Veletrh ve Stuttgartu láká vinaře

Německý Stuttgart se stane v termínu od 24. do 28. března místem konání nejvýznamnějšího evropského veletrhu zaměřeného na výrobu vína, ovoce, ovocných šťáv a lihovin Intervitis Interfrukta (IVIF). Přední světový dodavatelé tam představí nejnovější technologie, produkty a služby spojené s produkcí a zpracováním hroznového vína a ovoce.

Přes obtížnou celosvětovou ekonomickou situaci a probíhající krizi ve vinařském průmyslu velkých zemí, jakými je například Francie, Itálie a Španělsko, se letošního ročníku zúčastní přes 600 vystavovatelů a 40 000 expertů z řad odborných návštěvníků. Samotnému IVIF předchází konání (21. až 23. března) mezinárodní vinohradnický a lihovarnický veletrh ProWein v Düsseldorfu, na kterém se každoročně prezentuje přes 3000 vystavovatelů. Samotný zájem o tento veletrh není pouze z řad vystavovatelů, ale i specialistů z řad odborné veřejnosti; letos se předpokládá účast 33 000 návštěvníků ze čtyřiceti zemí.
Časovou návaznost obou veletrhů ocení především vystavovatelé a návštěvníci ze zahraničí, kteří se tak mohou zúčastnit v jednom týdnu obou veletrhů.

Od pěstování až po prodej
Prestižní mezinárodní veletrh IVIF svojí specializací nabídne návštěvníkům nejnovější technologické postupy týkající se produkce, výroby, zpracování a skladování vína a ovoce. Pro lepší orientaci návštěvníků je výstavní plocha rozdělena do několika tematicky zaměřených částí. Ve výstavní hale věnované pěstební a sklizňové technologii představí firmy například nové typy traktorů vhodné do vinic a sadů nebo stroje a zařízení na sklizeň plodů. V sekci Zpracování a kontrola se návštěvníci mohou seznámit s nejrůznějšími postupy oddělování, filtrace, měření a kontroly. Samostatná výstavní plocha je věnována plnění, zátkování a balení produktů. Na veletrhu budou mít dostatek prostoru také firmy zabývající se marketinkem a logistice.

Vzájemná výměna informací
Veletrh IVIF neplní pouze funkci výstavnickou, ale i vzdělávací. Pod patronací Mezinárodní organizace révy a vína (OIV) pořádá v rámci konání veletrhu Německá vinařská asociace (DWV) odborný kongres s mezinárodní účastí. Více než 1500 domácích a zahraničních odborníků z výzkumných ústavů, enologů a samotných pěstitelů využije setkání ke vzájemné výměně informací a know-how. Jedním z probíraných témat budou nové metody ke stanovení kvalitativních parametrů při výrobě a hodnocení vína nebo jaký vliv mají různé způsoby plnění na množství kyslíku ve víně či vliv alternativního zátkování lahví na skladovatelnost vína.

Pro zvýšení zájmu veřejnosti
Jedním z mnoha témat, kterému se bude veletrh Intervitis Interfrukta věnovat, je zdokonalování stávajících služeb a zavádění nových, spojených jak s výrobou, tak s odbytem produktů z vinné révy a ovoce. Skutečnost, že vinařství se čím dál tím více stává součástí turistického průmyslu, je dobrým ukazatelem zájmu veřejnosti nejen o výrobu, ale i samotnou konzumaci vína. Jak nejlépe využít tohoto potenciálu, se stane jedním z témat k diskusi mezi návštěvníky veletrhu.
Vzhledem k velkému ohlasu návštěvníků z minulého ročníku se letos ve Stuttgartu představí řada domácích i zahraničních architektonických studií. Prostřednictvím zajímavých prezentací představí nejnovější architektonické trendy v navrhování a výstavbě provozních a reprezentačních prostor s důrazem na jejich citlivé začlenění do okolní krajiny.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *