Vydrží kvalita zrna také po dešti?

Otázku v titulku si pravděpodobně položila většina pěstitelů potravinářského obilí. Po dnech čekání na vodu přišly srážky ve chvíli, která pro kvalitu obilovin zcela jednoznačně příznivá není.

Dešťové srážky představují pro zralé zrno na poli vždy ohrožení kvality. Snížení hodnoty pádového čísla je jedním z prvních příznaků poškození. Riziko snížení kvality vypěstovaného obilí nelze se stoprocentní jistotou vyloučit, ale lze ho úspěšně omezit. Mezi odrůdami dostupnými na trhu existují významné rozdíly ve schopnosti udržet parametry kvality při nepříznivých povětrnostních podmínkách během sklizně.

Hodnocení u odrůd testovaných pro Sortiment doporučených odrůd lze nalézt ve výsledcích Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), stabilitu pádového čísla uvádí i německý BSA. K odrůdám, na které lze vsadit, patří Bernstein, Etana a Gordian.

Bernstein – vysoká kvalita zrna

Odrůda Bernstein o své špičkové kvalitě přesvědčovala od počátku registračních pokusů. Už v roce registrace získala označení „PENAM doporučuje“. Stabilně dosahuje velmi vysokého obsahu dusíkatých látek, objemové hmotnosti i objemu pečiva. Disponuje kombinací kvalitativních parametrů, které velmi dobře vyhovují mlynářům i pekařům. Dokáže velmi efektivně zabudovávat dodané dusíkaté látky a díky tomu udržuje vysoký obsah bílkovin v zrnu i při vysokých výnosech. Stabilitu pádového čísla potvrzují oficiální výsledky hodnocení z naší republiky i z Německa.

Je to polopozdní až pozdní odrůda s vysokými rostlinami a dobrou odolností proti poléhání. Vyrovnaný zdravotní stav neklade na pěstitele nijak extrémní nároky na pěstitelskou technologii z hlediska ochrany porostu. Bernstein se velmi dobře vyrovnává se suššími lokalitami i s různou kvalitou půdy. Snáší i pozdní termíny setí. Je to odrůda klasového typu s velkým zrnem, proto jí vyhovují porosty s nižšími počty klasů.

Etana – spolehlivost a nenáročnost

Etana je odrůda, se kterou je od samého počátku pěstování spojována vysoká plasticita. Lze ji pěstovat ve všech podmínkách, při vyšší i nižší intenzitě. Agronomovi dokáže tolerovat drobné nedostatky v agrotechnice a je jedno, jestli jsou způsobené například nepřízní počasí nebo problémy s technikou. Od registrace v roce 2013 má mezi přednostmi uváděnou stabilitu pádového čísla. Objemová hmotnost, pádové číslo i objem pečiva dosahují vysokých hodnot.

Je to polopozdní odrůda střední výšky s velmi dobrou odolností proti vyzimování. Střední odolnost proti většině významných chorob vytváří předpoklad velmi dobré ekonomiky pěstování. Pozornost je třeba věnovat napadení rzí. Odrůdu lze využít v pozdních termínech setí, vyrovná se i s přísušky.

Gordian – špičkové výnosy ve všech podmínkách

Gordian přináší pěstitelům kombinaci vysokého výnosového potenciálu, vyrovnaného zdravotního stavu, odolnosti proti poléhání a vyzimování. Je to plastická odrůda vhodná do všech podmínek, včetně přísuškových.

Kvalita zrna je hodnocena v kategorii B, zrno dosahuje vysokých hodnot pádového čísla a objemové hmotnosti (odpovídající kategorii E), obsah dusíkatých látek se pohybuje v rozsahu 12–13 %. Vedle České republiky je na trhu i v Německu. Německý BSA udává v popisu hodnotu pádového čísla na úrovní osmi bodů z devíti možných, pádové číslo je hodnoceno jako stabilní.

Jsou předpokladem stability kvality

Výběr správné odrůdy může agronomovi výrazně zlepšit předpoklady sklizně kvalitního zrna i v případě nepříznivého počasí v době sklizně. Uvedené odrůdy s geneticky danou vyšší stabilitou kvality tyto předpoklady dávají.

 

Ing. Lenka Nedomová, Ph.D.

BOR, s. r. o.

 

 

 

Foto:

Etana – plastická pšenice se stabilní kvalitou

Gordian – výnosná pšenice pro každé podmínky pěstování

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *