08.12.2022 | 08:12
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Ve světě rozšířené, v Evropě odmítané

Genetická modifikace je cílená změna dědičného materiálu spočívající ve vnesení cizorodé DNA do dědičného materiálu organismu nebo vynětí části DNA způsobem, kterého se nedosáhne přirozenou rekombinací. Ve světě se transgenní plodiny ve větší míře pěstují více než přes dvě desetiletí.

Už v roce 1996 se objevily geneticky modifikované plodinami na polích v USA, Číně, Argentině, Kanadě, Austrálii a Mexiku. Světové plochy oseté geneticky upravenými plodinami neustále stoupají. Největší výměru zaujímá sója následovaná kukuřicí, bavlníkem a řepkou. Jako GMO se ale v současné době pěstují i další plodiny, více než tři desítky.

V současnosti se s geneticky upravenými plodinami můžeme setkat na celém území Severní a Jižní Ameriky i Austrálie, v jihovýchodní Asii a v určitých oblastech Afriky a Evropy. V některých zemích Evropské unie je povoleno pěstování kukuřice MON 810 odolné vůči zavíječi kukuřičnému, ale pěstuje se jen ve Španělsku a v Portugalsku.

V posledních letech se v České republice na provozních plochách nepěstují žádné geneticky upravené plodiny. Povolena u nás sice je kukuřice odolná vůči zavíječi, ale z našich polí úplně zmizela. Ve velké míře se k nám dovážejí geneticky upravené produkty, nejvíce sója.

Na problematiku geneticky modifikovaných organismů byla zaměřena videokonference Produkty moderních rostlinných biotechnologií ve světle legislativy a vědy, kterou uspořádal Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i. (VÚRV) ve spolupráci s Českou technologickou platformou rostlinných biotechnologií. Zúčastněné uvítala vedoucí odboru genetiky a šlechtění VÚRV doc. RNDr. Jaroslava Ovesná, CSc., která také celý seminář řídila.

 

Právní předpisy EU

Jak uvedla Ing. Zuzana Malinová z Ministerstva zemědělství ČR, legislativu používání geneticky upravených plodin v Evropské unii určuje směrnice 2001/18 o záměrném uvolňování geneticky modifikovaných organismů do životního prostředí.

Dále platí nařízení (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivech, nařízení (ES) č. 1830/2003 o sledovatelnosti a označování GMO a sledovatelnosti potravin a krmiv vyrobených z GMO, nařízení 1946/2003 o přeshraničních pohybech GMO a prováděcí nařízení Komise č. 503/2013 o žádostech o povolení geneticky modifikovaných potravin a krmiv.*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down