Výnosy kmínu nesplňují očekávaní

Sklizeň kmínu již v současné době ve většině podniků skončila a proto vystává otázka, s jakým výsledkem. Nejen tuto otázku jsme proto položili Ing. Josefu Kameníkovi, CSc., předsedovi sdružení Český kmín.

Jaké úkoly se podařilo sdružení Český kmín v posledním období splnit?
Naše sdružení rozvíjí svou aktivitu od roku 1995, i když ne všichni pěstitelé kmínu jsou dnes našimi členy. Pěstitelské plochy se za poslední roky podařilo stabilizovat, jednotlivé sklizňové ročníky se však značně liší.
V posledním období bylo sdružení Český kmín vydáno Úřadem průmyslového vlastnictví České republiky osvědčení o zápisu označení původu. Toto osvědčení je pro pěstování a obchod s komoditu Český kmín důležitým krokem v dalším směřování na trh sjednocené Evropy. Označení původu u kmínu kořenného je dáno pěstováním pouze odrůd vlastního českého šlechtění, plnou tuzemskou soběstačností a vysokou kvalitou. Toto označení nemá v současné sobě žádní jiná plodina pěstovaná v naší republice. Specifické kvalitativní vlastnosti českého kmínu jsou ceněny v mnoha evropských zemích i v zámoří.
Novinkou je i to, že byla po mnoha letech vydána komoditní studie zabývající se léčivými a kořeninovými rostlinami, ve které je kmínu věnována samostatná část.
Jaké jsou předpoklady letošní úrody kmínu?
Sklizeň kmínu je již v tomto období převážně ukončena. Výsledky však všeobecně nesplnily očekávání. Přezimování bylo určeno především stavy porostů před nástupem zimního období. Část porostů byla zaorána, část porostů byla silně prořídlá. Očekávala se průměrná sklizeň. Průběh dozrávání byl však zasažen nedostatkem vláhy a vysokými teplotami. Z těchto důvodů předpokládáme nižší sklizeň, avšak vysokou kvalitu danou převážně zvýšeným obsahem silic.
Jak hodnotíte rentabilitu pěstování této plodiny?
Rentabilita je dána především náklady na jednotku produkce, dosaženým výnosem a nákupní cenou. Náklady na pěstování neustále stoupají i u této plodiny. Nákupní cena by v každém případě měla pokrýt tuto skutečnost a pohybovat se na úrovni 35 Kč za kilogram zboží. Při průměrném výnosu 0,6 t z hektaru je to minimum, které by měli prvovýrobci požadovat. Nové zásevy kmínu jsou velmi slabě vyvinuty a je tak ohrožena další sklizeň. Toto jsou reální fakta, která by si všechny zainteresované osoby i firmy měly plně uvědomit.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *