Vysoké teploty problémem i pro brambory

Je již zcela jisté, že letošní produkce brambor bude opět o něco nižší než v předchozích letech. O více než dva tisíce hektarů poklesla celková plocha brambor. Průběh počasí vysokým výnosům brambor stejně jako i dalších plodin nenahrává. To jsou jen některé informace, které si odnesli účastníci polního dne, který uspořádala 5. srpna společnost MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod, v Pojbukách ve spolupráci s místním zemědělským družstvem.

Úvodem předseda Zemědělského družstva v Pojbukách Ing. František Strnad přítomné seznámil se zaměření a výsledky hospodaření družstva. Krátce též pohovořil o svém pohledu na perspektivu hospodaření v místních podmínkách a chystaném vstupu České republiky do EU.
Jak ukazují odhady Českého statistického úřadu (ČSÚ), se kterými se mohli účastníci polního dne v Pojbukách seznámit, letošní výměra brambor je 35 984 hektarů. Oproti předchozímu roku to znamená pokles plochy o 2327 hektarů. Připomeňme, že ČSÚ nezahrnuje do sčítání plochy brambor u drobných pěstitelů. Jak v Pojbukách zaznělo, tyto plochy odborníci odhadují na 5 – 6000 ha. Nejvýznamnější pokles byl zaznamenán u ploch raných brambor, a to o 1539 hektarů. Lze proto předpokládat, že nevznikne tak jako tomu bylo loni přetlak produkce z ranobramborářských oblastech, jejíž prodej by se protáhl až do sklizně v tradičních oblastech Vysočiny a tím způsobil snížení ceny, jak ve své příspěvku uvedl Ing. Ivan Fryčera z Ministerstva zemědělství ČR. Došlo rovněž ke snížení plochy množení, o čemž přítomné podrobně seznámil Ing. František Lorenc z Ústředního kontrolního a zkušebného ústavu zemědělského z Plané nad Lužnicí. Podle jeho slov plocha množení v letošním roce spadla na 4532 hektarů.
Doc. Ing. Vlastimil Rasocha, CSc., z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě zhodnotil v Pojbukách dosavadní průběh bramborářské sezóny. Ta začala podle jeho slov velmi slibně, v dubnu při sázení brambor bylo počasí velmi příznivé, stejně tak v měsíci květnu. Problémy nastaly až v červnu, kdy chyběly srážky. Nedostatek vody obzvláště pocítily porosty sázené až v květnu. Ačkoliv by se mohlo zdát, že i v červenci spadlo málo srážek, byl července srážkově průměrný, avšak teploty byly velmi vysoké. Ty ovlivnily také teplotu půdy, která pak nebyla schopna pojmout vodu z přívalových srážek. Jaké následovalo počasí v první polovině srpna jistě není nutné připomínat. Je tedy zřejmé, že nedostatek vody se projeví na výnose brambor. Zásadně bude ovlivněn především výnos později sázených porostů. Skutečnost, že letošní výnosy budou o poznání nižší nežli v předcházejících sezónách doložil doc. Rasocha na výsledcích výnosových zkoušek z pokusné lokality Valečov. Průměrný výnos 14 zkoušených odrůd zde k 4. srpnu činil 37,66 t/ha. Přesně před rokem zde byl průměrný výnos 46,94 t/ha.
Z vystoupení známého odborníka dále vyplynulo, že rovněž kvalita může být letos horší. Velká část produkce brambor je postižena strupovitostí, vyskytují se například i deformace hlíz. Producenty bramborové sadby jistě nepotěšila informace o silném tlaku přenašečů viróz. Vysokým výskytem letos překvapila i mandelinka bramborová, jež v teplejších oblastech letos vytváří dvě i dvě a půl generace. Při vysokých teplotách navíc neúčinkovaly některé přípravky na bázi pyretroidů. Teplo a sucho naopak zabránilo rozvoji plísně. Doc. Rasocha také upozornil na další možnou „ránu“ pro brambory. Pokud by v závěru vegetace přišly srážky, mohlo by ve zvýšené míře dojít k obrostům a zmlazování, což by kvalitu produkce ještě zhoršily.
V Pojbukách se pěstitelé brambor scházejí tradičně především proto, aby zde přímo na poli viděli odrůdy, jež firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod v České republice nabízí. Jak uvedla Ing. Marie Rasochová, CSc., z uvedené společnosti, v současnosti MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod nabízí 27 povolených odrůd z holandského, německého a anglického šlechtění. Kromě pestré nabídky odrůd konzumních a sadbových brambor, ve kterém jsou zastoupeny všechny užitkové směry a stupně ranosti, nabízí firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod techniku a technologie pro pěstování brambor. Jedná se o nabídku strojů pro přípravu půdy – odkameňování, sázení a sklizeň od anglické firmy Richard Pearson Ltd. a posklizňové zpracování od holandské firmy Bijlsma Hercules B.V. Pro ty zemědělce, kteří budou mít zájem v stále rostoucím konkurenčním prostředí dosáhnout vyšší efektivity jejich produkce, jsou pracovníci obou firem připraveni nabídnout odbornou spolupráci a poradenství v oblasti produkce brambor. Jak dále uvedla ing. Rasochová, firma MEDIPO AGRAS Havlíčkův Brod prostřednictvím své dceřinné společnosti EURO AGRAS nabízí pěstitelům brambor zhodnocení jejich produkce na moderní balící lince v Jihlavě. Odtud pak upravené brambory putují na plochy regálů většiny obchodních řetězců.
Většinu povolených odrůd a také některé chystané novinky mohli zájemci vidět i v polních pokusech. I přes vysoké teploty, sucho a až květnovou výsadbu je výnos hlíz sice nižší než v roce předchozím, ale kvalita hlíz je zatím velmi dobrá. Růstové, v současné době stresové podmínky daly reálný obrázek o tom, jak se daná odrůda chová v těchto, ne právě optimálních, podmínkách. V pětadvaceti odrůd nejvíce místního agronoma Aloise Pazderu zaujaly výnosem i vzhledem vedle již rozšířených a v praxi oblíbených odrůd jako Rosara, Velox, Dali , Asterix, Satina a další i nově zkoušené velmi rané odrůdy jako Leoni a Flavia, salátového typu Princess, Annabelle, Juliane a Voyeger. Novinkou pro výrobu chipsů je poloraná odrůda Courage. Za pozornost stojí i polopozdní odrůda Futura, zkoušená druhým rokem. U této odrůdy ing. Rasochová zdůraznila její nenáročnost na dodávané živiny. Futura bylo vyšlechtěna přímo za tímto účelem s tím, že by své uplatnění mohla najít například v ekologickém zemědělství.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *