Výkupní ceny ječmene zdražily slad

Letošní úroda sladovnického ječmene nebyla příliš dobrá. Jeho produkce u nás již několik let klesá a proti loňskému roku se navíc snížily i jeho osevní plochy, což není pro sladovnický průmysl žádoucí. Přesto množství vyrobeného sladu v České republice každoročně stoupá. Jeho cena se letos zvýšila vzhledem k vysokým výkupním cenám ječmene. Pivo v restauracích by ale kvůli tomu příliš zdražit nemělo.

Za svůj sladovnický ječmen dostali letos pěstitelé dobře zaplaceno. Nepříznivý průběh počasí, který způsobil výnosové ztráty v mnoha Evropských zemích, a rostoucí poptávka po této komoditě, měly vliv na nečekaný vzrůst výkupní ceny. Jak sdělil generální ředitel Soufflet Agro, a. s., Ing. Radomír Lesák, společnost zaplatila v tomto roce za ječmen rekordní cenu, která se vyšplhala téměř na dvojnásobek proti roku předchozímu. Sladovny Soufflet ČR, a. s., tak byly nuceny letos navýšit cenu sladu. V konečné ceně za půllitr piva se toto zdražení promítne ale jen třicetihaléřovou položkou. Tyto informace stejně jako mnoho dalších zazněly na semináři, který koncem listopadu uspořádala společnost Soufflet Agro, a. s, v Hodonicích na Znojemsku. V několika příspěvcích se hovořilo o tom, jaká byla letos úroda sladovnického ječmene, jaká je situace na trhu se sladem a pivem, nebo jaké změny v nákupních smlouvách uzavřených se Soufflet Agro, a. s., čekají pěstitele ječmene v příštím roce.

Změna nákupní strategie Hned v úvodu semináře sdělil Ing. Lesák posluchačům, jaké novinky společnost plánuje na příští rok. Zásadní změny se rozhodla provést především v nákupu sladovnického ječmene. Její snahou přitom bude oboustranné dodržení podmínek dohodnutých v uzavřené kupní smlouvě. „Dodavatel s námi může již teď podepsat kupní smlouvu a přistoupit na cenu aktuálně stanovenou pro sklizeň 2008. Tato cena se již nebude měnit. Druhou možností je, že pěstitel počká až na pozdější termín podpisu smlouvy nebo dokonce až do doby sklizně, ale pak bude smlouva podepsána v jiné ceně, která bude aktuální v té době,“ informoval Ing. Lesák. Další změny v nákupní strategii firmy se budou podle něj týkat zmírnění srážkového systému,úhrady nákladů za dopravu od pěstitele do sladovny, sankcí ve výši náhradního plnění a dalších.
Od příštího roku se společnost chystá zavést také výkup ozimého ječmene, jehož podíl by měl časem dosáhnout deseti procent z celkového nákupu sladovnického ječmene.
Do odrůdové skladby Soufflet Agro, a. s., pro sklizeň sladovnického ječmene 2008 budou patřit odrůdy Jersey, Prestige, Sebastian, Xanadu, Tolar, Malz, Bojos, Kangoo, Publican a ozimá Mascara, přičemž novinky Kangoo a Publican budou při nákupu pro Soufflet Agro, a. s., od roku 2008 preferovanými odrůdami.

Obilovin bude nedostatek Snížené výnosy ječmene jsou evidovány nejen u nás, ale také v dalších zemích, což způsobilo silný deficit sladovnického ječmene v Evropě. K výrobě sladu se proto bude muset použít i krmný ječmen, což zápornou bilanci částečně vyrovná.
Například ve Francii způsobilo letošní počasí redukci výnosů o deset až patnáct procent. Velkým suchem byl postižen také Balkán. Výrazný nedostatek je i v Německu kvůli suchu v období odnožování. Později deště při sklizních zavinily zvýšený výskyt plísní a fuzárií. Jih Polska čelil podobným problémům jako Česká republika, na zbytku území byly výnosy lepší. Asi největší propad ve výnosech zaznamenal jih Ukrajiny, v porovnání s běžnými léty byly letošní výnosy poloviční. Naopak problémům v tomto roce se vyhnula Velká Británie a Skandinávie.
Deficit sladovnického ječmene se podepsal na letošním vzrůstu výkupních cen. Generální ředitel Sladoven Soufflet ČR, a. s., Richard Paulů upozornil na to, že v současnosti dochází k výraznému snižování světových zásob ječmene a s ním některých dalších rostlinných komodit. Vedle neúrody za to může i rostoucí spotřeba, kterou má na svědomí zejména demografický růst, růst kupní síly a boom v nepotravinářském využití obilovin.

Spotřeba piva u nás stagnuje
Výroba sladu v České republice roste mírně. Podle informací R. Paulů se u nás letos za prvních devět měsíců vyrobilo tolik sladu jako za stejné období vloni, tedy zhruba 521 294 tun. Téměř padesát procent z tohoto množství jde přitom na export. Největšími trhy pro náš slad jsou Polsko, Rumunsko, Německo, Rakousko, Slovinsko, Maďarsko, Japonsko a také Kuba.
Roste také výroba piva. Vloni se v České republice vyrobilo téměř dvacet milionů hektolitrů zlatavého moku, což bylo o čtyři procenta více než v roce předcházejícím. Letos bude zdolána dvacetimiliónová hranice. Rostoucí výroba piva u nás je způsobena hlavně zvyšujícím se vývozem, domácí spotřeba totiž stagnuje, přestože nám s ní vydatně pomáhají turisté. Stejně tak se spotřeba piva nemění v západní Evropě a Spojených státech.
Naopak ve střední a východní Evropě se piva pije čím dál více, a za největší pivní trh na světě se považuje Čína. Tam se současná roční spotřeba piva odhaduje na 320 milionů hektolitrů.
Svoji roční produkci sladu zvyšují také Sladovny Soufflet ČR, a. s., které provozují pět sladoven (Nymburk, Kroměříž, Hodonice, Prostějov a Litovel), jejichž výrobní kapacita dosahuje přes 326 000 tun sladu ročně. Již teď společnost plánuje vynaložit investice do rozšíření provozu v Kroměříži a Hodonicích. Tyto přístavby by měly být dokončeny na jaře 2009 a zvýšit celkovou výrobní kapacitu na téměř 365 tisíc tun ročně.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *