Vyzkoušený sortiment i novinky

I když hlavní činností společnosti Syngenta Czech, s. r. o., je distribuce přípravků pro ochranu rostlin, nabízí také osiva některých polních plodin. O tom, jak si hodlá v této oblasti udržet, popřípadě i zvýšit, svůj podíl na trhu hovořil Ing. Stano Rajtár, manažer pro osiva Syngenta NK.

 Českým zemědělcům nabízíte osivo. Jakých polních plodin?

V naší nabídce je osivo čtyř plodin – kukuřice, slunečnice, řepky, jejíž výběr bude brzy aktuální, a okrajově také čiroku. Vedle vlastního osiva zajišťujeme pro své klienty i poradenskou službu.

 Kterou z těchto plodin lze označit za nejúspěšnější z pohledu vaší společnosti?

Největší podíl na trhu v ČR zaznamenáváme s osivem slunečnice. Podle výsledků prodeje za rok 2004 pokrývá naše společnost 34 procent trhu. Letošní sezóna stále ještě probíhá a tak nemáme konečné údaje, stále se ještě zpracovávají, ale předběžně lze odhadovat meziroční nárůst na asi 40 procent. Je možné říci, že základem tohoto úspěchu je velmi dobrý genetický potenciál, kterým naše osiva disponují. A to se projevuje i na českém trhu. Nejprodávanějším hybridem slunečnice je NK Alexandra PR, která je určitým standardem ve výkonosti nejen pro společnost Syngenta. Vedle toho nabízíme i další hybridy, které jsou vhodné do často rozmanitých klimatických podmínek ČR.

 Zmínil jste, že základem úspěchu je kvalitní genetický materiál. Je možné říci, na co hlavně zaměřujete šlechtění hybridů slunečnice?

V první řadě je důležitý výnos slunečnicových nažek. Další vlastností, na kterou se zaměřujeme, je obsah oleje. V České republice zatím však nefunguje to, co v jiných státech. Pěstitelé by měli být motivováni příplatkem k ceně za vyšší obsah oleje v semenech. To je ovšem na výkupních organizacích a zpracovatelích, aby tento parametr začali brát v úvahu.
Předností našich hybridů je velmi dobrý zdravotní stav. A jeden ze směrů šlechtění se věnuje rezistenci nebo alespoň odolnosti rostlin vůči různým houbovým chorobám, především plísni slunečnicové. Odtud také označení PR („plasmopara resistant“), které naznačuje, že tak označený hybrid je rezistentní vůči tomuto patogenu.
Již nyní jsme připraveni nabízet také hybridy označované HO („high oleic“), tedy se zvýšeným obsahem kyseliny olejové. Ale zatím o produkci takových nažek není zájem, protože k tomu vyšlechtěné rostliny dávají nižší výnos a obchodníci u nás tento druh produkce nevykupují.
V budoucnosti bychom chtěli uvést na trh České republiky IMI hybridy, které jsou rezistentní vůči imidazolinovým herbicidům. Nejde však o geneticky modifikované rostliny. Využití takového sortimentu by značně zjednodušilo ochranu porostů slunečnice proti plevelům. Plánujeme zařadit tyto hybridy příští rok do ukázkových pokusů a v roce 2007 i jejich komerční využití.

 Nabízíte hybridy pouze registrované v České republice, nebo i z evropského katalogu?

Vedle hybridů, které jsme nabízeli před 1. květnem 2004, máme na trhu několik z evropského katalogu. Toto uvedení na trh lze označit za předčasné, protože všechny nabízené slunečnice povolené v Evropské unii jsme zároveň zařadili do tříletých státních odrůdových pokusů ÚKZÚZ. Předčasným uvedením na trh však myslím v pozitivním slova smyslu.
Naprostou novinkou je hybrid NK Arena PR, který se dobře osvědčil v jiných evropských státech a tak očekáváme úspěch i u nás.

 Je o tyto novinky zájem, nebo je zemědělská veřejnost opatrná při využívání u nás neregistrovaných novinek?

Určitě jsme zaznamenali dost velký zájem. Například u hybridu NK Tekny/NK Brio jsme nemohli vyhovět všem zájemcům a já bych se jim rád za naši společnost touto cestou omluvil.

 Další plodinou, jejíž osivo máte v nabídce, je kukuřice. Tam je situace jiná i s ohledem na větší plochy a rozvoj pěstování této plodiny v ČR v posledních letech.

S většími plochami souvisí i větší konkurence a pro naši společnost je u kukuřice situace opačná než u slunečnice. V České republice poskytujeme osivo asi pro čtyři procenta ploch. Naším cílem je tento podíl zvýšit a vyrovnat se těm evropským státům, kde máme zastoupení 10 až 15 procent. Tomu odpovídá i naše nabídka.
Již druhým rokem nabízíme velmi raný hybrid NK Oldham. Pro letošní sezónu jsme rozšířili nabídku o sedm nových hybridů. Jedním, který byl v tomto roce registrován přímo v ČR, je NK Delitop. Patří do skupiny raných hybridů a počítáme s jeho využíváním pro silážování i na zrno. Další významnou novinkou je hybrid NK Lugan.

 Hodláte nabízet také geneticky upravenou kukuřici?

Naše společnost zatím nenabízí žádné geneticky modifikované plodiny v České republice. Jiná situace je na trhu například v Severní a Jižní Americe, kde takové osivo v nabídce máme.

 Jaký význam má pro vás řepka ozimá?

Určitě jsme si vědomi, jak zajímavý je trh s řepkou. Vždyť Česká republika je zemí s pátou největší výměrou této plodiny v Evropě. Novou etapu prodeje řepkového osiva začala Syngenta v roce 2002, a to uvedením na trh liniové odrůdy s názvem NK Laser. Novinkou roku 2003 byl hybrid NK Spirit a v roce 2004 liniová odrůda NK Madrigal. Všechny tři odrůdy jsou registrovány v ČR. Druhá novinka loňského roku je z evropského katalogu a jmenuje se NK Smart.

 Blíží se doba pro výběr osiva ozimé řepky. Jaké novinky chystáte pro tento rok?

Z novinek letos připravujeme tři odrůdy. Všechny jsou z evropského katalogu. Hybridní NK Toccata je jediná, kterou zatím zkoušíme přímo v podmínkách ČR. Dále to jsou dvě liniové odrůdy. Názvem NK Roxet je označena odrůda odolná proti fómové hnilobě. A třetí NK Fair je naprostou novinkou, která byla teprve tento rok povolena v Německu a tedy byla zapsána do evropského katalogu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *