Kokešem. Dále na Florimexu jsem prezentoval svatební kytice a spolupracoval s Holandskou květinovou kanceláří.

 

Jaká je vaše úloha v kurzu?

Po příchodu obdrží zúčastnění seznam materiálu potřebného k tvorbě aranžmá. Mým úkolem je předvést postup jednotlivých aranžmá, seznámit je s technikou, stylem, barevnou kompozicí a technickými či vizuálními požadavky. Poté studenti tvoří aranžmá podle vzoru, ale ve svém vlastním provedení. Každý by měl do své práce vložit svou fantazii a nápady.

 

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *