Vše pro dosušení a uskladnění obilí

Firma Agroing Brno, s.r.o., se v rámci své činnosti kromě dodávek a montáží technologií výroben krmných směsí zabývá i technologiemi pro skladování a posklizňovou úpravu plodin.

Pro oblast skladování Agroing nabízí jak sila s aktivním větráním, tak i systémy naskladňování a ventilace pro podlahové sklady, hangáry a seníky. Pozinkovaná obilní sila s plochým celoperforovaným dnem o kapacitě 40 – 2400 tun umožňují po připojení ventilátoru skladování obilovin a řepky do 18 % vlhkosti. Jednoduchá montáž na předem připravenou základovou desku umožňuje rychlou realizaci (3 – 25 dnů).
Pro podlahové sklady a hangáry nabízí pro Českou republiku netradiční systém přenosného aktivního pylonového větrání, který umožňuje naskladnění suroviny od dvou do osmi metrů výšky. Minimální příkony ventilátorů 0,15 – 2,2 kW proti podlahové ventilaci zajišťují přesto odsušek až 2 % týdně. Aktivní pylonové větrání lze umístit i do zásobníků a obilních sil u posklizňových linek s výjimkou zásobníků s propustnou textilní vložkou.
Doplňkem tohoto systému jsou provzdušňovací jehly s ventilátory pracujícími na stejném principu, tj. odsávání vzduchu z prostor mezi zrny pro řešení tzv. horkých míst vznikajících v nedostatečně ventilovaných plodinách. Provzdušňovací jehla je nabízena ve dvou variantách pro ošetření 16 t – 38 t suroviny během 12 – 24 hodin při příkonu 100, resp. 120 W. Vysokotlaký ventilátor o nízké hmotnosti zajišťuje vysokou účinnost sacího způsobu ventilace a snadnou manipulaci.
Z hlediska úspory finančních prostředků je u menších skladovacích kapacit (jak sil, tak podlahových skladů) výhodné řešit dopravu mobilními prostředky s možností vícenásobného použití. Agroing má ve svém programu pneumatické dopravníky o výkonu 6 – 30 t.h-1 v provedení sacotlačném nebo tlačném s dopravní vzdáleností až 40 m. Stavebnicový systém umožňuje během pěti minut změnu systému (tlačný – sacotlačný).
Nezbytným předpokladem skladování je úprava plodin. Jako minimum je požadováno vzduchové předčištění. Pro menší kapacity jsou k dispozici stroje o výkonu 6, 12 a 25 t.h-1. Pro čištění plodin je možné použít pro malé výkony (do 5 t.h-1) horizontální bubnovou čističku. Vyšší výkony jsou dosažitelné na vertikální bubnové čističce s vibračním členem (12 – 25 t.h-1 podle stupně čištění).
Ošetření plodin o vyšší vlhkosti je možné různými typy sušáren. Pro nižší výkony postačují komorové sušárny s výkonem 0,3 – 2,7 t.h-1 (pět typů). Vyšší výkon lze realizovat na kompaktních šaržových sušárnách: 2 – 5 t.h-1 v pěti výkonových typech. Pro potřeby větších skladů jsou vhodné kontinuální sušárny o výkonech 3,8 – 67,5 t.h-1 (devět typů). Sušárny jsou zhotoveny z vysoce jakostního plechu žárově zinkovaného po obou stranách. Samoizolační konstrukce sušicí kolony a vyvíječ tepla (LTO, plyn) s výměníkem vyhovují normám Evropské unie.

Bezplatné konzultace včetně návštěvy a zpracování kompletní finanční kalkulace jsou samozřejmostí.

Ing. Zdeněk Procházka,
Agroing Brno, s.r.o.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *