Využít to, co příroda poskytuje

Někdo možná ví, jiný ne, co to jsou huminové látky? Dozvědět se odpověď na tuto otázku nebo si doplnit svoje znalosti mohli návštěvníci letošní výstavy Země živitelka, pokud navštívili stánek akciové společnosti SD – Humatex, Bílina, dceřiné společnosti Severočeských dolů, a. s., Chomutov. My jsme v něm zastihli Ing. Jaromíra Staňka, ředitele Humatexu, se kterým jsme při podobné příležitosti hovořili již loni, a tak bylo na co navázat.

Oxyhumolit, jehož těžbou a fyzikální a chemickou úpravou se SD – Humatex, a. s., zabývá, má výjimečné vlastnosti, především obsahuje huminové kyseliny, a tak je jeho využití široké. Pro podporu růstu rostlin jsou určeny přípravky Fortehum L/K (tekutá forma draselné soli huminových kyselin) a L/Na (tekutá forma sodné soli huminových kyselin).
Proti loňskému roku, kdy si Ing. Staněk posteskl, že humáty jsou více využívány v zahraničí než u nás, nastal určitý posun. „Také naši pěstitelé si začali uvědomovat jejich význam pro růst rostlin i úrodnost půdy a používat je v praxi,“ pochvaluje si Ing. Staněk. „Například na Plzeňsku, Lounsku a Žatecku výrazně stoupl prodej těchto přípravků. Výsledkem jejich biologické účinnosti, která zlepšuje celkový stav rostlin (od tvorby mohutnějšího kořenového systému až po zvýšení fotosyntetické aktivity), je zvýšení výnosu a zlepšení kvality ošetřených plodin. Efektu dosahují i pěstitelé speciálních kultur, zeleniny nebo révy vinné. Velmi dobré výsledky ale jsou také u běžných polních plodin,“ doplňuje Ing. Staněk.
Používání přírodních stimulátorů růstu, mezi něž Fortehumy patří, ovšem není v rostlinné výrobě stále běžné. Někteří pěstitelé vzhledem k nedostatku financí považují jejich aplikaci za dodatkové opatření, jímž nechtějí zatěžovat nákladovost výroby. Produkt ale není drahý a ošetření lze spojit s aplikací pesticidů a kapalných minerálních hnojiv, takže nevznikají další výdaje.
Pro ty, kteří zařadili přípravky obsahující huminové látky do svých plánů ošetřování rostlin nebo s nimi v budoucnu počítají, nabídne SD – Humatex, a. s., již letos na podzim nový výrobek. Jak písmeno B (bór) jeho názvu Humitan K/B napovídá, nepůjde o pomocnou látku, ale o hnojivo s obsahem bóru, draslíku a huminových látek. „Dávkování bude možné přizpůsobit potřebě bóru, který v mnoha případech bývá deficitní živinou. Eventuální dodání většího množství huminových látek totiž rostlinám neuškodí,“ informuje Ing. Staněk.
A na závěr něco pro zootechniky: Přípravky Purelit a Amonstop, další výrobky akciové společnosti SD – Humatex, pomáhají snižovat uvolňování amoniaku z podestýlky při chovu drůbeže a také z kejdy prasat. Přispívají tak ke zlepšování životního prostředí. O tomto působení humátů ale až někdy příště.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *