05.02.2001 | 10:02
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Význam poloprovozních pokusů při výběru hybridu kukuřice

Při výběru osiva kukuřice je třeba věnovat pozornost volbě správného hybridu do konkrétních podmínek pěstování, aby konečný efekt odpovídal představám pěstitele. Ke správnému výběru mohou mimo jiné částečně posloužit nabídkové katalogy hybridů osivářských a distribučních firem, dále potom přehledy odrůd, které u novějších a kontrolních hybridů vydává odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ, nebo ověřování výkonnosti hybridů v poloprovozních pokusech, jež se stále více stává jedním z kritérií výběru vhodného hybridu do určité oblasti.

Vzhledem k tomu, že nabídkové katalogy slouží víceméně k teoretickému seznámení s charakteristikou hybridů, je velmi potřebné a užitečné se také seznámit s výkonností hybridů. A to je možné u novějších hybridů například za pomoci již zmíněného přehledu odrůd, nebo si výkonnost samotných hybridů vyzkoušet přímo v praxi formou poloprovozního pokusu. Vzhledem k tomu, že do výkonnostních zkoušek nelze kvůli omezeným kapacitám zařadit všechny nabízené hybridy, jsou v poslední době stále častějším pomocným kritériem výběru výsledky a přehlídky poloprovozních pokusů.
Snad ve všech okresech či regionech, kde se kukuřice pěstuje, existují místa, kde se opakovaně zakládají poloprovozní pokusy spojené s veřejnými přehlídkami v termínech okolo sklizňové zralosti. Přehlídky pomáhají agronomům z okolí lépe poznat chování hybridů v jejich regionech a ukázat na vhodnost či nevhodnost pěstování konkrétního hybridu v dané oblasti.
Zakládané pokusy je možné rozdělit do několika kategorií. Do té první patří již vyhlášená místa s dlouholetou tradicí, kde se většinou hodnotí větší množství ukazatelů, které samozřejmě mají svoji hodnotu, neboť se tam vyhodnocuje například rychlost počátečního vývoje, chladuvzdornost, odolnost vůči suchu, plasticita a výnos zrna nebo silážní hmoty, který bývá často detailně rozebírán na výnos zrna a jeho vlhkost, resp. na výnos zelené či suché hmoty, výnos a podíl palic, sušinu rostlin a palic, zdravotní stav, poléhání atd.
Další skupinou bývají často pokusy, u nichž je vyhodnocován pouze výnos, a občas je tam uspořádána polní přehlídka nebo setkání agronomů z okolí za účasti zástupců osivářských firem. Samozřejmě i tyto pokusy mají svůj význam pro vybranou oblast a lze k nim při výběru hybridu přihlédnout.
V poslední době se však rozšiřuje také poloprovozní ověřování přímo v zemědělských podnicích bez přehlídek a konkrétního vyhodnocování výsledků. Agronom se spoléhá na své vizuální hodnocení hybridů, které také může pomoci při hodnocení vlastností a výkonnosti hybridů. Většinou však toto hodnocení slouží k výběru v konkrétním podniku.
Vyhodnocované pokusy spojené s polní přehlídkou většinou poskytují zajímavé poznatky o vhodnosti hybridu do určené oblasti, zvláště pak tehdy, jsou-li tyto pokusy v několikaletém intervalu opakovány. Z takových pokusů si už může agronom vybrat hybridy, které by chtěl zařadit do hybridní skladby na svém podniku.
K zakládání a vyhodnocování poloprovozních pokusů lze napsat, že určitě mají a do budoucna budou mít svůj význam při výběru správného hybridu, i když je potřeba brát dosažené výsledky informativně, neboť je důležité též poznamenat, že například v pokusu se šedesáti hybridy může svoji roli sehrát nevyrovnanost pozemku, že se v pokusu nedělají opakování, že v nich například v posledních příznivých ročnících některé firmy umísťovaly pozdnější hybridy, které by v chladnějších ročnících neobstály, nebo to, že v jednotlivých regionech jsou tak rozdílné podmínky, že to, co platí na jednom místě, již o dvacet kilometrů dále platit nemusí.
Závěrem lze konstatovat, že při výběru hybridů mají poloprovozní pokusy čím dál větší význam. Firma Agrofinal s.r.o. tuto pokusnickou činnost plně podporuje, svojí poradenskou činností pomáhá vybírat vhodné hybridy, jejichž osiva dodává do poloprovozních pokusů zdarma.

Milan Spurný,
Agrofinal s.r.o. Praha

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down