V Troubsku slaví šedesát let

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.. o., (VÚPT) v Troubsku nedaleko Brna oslaví v letošním roce 60 let své existence. Historie pícninářského výzkumu je však mnohem delší, váže se na moravské zemské ústavy, které fungovaly od období konce druhé světové války. Několikaletým zkoušením pak byla jako nejideálnější, především pro experimenty, vybrána lokalita jižní Moravy – Troubsko. V osmdesátých letech minulého století byl bývalý Výzkumný a šlechtitelský ústav pícninářský větší než dnes, kromě sídla v Troubsku k němu náleželo ještě dalších deset šlechtitelských stanic po celé České republice. Tak byl schopný pokrýt půdně-klimatické podmínky celé republiky. V roce 1994 došlo k privatizaci výzkumu i šlechtění. Troubský ústav si zachoval název, protože podle slov ředitele RNDr. Jana Nedělníka, Ph.D., spadá většina jeho činnosti do sféry pícninářského výzkumu. Šlechtitelské stanice se privatizovaly samostatně nebo se zařadily do jiných firem. V roce 2003 založil VÚPT dceřinnou firmu Zemědělský výzkum, spol. s r. o. Tato firma splňuje statut výzkumné organizace a může tak čerpat finanční prostředky podle evropské legislativy. Přesto, že dnes je většina výzkumů soustředěna do této společnosti, celý ústav vnímá RNDr. Nedělník jako konglomerát firem (třetí z nich je Agrolab, spol. s r. o., která provádí laboratorní rozbory).

Více informací si přečtete v Zemědělci v regionu pro Jihomoravský kraj

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *