Výživa kombinací dusíku a síry

Obě živiny, dusík a síra, se v rostlině a půdě chovají podobně a mají synergické role. Podílejí se na tvorbě bílkovin a enzynů, které regulují téměř všechny procesy v rostlinách: produkci chlorofylu, produkci a uskladnění sacharidů, asimilaci dusíku a dalších. Jejich vhodná aplikace je tak pro rostlinu klíčová a má významný vliv na efektivitu hospodaření. Nové hnojivo YaraVera UREASTM 38 % N 7 % S nabízí obě zmíněné živiny prostřednictvím jedné granule a optimálního poměru pro jejich využití rostlinou.

V průběhu posledních 20 let se dramaticky změnily podmínky pro přirozený příjem síry rostlinami. Především díky odsíření průmyslu se snížily spady síry, které dosahovaly až 100 kg S/ha. Dalším faktorem, který je nutné brát v potaz, je pokles hnojení organickými hnojivy v důsledku poklesu objemu živočišné výroby v ČR. Je tedy třeba počítat s tím, že je potřeba touto živinou dodatečně hnojit. Četné pokusy prokázaly, že nedostatek síry snižuje nejen výnos, ale především kvalitu sklízené produkce.

YaraVera UREASTM je unikátní komplexní granulované hnojivo vyrobené na bázi močoviny, které navíc obsahuje síru v nejdostupnější síranové formě. Je vyráběno exkluzivně v továrně Yara Sluiskill v Nizozemsku. Dusík a síra jsou v něm již při výrobě chemicky sloučeny v ideálním poměru 5,5 : 1 a jsou tak dodávány prostřednictvím každé granule v poměru optimálním pro výnos a kvalitu sklizně. Jedná se o homogenní granule s vysokou tvrdostí, což umožňuje rovnoměrné rozmetání až na 36 m. Neméně důležitou vlastností hnojiva YaraVera UREASTM a příspěvkem k nařízením EU jsou nižší plynné ztráty N volatilizací v porovnání s klasickou močovinou v průměru o 36 %. To vše bez použití dalších chemických aditiv.

Primární využití najde hnojivo YaraVera UREASTM především při základním hnojení kukuřice na jaře a dobře funguje také pro podzimní použití v řepce.

Díky unikátnímu výrobnímu postupu má hnojivo YaraVera UREASTM také vynikající fyzikální parametry. Jednotlivé granule mají rovnoměrnou velikost, v průměru 3 mm, a především vysokou pevnost. Nedochází tak k segregaci jednotlivých složek jako v případě směsných hnojiv a je možné je bezproblémově a rovnoměrně aplikovat až na šířku 36 m. S vyšší pevností granulí souvisí také lepší skladovatelnost a manipulace s hnojivem.

První pozitivní reakce z českého trhu, který měl v omezené míře možnost prověřit kvalitu hnojiva YaraVera UREASTM už v loňském roce, ukazují, že o tento typ dusíkatého hnojiva se sírou bude velký zájem, jak je vidět již ze současných objednávek pro jarní hnojení pod kukuřice.

O firmě Yara

YARA Agri Czech Republic s. r. o. je dceřinou společností globálního světového výrobce minerálních hnojiv Yara International ASA se sídlem v norském Oslu. Zastupuje svoji mateřskou společnost na českém trhu, hlavně v oblasti prodeje a distribuce minerálních hnojiv, ale také produktů divize Yara Industrial.

YARA Agri Czech Republic s. r. o. poskytuje komplexní služby ve výživě a hnojení zemědělských plodin, v oblasti poradenství, diagnostiky, prodeje a distribuce minerálních hnojiv. Nabízí širokou škálu hnojiv jak pro hlavní polní plodiny, tak i speciální kultury. Portfolio nabízených hnojiv obsahuje hnojiva pro základní hnojení a přihnojování během vegatece ve formě kapalné i pevné. Důležitou součástí nabídky jsou i hnojiva určená pro základní hnojení speciálních kultur, včetně hnojiv pro hnojivou zálivku (fertigaci) a rovněž speciálních kapalných hnojiv k aplikaci na list u hlavních polních plodin i speciálních kultur.*

 

Porovnání pevnosti granulí jednotlivých hnojiv

Produkt Pevnost granule (kg)
Síran amonný 1,5–2,5
Dusičnan amonný 1,2–1,7
Močovina prilovaná 0,8–1,2
Močovina granulovaná 1,5–3,5
DAP 3,0–5,0
MAP 2,0–3,0
Draselná sůl 3,0–5,0
Síran draselný 3,0–4,0
YaraVera UREASTM 6,0–7,0

 

 

Ing. Jan Motloch

YARA Agri Czech  Republic s. r. o.

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *