Vlhká kukuřice ve vacích AG-Bag

Vlhká našrotovaná kukuřice, uložená v plastickém vaku, se postupně stává součástí krmné dávky pro vysokoprodukční dojnice. Dr.Berndt Pieper patří mezi nejznámější německé krmiváře, který vedle firmy, která se zabývá biotechnologiemi, vlastní i zemědělský podnik s 2400 ha půdy a 250 dojnicemi, které mají dojivost přes 11 tis. l na dojnici a rok. Zajímavé je, že tento zemědělský podnik převzal Dr.Pieper v roce 1997, když průměrná dojivost činila 4500 l.

Úspěch je na farmě Dr. Piepera v Dabergotzu založen na kvalitním objemném krmivu. U silážní kukuřice je sklizeň prováděna na vysoké strniště, 10 cm pod palicemi, s následnou konzervací kukuřice přípravkem BIO-SIL v kombinaci s močovinou. Travní senáže vysoké kvality jsou konzervovány pomocí melasy a přípravku BIO-SIL. Tento systém umožňuje sklizeň i vlhčích senáží s délkou řezanky 6 cm. Systém výroby senáží a siláží podle Dr.Piepera se brzy rozšířil do celého Německa. Velice dobré výsledky přinesl ve východní části, kde již činí jeho podíl více jak 60%.
Jednoduché složení krmné dávky, kterou Dr.Pieper na své farmě používá, ukazuje tabulka 1.
Vyplývá z ní, že dojnice přijímají celkem 17 kg sušiny ze siláže nebo senáže. Jedná se o krmnou dávku bohatou na kukuřici. Koncentrace dávky je stavěna na dojivost okolo 50 l mléka na dojnici a den. Otázka, za je nezbytně nutné při této úrovni dojivosti zkrmovat obilí, je zde zodpovězena. Na farmě Dr.Piepera je tato krmná dávka úspěšně používána již 2 roky Průměrná dojivost je nyní v Dabergotzu 11,5 tis. l na dojnici a rok.
Koncentraci energie v krmné dávce ukazuje tabulka 2. Z celkového množství energie dodávají siláže více jak 61 %, to znamená, že ze siláží je produkováno minimálně 7 tis. litrů mléka.
Díky spolupráci s firmou AG-Bag konzervuje Dr.Pieper vlhkou kukuřici ve vacích AG-Bag. Kukuřice s vlhkostí 32 – 38 % je sklizena sklízecí mlátičkou a na farmě našrotována pomocí šrotovníku Gruber Profi 600. Při šrotování je aplikován biologický konzervační přípravek BIO-SIL. Následně je našrotovaná kukuřice uložena pomocí lisu AG-Bag G-6000 do vaku o průměru 2,4 m. Vaky AG-Bag jsou chráněny před ptáky speciálními sítěmi. V Česku bylo touto metodou v loňském roce zakonzervováno více jak 10 000 tun vlhké kukuřice. Jak sám Dr.Pieper říká jde o nejlevnější způsob výroby jadrných krmiv.

Velikost částic kukuřice

Pokusy se stravitelností silážní kukuřice, které probíhaly v loňském roce na farmě v Dabergotzu ukázaly nové skutečnosti. Řada praktiků dosud často nachází ve výkalech dojnic často částice kukuřice. V prvním roce použití vlhké kukuřice byla kukuřice našrotována na velikost částic 1,5 mm, což bylo považováno jako normální hodnota. V následujícím roce byla kukuřice našrotována ještě jemněji a použita na farmě v Dabergotzu.
Při pokusech stravitelnosti byl měřen také obsah škrobu ve výkalech. V pokusu č.1 bylo
naměřeno 7,0 % škrobu ve výkalech, v pokusu č.2 jen 5,0 % škrobu. V praktickém provozu
na farmě v Dabergotzu byl naměřen obsah škrobu jen 2,5 %.
U krmných dávek s výrazným podílem kukuřice je třeba sledovat obsah škrobu ve výkalech. Pokud u takovýchto krmných dávek přesahuje hodnota škrobu ve výkalech hodnotu 3 %, je to upozornění na nedostatečné mechanické zpracování kukuřice.
Výsledky uvedené v tabulce 3 nás upozorňují na skutečnost, že velikost částic (jemnost) vlhké kukuřice nebo jiných produktů z obilí, hraje u vysokoprodukčních dojnic důležitou roli v procesu trávení.
Totéž platí i o sušině silážní kukuřice, která měla v praktickém pokusu v Dabergotzu 32 % sušiny, v pokusech stravitelnosti 34 – 35 %.Na základě těchto zkušeností doporučuje Dr.Pieper i u dojnic šrotování vlhké kukuřice najemno.

Šrotovníky Gruber

Rakouská firma Gruber má v oblasti technologie pro šrotování vlhké kukuřice více jak 20 let zkušeností. Pro vlhkou kukuřici vyrábí šrotovníky Gruber 600 s výkonem 20 – 30 t.hod-1. Ekonomicky je šrotovník zaplacen našrotováním 500 tun vlhké kukuřice. Náklady na šrotování 1 tuny kukuřice se pohybují okolo 60,- Kč, cena ve službách je počítána od 190 do 250 Kč.t-1.
Firma CRS-Marketing s.r.o. Čížkovice dodává kompletní technologii šrotování a skladování ve vaku, prodává šrotovníky nebo je dlouhodobě pronajímá. V současné době je šrotovník Gruber a senážní lis AG-Bag G-6000 nejlevnější variantou pro skladování vlhké kukuřice u nás. Ke konzervaci firma CRS-Marketing doporučuje přípravek BIO-SIL, pro prodloužení aerobní stability je možno přidat granulovanou močovinu.

Ing. Martin Hruška

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *