14.10.2019 | 01:10
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Výjimečně kvalitní a výnosné kukuřice

V Kraji Vysočina, stejně jako v jiných částech naší republiky, se agronomové snaží vypěstovat kvalitní a vysokou úrodu. V tomto úsilí jim pomáhá společnost AGROFINAL, spol. s r. o., která nabízí hybridy kukuřice, které se do pěstitelských podmínek Vysočiny skvěle hodí. Jde o ES Bombastic, ES Bigben a vycházející novinku ES Joker. Podívejme se na to, v čem tyto materiály vynikají a jak se na Vysočině kukuřici daří.

Všechny zmíněné odrůdy pochází od francouzského šlechtitele EURALIS Semences, kterého na českém trhu Agrofinal zastupuje. Zemědělci tak mají možnost vyzkoušet a pěstovat velice zajímavé a moderní materiály, které splňují jejich požadavky a potřeby. Na českých polích je již prověřený a raný ES Bombastic (FAO S 240/Z 230). Jeho síla v siláži i zrně předurčuje univerzálnost použití. Připočteme-li odolnost vůči chladu a vhodnost do intenzivních podmínek, dostáváme materiál, který je možné označit patriotem Vysočiny. Vyniká vysokým podílem palic v silážní hmotě, dobrým zdravotním stavem a odolností vůči poléhání a lámání stébla. Odolává přísuškům při jarním počátečním vývoji a svým výkonem se řadí mezi nejlepší hybridy v pěstování na siláž, pro vlhké zrno a pro výrobu bioplynu. Hybrid má nejlepší parametry důležité pro výživu dojnic, a to především vysoký obsah škrobu spojený s vysokým podílem stravitelnosti organické hmoty.

ES Bombastic v praxi

S hybridem ES Bombastic mají čeští, ale i zahraniční zemědělci bohaté zkušenosti. Pěstují ho také v Zemědělském družstvu Častrov hospodařícím na 1661 ha zemědělské půdy v nadmořské výšce 630 až 710 m. Věnují se zde klasické zemědělské prvovýrobě. K jejich hlavním plodinám patří jarní ječmen, krmná ozimá pšenice, ozimá řepka, kukuřice a ozimé žito v potravinářské kvalitě. Na menší výměře pěstují jetel, brambory a oves. Z celkové výměry tvoří trvalé travní porosty 569 ha. Je patrné, že rostlinná výroba zde podléhá živočišné produkci. Úspěšně se totiž zaměřili na chov skotu s produkcí mléka a chov prasat. S Agrofinalem družstvo spolupracuje již osm let a v současné době na polovině své výměry kukuřice, kterou pěstují na 140 ha, sejí ES Bombastic. Na zkušenosti, které s touto odrůdou mají, se ptáme agronoma družstva Ondřeje Březiny, který nás informuje: „Když sklízíme na siláž, jde Bombastic jako jeden z prvních do sklizně. A to i přesto, že má vyšší FAO než další hybridy. Líbí se mi, jak krásně opyluje, palice má pěkně dozrněné. Celkově jsou jeho rostliny velké, pěkně olistěné a vydrží i první mrazíky, což nám drží kvalitní materiál pro silážování i do pozdějších termínů sklizně.“ Od firmy Agrofinal v družstvu nakupují také osivo ozimé řepky ES Alegria a ES Imperio. Rychlý počáteční růst a výborné přezimování ES Imperia nám agronom Březina potvrzuje. Probouzí se v něm i zájem o okrajové plodiny. Například vyzkoušel pěstování čiroku, který je schopný dodat v krmivu zvířatům velké množství energie. V zemědělském družstvu Častrov jsou úspěšní. Těší nás jejich hospodaření. V rámci vzájemné spolupráce jim budeme i dále pomáhat s pěstováním již tradičních, ale i nových odrůd kukuřice a řepky.

ES Joker – vsaďte na vítěze

Tento excelentní a univerzální hybrid rozhodně doporučujeme pěstitelům vyzkoušet. ES Joker s FAO 250 na siláž a 240 na zrno je vyššího typu se vzpřímenými listy, velmi bohatě olistěnou rostlinou, s dobrou palicí a tvrdým až mezitypovým zrnem. V testování patřil k materiálům s nejvyšším výnosem a také nejvyšší stabilitou výnosu siláže v různorodých podmínkách. Zjevným přínosem je odolnost vůči suchu a velmi dobrá tolerance k pěstování na všech půdách. Hybrid byl zaregistrován v Německu v roce 2018 a v našich podmínkách ho od letošního roku nabízíme jako velice slibnou novinku.

ES Bigben poskytuje špičkovou stravitelnost

Další v nabídce pro Vysočinu je středně raný tříliniový hybrid ES Bigben s FAO 250 na siláž i zrno snášející dobře všechny půdní typy. Vyznačuje se především velmi vysokou výškou, silným stay green efektem a při vysoké intenzitě pěstování špičkovým výnosem a kvalitou siláže. Má velmi dobrou odolnost vůči suchu a chladu. Jeho rychlý počáteční vývoj zajištuje dobrou kondici rostlin na začátku vegetace. Velmi dobře olistěné robustní rostliny mají palice s vysokým počtem řad zrn. Kvalita zrna je velmi vysoká. V ČR byl registrován v roce 2017 a prošel v letech 2015 a 2016 úspěšně registračními zkouškami ÚKZÚZ ve středně raném sortimentu na siláž. Dosáhl nadprůměrných hodnot charakterizujících kvalitu silážní hmoty – stravitelnost organické hmoty (ELOS, IVDOM a DCS), stravitelnost vlákniny (DINAG) a netto energie laktace (NEL). Na českých farmách ho právem zařazují jako nejlepší volbu pro výrobu kvalitní siláže. V poloprovozních pokusech a na provozních plochách patří mezi nejvýkonnější hybridy s nejvyšším výnosem zelené hmoty. Výborných výsledků dosahuje také při využití na bioplyn.

Alternativou je čirok

V naší nabídce jsou také kvalitní a moderní odrůdy čiroku. Jde o beztaninový zrnový materiál ES Foehn s nutričně vysoce kvalitním zrnem vhodným pro potravinářství a k využití při krmení prasat a drůbeže. Druhý zástupce, velmi výnosný čirok Styx, produkuje siláž ve vysoké kvalitě. Čiroky se obecně vyznačují nižšími nároky na živiny, při jejich pěstování je možné omezit používání pesticidů, neboť méně trpí tlakem chorob a škůdců. Lze říci, že pěstování čiroku je levné, a proto je možné dosáhnout příznivé ekonomiky také v horších oblastech pěstování.

Co sdělit závěrem?

Zemědělcům nejen na Vysočině, ale v rámci celé České republiky nabízíme výjimečné hybridy kukuřice, řepky a dalších plodin, které jim poskytují vysoký výnos, výbornou kvalitu produkce a užitek z jejich náročné práce na poli. Pro ty, kteří s námi již spolupracují, pravidelně pořádáme podzimní setkání s představením toho nejlepšího, co jim v nové sezóně můžeme nabídnout. Z vlastních zkušeností víme, že nové poznatky ze zahraničního šlechtění a pěstování jsou pro zemědělce velice cenné a přínosné. Všem pěstitelům přejeme mnoho úspěchů a šťastnou ruku při výběru těch správných odrůd pro zásev v roce 2020.*

AGROFINAL spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down