Velkolepé oslavy mělnické školy

Symbolem Mělníka je již po staletí renesanční zámek tyčící se nad soutokem našich dvou největších řek Labe a Vltavy. K dalším ikonám tohoto středočeského města, které ho proslavily u nás i v zahraničí, patří již po desítky let zahradnická škola, která letos slaví 125. výročí od svého vzniku.

Mělnická zahradnická škola patří mezi největší a nejstarší zahradnické školy u nás. Její historie sahá do roku 1882, kdy 29. listopadu byla podle výnosu Zemského výboru Království českého č. 35932 zřízena v Mělníku první vinařská škola v Rakousku-Uhersku s českým vyučovacím jazykem.
Samotná výuka však byla zahájena až v roce 1885, škola v té době nesla název Vinařsko-ovocnická. V roce 1921 vzniká z tohoto ústavu čtyřletá Státní vyšší škola ovocnicko-vinařská a zahradnická, jejímž úkolem bylo připravit odborníky po stránce teoretické i praktické v oborech vinařství, ovocnictví, zelinářství, zpracování ovoce a zeleniny, květinářství a sadovnictví. V současné době nabízí Vyšší odborná škola zahradnická a Střední zahradnická škola Mělník hned několik forem studia – středoškolské, vyšší odborné a bakalářské (podrobné informace naleznete na www.zas-me.cz).

Gratulace i poděkování
Vyvrcholením letošního 125. výročí založení zahradnické školy v Mělníku se staly dvoudenní oslavy, které slavnostně zahájil ředitel školy Ing. Ivan Roušal. Po úvodní řeči a přivítání současných i minulých absolventů a pedagogů předal slovo pozvaným hostů. Hejtman Středočeského kraje MUDr. David Rath ve své řeči pogratuloval škole k dosažení vynikající pověsti a výsledků nejenom na domácí, ale i zahraniční půdě. Doktor Ctirad Mikeš, člen školské rady a vedoucí odboru životního prostředí Městského úřadu v Mělníce, ve svém příspěvku vyzdvihl důležitost školy, která se za dobu své existence stala jedním ze symbolů města. Výstižné rovněž bylo přirovnání Ing. Miloše Rathouského, ředitele odboru středního a vyššího odborného vzdělávání – MŠMT, jenž nazval školu dámou, která se s přibývajícími lety stává flexibilnější a živější, což dokazuje stále se zvyšující profesionální úroveň vzdělávání, kterého se studentům dostává.
Po slavnostním zahájení se přesunuly oslavy do auly. Ředitel školy seznámil pozvané hosty s historií vzdělávacího ústavu a jeho plány do budoucna. Prostory auly se rovněž stal místem předání ocenění, která škola získala za přínos zahradnickému oboru a vynikající spolupráci s ostatními vzdělávacími ústavy, jakými jsou například Mendelova univerzita v Brně nebo Česká zemědělská univerzita v Praze. Oslavy se rovněž staly vhodnou příležitostí k poděkování a předání čestných plaket bývalým pedagogům, kteří nemalou měrou přispěli k dosažení prestiže této zahradnické školy.

Doprovodný program
Součástí oslav se stal bohatý kulturní a doprovodný program. V úvodu slavnostního zahájení vystoupila taneční skupina žáků Vyšší a střední odborné školy z Roudnice na Labem. Do pomalejších hudebních tónů se pak mohli návštěvníci zaposlouchat při skladbě Tomáše Živory (absolvent školy), kterou sám interpretoval hrou na piáno. Vyvrcholením doprovodného programu se stala květinová show v podání studentů. Pod taktovkou Zdeňka Kupilíka, vedoucího školní květinové prodejny, vytvořili a předvedli několik nádherných květinových modelů a svatebních kytic, jež sklidily u publika velký aplaus.

Prohlídka areálu
Součástí dvoudenního slavnostního setkání absolventů a pedagogů bylo zpřístupnění celého areálu školy široké veřejnosti. Návštěvníci se tak mohli blíže seznámit nejen s jednotlivými formami studia, ale i samotnými prostory, kde probíhá teoretická a praktická výuka zahradnických předmětů. S historií školy se mohli seznámit nejenom prostřednictvím informačních panelů, ale i fotografií a listin mapující vývoj školy od jejího vzniku až po současnost. Nechyběly ani ochutnávky zpracování ovocné a zelinářské produkce ze školního statku či vinice. Slunečné počasí doslova vybízelo k prohlídce venkovních prostor, kde se nachází rozsáhlé trvalkové a dendrologické sbírky rostlin.
Zahradnická škola v Mělníce vychovala za dobu své existence tisíce zahradnických odborníků. Díky vysokému profesionálnímu vzdělání, které se jim zde dostalo, našli uplatnění nejenom u nás, ale i v zahraničí.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *