V Žatci zaostřeno na ochranu chmele

Chmel patří k plodinám, které se při svém intenzivním pěstování neobejdou bez chemické ochrany. Z jakých přípravků mohou jeho pěstitelé v nadcházející sezóně vybírat, o tom především získali informace účastníci nedávného semináře Ochrana chmele.

Seminář ve spolupráci s Chmelařským institutem, s. r. o., Žatec uspořádala tradičně v polovině března společnost Syngenta Czech, s. r. o. Karel Horyna, zástupce společnosti Syngenta v regionu zahrnujícím převážnou část chmelařských oblastí naší země, na něm představil aktuální sortiment přípravků, které jeho firma pro nadcházející sezónu nabízí. Jak uvedl, letos sice nepřichází s žádnou novinkou, přesto je z čeho vybírat.

Nabízený sortiment přípravků
Přípravkem, s jehož novou formulací zajišťující lepší rozpustnost,bezprašnost a účinnost se pěstitelé chmele prvně seznámili v loňské sezóně, je Ridomil Gold Compi Pepite. Jak Karel Horyna popsal, jde o fungicid se dvěmi účinnými látkami – systémové a kontaktní (metalaxylem-M a folpetem). Registrován je proti plísni chmelové, přičemž ochrana proti zmíněné chorobě je zajištěna i pro mladé chmelové výhony.
Druhým fungicidem v portfoliu firmy Syngenta určeným pro ochranu chmele proti plísni chmelové a rovněž proti padlí chmelovému je Ortiva. Jde o strobilurionový přípravek, z čehož vyplývá, že je určen pro preventivní ošetření. Jeho předností je především dlouhá doba účinnosti (28 dní). Karel Horyna hovořil také o green efektu, což v praxi znamená, že rostliny ošetřené Ortivou zůstávají déle zelené.
Nabídku insekticidů tvoří Chess 50 WG, Karate se Zeon technologií 5 CS a Vertimec 1,8 EC. U přípravku Chess určeného proti mšicím Karel Horyna poukázal mimo jiné na systemický účinek, díky němuž jsou hubeni i ne přímo zasažení škůdci, a také na selektivitu vůči užitečnému hmyzu, zejména slunéčku sedmitečnému. U známého přípravku Karate připomněl široké spektrum účinku – na mšici chmelovou, lalokonosce libečkového, dřepčíka chmelového a klopušky. Jako řešení výskytu svilušky chmelové nabídl Vertimec.
Z herbicidů je pro ošetření chmelnic možné zvolit graminicid Fusilade Forte 150 EC potlačující trávovité plevele. Jak Karel Horyna dále zmínil, udržet chmelnice tzv. čisté je důležité i kvůli eliminaci výskytu škůdce šedavky luční.

Pokusy potvrdily účinnost
Některé ze zmíněných přípravků (Ridomil Gold Combi Pepite, Ortiva a Chess 50 WG) byly zařazeny i do pokusů prováděných Chmelařským institutem, o nichž v rámci semináře hovořil tamní specialista Ing. Josef Vostřel, CSc. „Jak fungicid Ridomil Gold Combi Pepite, tak Ortiva potvrdily vysoký stupeň biologické účinnosti na plíseň chmelovou a to za příznivých povětrnostních podmínek pro vývoj této nebezpečné mykózy a za podmínek extrémně silného infekčního tlaku patogena,“ zhodnotil výsledky. A jak k tomu dodal, stejně jako v roce 2007, tak ani v roce 2008 nemohl být v pokusech potvrzen vedlejší účinek na padlí chmelové, jelikož v průběhu vegetace nebyly zaznamenány symptomy poškození listů či později hlávek touto houbovou chorobou.
Ing. Vostřel hovořil rovněž o pokusech s insekticidem Chess. I ten v nich jasně potvrdil biologickou účinnost. Podle Ing. Vostřela je Chess možné doporučit i v rámci strategie ochrany proti rezistentní mšici chmelové. Z dalších zjištěných vlastností zmínil nízký vedlejší účinek na afidofágní predátory. Jak pokusy rovněž prokázaly, kombinace insekticidu Chess s fungicidy Ridomil Gold Combi Pepite či Ortiva nesnižuje jeho účinnost.

Problematická řešení při ochraně chmele
Přestože by se mohlo zdát, že přípravků pro ochranu se nabízí pěstitelům celá řada, na některé ze škodlivých činitelů chybí vhodné řešení. I tato informace na semináři zazněla. A že se s tímto problémem nepotýkají jen čeští, ale i zahraniční chmelaři, zmínil ve svém vystoupení host semináře Stefan Weingart. Tento odborník působí v německé firmě Hopfenring, e. V., která se mimo jiné zabývá poradenstvím v oblasti pěstování chmele, hovořil například o problematickém hubení zemních škůdců. V Německu z nich nejvíce škodí drátovci, u nás, jak poznamenal Ing. Vostřel, problémy působí především lalokonosec. Stefan Weingart upozornil i na to, že v sortimentu nabízených přípravků jak u nás, tak v Německu chybí vhodný fungicid s kurativním účinkem na padlí chmelové. Naštěstí se tato choroba loni příliš hodně nevyskytovala.

Zásady při ochraně chmele
Ačkoliv je biologická účinnost přípravků jedním z nejdůležitějších faktorů k dosažení úspěchu při ochraně chmele, Stefan Weingart připomněl i další obecná fakta. Při aplikaci přípravků musí být podle něj vhodné povětrností podmínky a adekvátní stav rostlin. Pěstitelé by měli důsledně střídat přípravky, aby tak předcházeli vzniku rezistence na jejich účinné látky. Zdůraznil i potřebu dostatečné vybavenosti farem technikou, její funkčnost a seřízení.

Krátce o německém chmelařství Jak obecně vypadá německé chmelařství, i tohoto tématu se německý poradce ve svém vystoupení krátce dotkl. Chmel se v Německu pěstuje ve čtyřech nejdůležitějších oblastech, přičemž největší z nich je oblast Hallertau v Bavorsku, ve které odborník působí. Rozloha chmelnic v této oblasti je asi 15 678 hektarů a chmel tu pěstuje 1231 podniků. Průměrná výměra chmelnic na jedné farmě je tudíž necelých 13 hektarů. To se významně liší od způsobu pěstování chmele například v oblasti Elbe-Saale v Sasku, kde průměrná výměra chmelnic na farmu přesahuje 47 hektarů. Tato struktura výroby je důsledkem předchozího socialistického kolektivního hospodaření, podobně jako je tomu u nás.
Z tržního pohledu zhodnotil poslední roky Stefan Weingart pro chmelaře jako úspěšné. I díky tomu došlo v Německu ke zvýšení výměry chmelnic asi o 1400 hektarů. Kladně ohodnotil také fakt, že 100 % německé produkce chmele z příští sklizně je již se zpracovateli nakontraktováno. Většina pěstitelů má smlouvy dokonce uzavřené až do roku 2014.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *