Výnos kmínu sníží hálčivec a loňské sucho

Kmínu letošní rok nepřeje. Odborníci odhadují výrazně nižší produkci této komodity, příčin je několik. Letošní sklizeň ovlivní jednak průběh počasí loňského roku, jednak současně vysoký výskyt hospodářsky významného škůdce - hálčivce kmínového.

Jak uvedl Ing. Josef Kameník, CSc., předseda sdružení Český kmín, loňský teplotně nadnormální rok se projevil mimo jiné tím, že porosty zakládané na sušších enklávách dosáhly minimálního vzrůstu a kořenový krček měl minimální šířku. To se podepsalo na současném stavu porostů. Jejich značná část je velmi řídká a mnohé vůbec nevykvetly. Část rostlin však nevykvetla ani ve slibných porostech a tedy ani ty neslibují dobrý výnos. Navíc jsou porosty velmi zaplevelené.

Důležitá je správná agrotechnika
Dalším problémem, jež je částečně také důsledkem loňského teplého počasí, je podle Ing. Kameníka vysoký výskyt hálčivce kmínového (Aceria Carvi). Protože se tento problém opakuje již několikátou sezónu, pracují odborníci na výzkumných projektech, jež by měly pomoci najít řešení. Konkrétní doporučení jsou zatím jen rozpracovaná. Ing. Kameník prozatím pěstitelům doporučuje dodržovat známá agrotechnická opatření, nevyužívat minimální zpracování půdy, po sklizni ihned provést zaorávku posklizňových zbytků.
Dobrou zprávou pro pěstitele kmínu je povolení prvního přípravku pro ochranu proti hálčivci. Jde o insekticid Sanmite. Jak informoval Ing. Kameník, jeho praktické použití není zatím zcela dořešeno. Nejasná je například problematika reziduí či správného načasování aplikace tohoto přípravku. Pokud však budou tento přípravek pěstitelé aplikovat, doporučoval Ing. Kameník používat maximální dávku vody (minimálně 500 l vody na hektar) a také smáčedlo. Jedině tak je u zmíněného přípravku předpoklad spolehlivé účinnosti.

Přesná čísla chybí
Z uvedených příčin je jasné, že letošní produkce bude nižší než loni. Ve srovnání s loňským rokem odhaduje Ing. Kameník snížení sklizňové plochy kmínu asi o 15 procent, nižší bude samozřejmě i výnos. Přesná čísla však o kmínu chybí. Ač sdružení Český kmín provádí vlastní monitoring, jeho výsledky plně neodráží realitu. Již od příštího roku by podle slov předsedy sdružení měl být kmín zařazen do statistického šetření Ministerstva zemědělství. Poslední oficiální údaje uvedené v Situační a výhledové zprávě MZe ČR z dubna roku 2003 věnované léčivým, aromatickým a kořeninovým rostlinám uvádějí, že v letech 1998 až 2001 se plocha kmínu pohybovala od 1950 do 2500 hektarů a výnos od 0,8 do 1,1 tuny z hektaru.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *