07.01.2014 | 11:01
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Vyplatí se pěstovat cukrovku – ano, nebo ne?

Aktuální stav v oblasti pěstování cukrovky je takový, že při současných cenách cukru na trhu EU a lehce nadprůměrných výnosech v kombinaci s podporou řepy v rámci čl. 68/38 (citlivé komodity) se pěstování cukrovky vyplatí. Ale na jak dlouho? Co jsou to uspokojivé ceny cukru a jaký by měl být uspokojivý výnos? To vše souvisí s vyjednáváním budoucí podoby nové společné zemědělské politiky na roky 2014–2020 a s vyjednáváním možných dotací do cukrovky v rámci citlivých komodit, jako tomu bylo dosud.

Je třeba si uvědomit, že v EU proběhla rozsáhlá reforma cukrovarnického průmyslu a řepařství, která způsobila pokles cen cukrovky z 1000 Kč/t až na 650 Kč/t. Pro vyrovnání tohoto rozdílu byly zavedeny k základním dotacím SAPS také dotace SSP (Separate Sugar Payment).

Pro případnou ekonomickou udržitelnost pěstování cukrovky v ČR ve variantě bez podpor je nutné zachovat ceny na trhu EU nad hranicí 650 eur/t bílého cukru, což přinese výslednou cenu cukrovky kolem 1000 Kč/t, a ta je udržitelná. Jistota těchto cen bohužel není žádná a jsou velmi silné tlaky uživatelů cukru na Brusel, aby se cena cukru snížila, třeba až na 10 Kč/kg, nebo i níže. Takové ceny cukru by byly s ohledem na ceny produktů z něho vyrobených naprosto směšné a pro cukrovku likvidační. Zisky by zůstaly pouze u uživatelů cukru a prvovýroba by strádala. V případě zachování SSP do cukrovky i nadále by pro ekonomickou udržitelnost postačovaly ceny cukru v EU mezi 450–500 eur/t.

Teoretická nařízení z Bruselu a potenciální rozhodnutí MZe a Agrární komory ČR vnímám jako praktický pěstitel cukrovky velmi silně. Velmi dobře vím, že cukrovka je opravdu vysoce nákladovou plodinou s celkovými náklady kolem 45–50 tis. Kč/ha.

Nejdůležitější je dosáhnout stabilních vysokých výnosů na úrovni 70–80 t/ha při standardní digesci 16 % (65–70 t/ha s 18% cukernatostí). Na řadě míst ČR však registrujeme výnosy jen na úrovni 50–60 t/ha se standardní jakostí  a v kombinaci s minimální cenou cukrovky pak tržba (32 tis.) nepokryje ani přímé náklady. Víceleté průměrné výnosy se často pohybují jen na úrovni 60 t/ha. Proto je nutné zachovat podpory a současné ceny cukru, a tím neodstřihnout tyto oblasti od možnosti pěstovat cukrovku a zpestřit tak osevní postup, což je více než žádoucí.

Kampaň 2013/2014 nás vrátí opět na zem díky očekávanému meziročnímu poklesu výnosů o 10–15 % v celé Evropě. Výnosy např. v Čechách klesnou ze 79–82 t/ha na 69–70 t/ha s cukernatostí 16 %, na Moravě bude výnos ještě nižší. Ukáže se tak reálná ekonomika pěstování v běžném průměrném ročníku a oprávněná potřeba podpor z citlivých komodit.

Ekonomika cukrovky by měla nadále dobře fungovat na Slovensku, neboť pěstitelé tam mají přislíbeno, že podpora cukrovky v rámci citlivých komodit tu zůstane zachována, a to ve výši 593 eur/ha. Původním záměrem bylo vyčlenit část z citlivých komodit a část z integrované produkce, ale nejjednodušší bude podpora přímo z balíčku citlivých komodit, což doplní základní SAPS a greening platbu. Důležitý, jak je vidět u kolegů ze Slovenska, je tedy vstřícný přístup MZe a reálné spravedlivé doporučení AK k rozdělení financí v rámci čl. 38 – citlivých komodit.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down