Vlhké jaro pomůže využití zásoby živin

V současné době je díky předchozímu průběhu počasí v půdách poměrně dobrá zásoba dusíku. Podle odhadů lze počítat s vlhkým jarem i létem a tudíž i s dobrým využitím živin. Hrozí proto poléhání porostů? Jak situaci využít k dosažení dobrých výnosů a k úsporám hnojiv? Na tyto otázky odpověděl na školení, jež 20. února ve Studené zorganizovala firma N. U. Agrar CZ, německý poradce dr. Hansgeorg Schönberger.

Podle informací prezentovaných ve Studené poradci firmy N. U. Agrar CZ je v současné době v půdách dobrá zásoba dusíku. Ve vrstvě půdy 0 – 60 cm se zásoba dle lokalit pohybuje mezi 60 –150 kg N, přičemž většina dusíku je v nitrátové formě. Jsou i taková stanoviště, např. Sloveč, kde byla zásoba zjištěna na úrovni 500 kg N/ha ( v 0 – 90 cm). To, že i tato hodnota může být reálná vysvětlil dr. Schönberger. Loňská mrazivá zima a následné sucho a vedro půdu provzdušnily do značné hloubky. Dusík se z půdy nevyplavil, rostlinami byl využit v menší míře, než jsme očekávali a půdními kapilárami stoupal z hlubších vrstev nahoru. Je však nutné počítat s tím, že velkou část dusíku v takové půdě záhy využijí půdní mikroorganismy a zásoba pak bude na úrovni asi 120 – 150 kg N. Vždy po větším dešti a v následném teplu se budou opakovat přímo exploze uvolňování N.

Předpověď počasí vychází z historie
Jak bude zmíněná zásoba živin využita záleží velkou měrou na budoucím vývoji počasí. Dr. Schönberger představil svou předpověď. Vychází v ní ze srovnání vývoje počasí let 2002 a 2003 s podobnými extrémně vlhkými a následně suchými roky. Schodu nachází v letech 1991, 1992 nebo 1975, 1976 či 1958, 1959. Po těchto letech vždy následovaly roky 1993, 1977 a 1960 vždy s mokrým jarem a rovněž s vlhkým létem. Byly to ale roky s velmi dobrými výnosy, avšak docházelo k významnému poléhání porostů z nadbytku dusíku. To je třeba při plánování přihnojování zohlednit.

Kolik dusíku na jaře pro pšenici?
Konkrétní doporučení dr. Schönbergera lze jen s těží zobecnit, zohledňují řadu faktorů. Celková potřeba dusíku rostlin do konce období odnožování je ovlivněna kromě aktuálního stavu porostů také typem půdy či odrůdou a z její charakteristiky vyplývajícího cíleného počtu klasů na m2. Pro odrůdy tvořící výnos větším počtem odnoží a ne počtem zrna v klasech je nutné počítat s vyšší první dávkou dusíku. Porosty s cílem 500 klasů na m2 potřebují v závislosti na současném stavu rostlin 30 –50 kg N, s cílem 600 klasů na m2 40 – 60 kg N. Připočítat je navíc nutné s připočtením 10 – 70 kg N dle typu půdy a stavu kořenů. K určení dávky je však třeba od zmíněné potřeby odečíst již v půdě obsaženou využitelnou zásobu živin, zohlednit předpokládané uvolnění dusíku, předplodinu, hnojení statkovými hnojivy atd.

Pozor na přehnojení
Nabízí se otázka, zda v případě, že se nevyplní prognóza dr. Schönbergera a jaro bude suché, zvýšit dávku dusíku. To poradce jednoznačně odmítá. Jak tvrdí, současně by za této situace klesl potenciál rostlin a pro jejich vývoj by pak stačilo živin méně.
Dr. Schönberger pro letošní sezónu především varoval před přehnojením. Kromě zmíněného polehnutí by přehnojení mohlo způsobit další problémy. Mimo jiné zpomalit vývoj rostlin, což by znamenalo i větší potřebu vody. Pokud by po velkém suchu zapršelo, uvolnil by se dusík později a zpozdil dozrávání, což by mohlo vyvolal i další problémy v ochraně rostlin.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *