Včasný kurativní zásah může výrazně ovlivnit úrodu

Zabezpečení dostatečného množství přijatelných živin v půdě je základním předpokladem růstu a vývoje plodin. Nedostatek potřebných látek nebo jejich neodpovídající poměr může končit úhynem rostliny. Specifické příznaky deficitu živin lze využít téměř k přesnému určení diagnózy a včasnému kurativnímu zásahu.

Největší podíl živin rostlina čerpá kořeny z půdního roztoku, ale může je také přijímat listy, květy a stonky. Mimokořenová výživa je doplňkové opatření, které má své opodstatnění při řešení aktuálního deficitu mikro a makro prvků v rostlině. Hlavní výhodou mimokořenového hnojení je rychlost a působení dodané látky. Rychlost příjmu jednotlivých živin přes list ovlivňuje velikost iontů, které musí prostoupit přes póry v kutikule, které jsou menší než jeden nanometr. Rostliny v růstové fázi BBCH 31–34 dlouhodobě vykazují nedostatečné obsahy látek ve výživném stavu. Nejčastěji se projevují nižší hodnoty dusíku, draslíku, vápníku, hořčíku a síry u ozimů. Z mikro prvků postrádá pšenice ozimá mangan a řepka ozimá bór. Pro doplnění chybějících látek je vhodné použít listová hnojiva, která kromě živin obsahují volné L-alfa aminokyseliny pro podporu regenerace po stresových situacích jako jsou sucho, nebo poškození po herbicidech či škůdcích. Celou řadu listových hnojiv má ve své nabídce společnost Atlantica Agricola, kterou na českém trhu zastupuje FERTISTAV CZ a. s.

Malý deficit může způsobit velký pokles výnosů

Chybějící draslík v rostlině se projevuje nejdříve na mladších a později na starších listech hnědnutím vrcholů. Na konci dužnatých orgánů bývají vrcholové nekrózy. Silný nedostatek draslíku způsobuje odumírání a celá rostlina je zakrnělá. To má vliv zejména na velmi sníženou skladovatelnost plodů, kořenů a hlíz. Po rozeznání symptomů je vhodné použít Kelik K určený k listovému dohnojení, které zvýší efektivitu fotosyntézy a dokáže prokazatelně vylepšit kvalitu výnosů. Součástí hnojiva je chelatační činidlo EDTA, které zajišťuje stabilitu a rychlou absorpci draslíku. Sloučeniny křemíku a draslíku, obsažené v Kelik K–Si jsou zodpovědné za tvorbu imunitních mechanismů a stimulaci životně důležitých funkcí rostliny. Extrémní zakrnělost, mezižilková chloróza, někdy až nekróza, fialové zbarvení rostliny, málo růžicovitě nahloučených listů jsou typickými příznaky deficitu zinku. Podobné projevy někdy s rozptýlenými nekrotickými skvrnami na listech způsobuje nízká hladina manganu. Tyto mikroelementy rostlina potřebuje ve velmi malých množstvích, ale jejich deficit se stává významným faktorem omezujícím výnosy. Hnojiva řady Microcat obsahují kromě volných aminokyselin i vyvážený poměr mikroprvků. Hnojivo Microcat Zn–Mn obsahuje speciálně vytvořený komplex prvků, který povzbuzuje rostlinu a je pro ni zdrojem energie. Generativní růst, květenství, formování a dozrávání ovoce a zeleniny podporují bór, molybden a vápník.

Rez pšeničná

„Pokles potřebného množství těchto elementů má na svědomí otáčení a praskání listů, srdéčkovou hnilobu plodů nebo nedokonalé vyvinutí růžic. Odolnost vůči nepříznivým vlivům, omezení nedostatků potřebných látek a zvýšení absorpce živin dokáže upravit hnojivo Microcat B–Mo a Microcat Ca–B. Výrobní řada Atlante má oproti hnojivům Microcat vysoký obsah pro rostlinu rychle přístupného fosforu a draslíků pro povzbuzení imunitního systému rostliny. Toto tekuté hnojivo zajišťuje asimilaci jednotlivých prvků. Hnojivo má okyselující vlastnosti postřikové jíchy a je vhodné do kombinací s pesticidy,“ říká Bohumil Dohnal, spolumajitel společnosti FERTISTAV CZ a. s., která působí v ČR již druhé desetiletí v oblasti distribuce minerálních hnojiv, přípravků na ochranu rostlin a stimulátorů růstu.

 

Jarní regenerace

Cílem každého pěstitele je, aby ozimé plodiny prošly rychlou jarní regenerací. Bohužel ne vždy se podaří půdu připravit tak, aby měla rostlina po obnovení vegetace dostatek zásobních látek a energie uložené v kořenech. Působí na ně množství nežádoucích vlivů. Ideální přípravek pro rychlé zlepšení kondice a jarní start je lehce vstřebatelný stimulátor růstu Aminocat 30.

Jarní poškození řepky mrazem

Obsahuje L-aminokyseliny rostlinného původu, získávané enzymatickou hydrolýzou. Pro očkování, moření nebo nástřik semen je vhodné použít Raykat start s běžnými fungicidními mořidly. Díky vyváženému poměru makro a mikro prvků společně s polysacharidy a volnými aminokyselinami včetně prorůstového cytokininu zlepšuje energii klíčení a růst rostliny v počátečních fázích vývoje. Základní živiny jako jsou dusík, draslík, fosfor, bór molybden a cytokinin aktivují vegetativní růst rostliny. Právě o tyto látky je obohacen přípravek Fitomare s výtažkem z mořských řas.

Účinek Raykat start na rostliny pšenice

Fungující inhibitor, který reguluje vegetativní růst, zpevňuje a zkracuje jednotlivá internodia, je listové hnojivo Florone. Vytváří lepší podmínky pro kvetení a dozrávání plodů a po jeho aplikaci má rostlina kompaktní vzhled. Výživu rostlin ovlivňuje její vývojová fáze, síla a vlastnosti kutikuly, velikost listové plochy, teplota, vlhkost, intenzita světelného záření a mnoho dalších faktorů. Hnojiva se tak staly nedílnou součástí péče o plodiny, tak aby zajišťovaly co nejvyšší a nejkvalitnější úrodu.

FERTISTAV CZ a. s.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down