Vítězství nad konkurencí

První měsíce po začátku roku jsou ideálním termínem k hodnocení roku uplynulého. S tímto vědomím si zvolili pro své setkání druhou polovinu února i představitelé a zástupci Svazu květinářů a floristů ČR. V areálu Zahradnické fakulty v Lednici tak zazněly zajímavé přednášky i zhodnocení loňského roku.

Svaz květinářů a floristů ČR (SKF ČR) sdružuje pěstitele květin, floristy a obchodníky s květinovým materiálem. Pracuje ve dvou samostatných sekcích, květinářské a floristické.

Havířov dějištěm Mistrovství Evropy
Představitelům SKF ČR společně se zástupci statutárního města Havířov se v loňském roce podařilo dosáhnout nebývalého úspěchu. Česká republika se stane dějištěm 17. ročníku mistrovství Evropy ve floristice Europa Cup 2011. O tomto úspěchu rozhodla výborně připravená prezentace, která představitele pořádajícího orgánu, sdružení Florint, přímo ohromila. Zvítězili jsme nad dvěmi konkurenty italským Janovem a ruskou Moskvou a na přelomu srpna a září tak potkáme v Havířově evropskou floristickou špičku.
Přestože do začátku soutěže zbývá bezmála jeden a půl roku, organizační tým nezahálí. Bylo vytvořeno oficiální logo soutěže, jehož slavnostní křest proběhl začátkem roku v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. Uskutečnila se návštěva generálního sekretáře Florintu v Praze a Havířově a několik přípravných schůzek organizačního výboru. Mediálním partnerem této akce je časopis Floristika vydavatelství Profi Press.

Valná hromada
O této výborné zprávě stručně informoval všechny účastníky valné hromady předseda SKF ČR Ing. Jiří Horák, který přednesl i souhrnnou zprávu o činnosti svazu v průběhu roku 2009. K řečnickému pultu pozval zástupce statutárního města Havířov, náměstka primátora Ing. Zdeňka Osmanczyka, a vedoucí tiskového oddělení Ing. Radmilu Friedlovou, kteří se aktivně podílejí na pořádání této akce. Ti účastníky seznámili s průběhem příprav, představili webové stránky soutěže (www.europacup2011.cz www.ec2011.eu) a nastínili budoucí kroky.
Následující program přinesl zhodnocení roku 2009 za květinářskou i floristickou sekci. K polovině února se členská základna SKF ČR skládala z 20 právnických, 52 fyzických osob, 17 odborných školských a výzkumných zařízení a 54 osob samostatně výdělečně činných, jejichž součtem dojdeme k číslu 143. Svaz květinářů a floristů ČR jako profesní organizace zastupuje zájmy svých členů také při prosazování novel a zákonů. Mezi loňské úspěchy patří i návrat DPH osiv a semen do snížené sazby.

Zvyšuje se aktivita svazu
Za sekci floristů přednesla zprávu její místopředsedkyně Ing. Marie Bittnerová. Nejvýznamnější akcí loňského roku byl 38. ročník mistrovství floristů ČR Děčínská kotva. Díky spojení s Děčínskými slavnostmi zhlédlo dekorace soutěžících bezmála deset tisíc lidí. Garantem hodnocení se stal svaz na Brněnské růži a slovenské národní soutěži Victoria Regia konané v Piešťanech. Pod jeho taktovkou probíhají také odborné semináře – v roce 2009 byly tři, na letošní rok jich je naplánováno devět ve třech městech (Praha, Olomouc, Piešťany). Jejich vedení se ujmou Ing. Jana Jaroňová a Jarmila Pejpalová. K úspěchům loňského roku patří i bezproblémové zajištění květinové výzdoby pro devět zasedání evropského parlamentu v průběhu českého předsednictví EU. V plánu pro letošní rok je i květinová show s názvem Dokonalost elegance a již zmiňovaná květinová slavnost Havířov v květech.

Prodeje květin pomalu stoupají
Ing. Petr Nachlinger, místopředseda květinářské sekce, přednesl shromážděným svůj příspěvek zaměřený na květinářskou produkci. Poprvé od roku 1994 došlo k poklesu produkce květin o 0,2 procenta na 1,797 milionu Kč. Došlo ke zvýšení pěstebních ploch. Květiny se produkují na 130 hektarech krytých ploch (116 ha skleníky, 12 ha fóliovníky a 2 ha pařeniště). Celková spotřeba květin dosáhla v roce 2009 k 8,7 miliardy korun v maloobchodních cenách, což představuje 872 Kč/obyvatele. Oproti roku 2008 se tedy spotřeba květin zvýšila o 0,4 procenta. Dovoz květin se také zvýšil, a to o sedm procent (na 2,3 mld. Kč). Nejčastěji dovážíme z Nizozemska, Německa a Kolumbie. Dobrou zprávou je navýšení vývozu české produkce. Ta se zvýšila o 66 procent, především díky vývozům na Slovensko či do Německa, Rakouska a Maďarska.
Dotace z Programu rozvoje venkova, opatření 1.11. Modernizace zemědělských podniků, je hlavním zdrojem dotací na investice pro okrasné zahradníky. Podle výsledků 6. kola stát rozdělil 730 milionů korun pro rostlinnou i živočišnou výrobu. Zhruba třetinu získala rostlinná výroba (730 milionů korun), z níž okrasní zahradníci ukrojili 24 milionů korun (asi 3 % z celkového úhrnu). V současné době probíhá příjem žádostí do devátého kola. Nastavení preferenčních kritérií květinářům stále moc nepřeje.
Problémem pro producenty okrasných výpěstků zůstává nedostatečné množství povolených ochranných látek. Ing. Petr Nachlinger přišel se zajímavou alternativou zonálního hodnocení v rámci Evropy. V případě krytých ploch by bylo vhodné ustanovit v rámci Evropy pouze jednu zónu, čímž by se snížila administrativní náročnost a rozšířilo množství použitelných přípravků.

Rozdílné programy obou sekcí
Právě problematice ochrany rostlin se v dopoledním bloku květinářské sekce vyjádřili přední čeští odborníci. Ing. Pavel Minář ze Státní rostlinolékařské správy přiblížil zúčastněným problematiku legislativních předpisů ochranných látek. Vedoucí sekce ochrany proti škodlivým organismům Ing. Michal Hnízdil se zase zaměřil na aktuální rostlinolékařskou situaci v okrasném zahradnictví. O biologii patogenů květin a o nových chorobách, kterých se mohou pěstitelé obávat, pohovořila doc. Ivana Šafránková z Mendlovy univerzity v Brně.
Sekce floristů se v dopoledních hodinách věnovala plánování 39. ročníku Mistrovství floristů České republiky – Děčínská kotva. Diskutovala se možná úskalí při soutěži i přesné znění soutěžních témat. Děčínská kotva proběhne již potřetí na zámku v Děčíně 19. až 20. května a soutěžní práce bude moci v průběhu následujících Děčínských slavností obdivovat mnoho návštěvníků. Letošní mistrovství ČR je pro seniorské soutěžící nominační na již zmiňované mistrovství Evropy Europa Cup 2011.
Vedle Děčínské kotvy je SKF ČR garantem odborného floristického programu slavnosti Havířov v květech. Jejich součástí je i floristická soutěž v aranžování květinových soch. Zúčastnit se mohou přednostně členové SKF ČR. Výdaje spojené s touto soutěží jako jsou náklady na rostlinný materiál či i ubytování hradí město Havířov. Soutěž je hodnocena veřejností a výhercům přísluší i zajímavá finanční odměna. Pod vedením Ing. Jany Jaroňové proběhne opět zdobení aut, traktorů a kočárů, které se zúčastní alegorického průvodu centrem města Havířov.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *