V pořádání polních dnů chtějí pokračovat

Jistě nemusím zdůrazňovat, že je lepší jednou vidět než dvakrát slyšet. Uvědomuje si to stále více firem dodávajících potřeby pro zemědělství, a tak se letos v červnu s polními dny doslova roztrhl pytel. Výběr byl tak široký, že se organizátoři obávali malé účasti.

Opak byl ale pravdou. Naši zemědělci jsou zřejmě lidé velice výkonní, a tak zvládali objet mnoho akcí. Nezklamali ani firmu Bayer, s. r. o., Praha, která uspořádala své druhé polní dny 20. června stejně jako loni v katastru zemědělského družstva Libčany. Přestože pokusy s ochranou rostlin byly založeny pouze v hlavních plodinách, variant bylo příliš mnoho, abychom je mohli na stránkách Zemědělce podrobně popsat. Raději jsme tedy využili příležitosti a o krátký rozhovor požádali Dr. Jerzyho Próchnického, vedoucího oddělení ochrany rostlin Bayer, s. r. o.

Pane doktore, jaká je současná situace po sloučení firmy Bayer s firmou Aventis CropScience? Kdy předpokládáte, že prodej přípravků půjde už po společné linii Bayer CropScience?

Celosvětově existuje firma Bayer CropScience již několik týdnů. V České republice jsme získali kladné vyjádření ke spojení obou stávajících firem Bayer a Aventis od Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže minulý týden. Úkolem všech integračních týmů Bayer CropScience na celém světě, Českou republiku nevyjímaje, je zajistit co nejoptimálnější průběh integračního procesu, pokud možno v co nejkratším čase.
Naším cílem je poskytovat zákazníkům co nejkvalitnější služby. Jelikož obě firmy působí v ochraně rostlin, to znamená na trhu, který má sezónní charakter, rozhodli jsme se provést efektivní spojení obou subjektů až koncem tohoto roku. Předpokládáme, že do té doby bychom měli působit na českém trhu jako dva nezávislé obchodní subjekty jako dosud, tedy Bayer, s. r. o., a Aventis CropScience. Od 2. ledna 2003 již budeme jeden tým s jasnou strukturou a jednotnou obchodní politikou.

Mění se v souvislosti se spojením firem výrazněji portfolio přípravků?

Proces spojování má výhody i nevýhody. Jako určitou nevýhodu je možné chápat to, že při spojování občas dochází ke kumulaci v některých segmentech trhu, na což samozřejmě reagují úřady zabývající se ochranou hospodářské soutěže. Nejinak tomu bylo při povolovacím řízení spojení Bayer a Aventis.
V rámci dohod platných pro území celé Evropské unie, včetně kandidátských zemí, se nově vzniklý subjekt Bayer CropScience zavázal prodat nebo zastavit výrobu řady produktů nebo účinných látek. Celosvětově jde přibližně o 9 % celkového obratu součtu obou firem; v České republice je to výrazně více. Kladem je, že jsme byli tímto způsobem zbaveni největších „konfliktů“ v našem společném portfoliu.
V duchu rčení „Co nás nezabije, to nás posílí“, chápeme situaci pozitivně. Z hlediska perspektivy nesmíme zapomínat, že po spojení výzkumných technických základen obou dosud velmi úspěšných firem budeme mnohem větší a budeme schopni uvést během krátké doby na trh mnoho produktů, které budou určitě zajímat české zemědělce. Díky současnému výrobkovému portfoliu, novým přípravkům, jež jsme před krátkou dobou uvedli na trh, a perspektivnímu výzkumu máme velmi dobré předpoklady pro budoucí růst. Počítáme s tím, že v roce 2003 budeme na trhu s přípravky na ochranu rostlin zaujímat ve světě i v České republice z hlediska obratu druhé místo, a to ještě není naše poslední slovo.

Byl jste spokojen s průběhem vašich polních dnů? Který z představených přípravků nebo kombinací považujete ze nejperspektivnější?

Letošní polní dny naše představy splnily. Loni nám počasí nepřálo, letos naopak předčilo naše očekávání. Na demonstračních parcelách je možné každý rok v závislosti na počasí a dalších faktorech ovlivňujích vegetaci vidět v prezentovaných plodinách něco jiného. Tento rok byly dobře patrné zejména rozdíly v účinnosti herbicidů a fungicidů v obilí a herbicidů a insekticidů v bramborách.
Nezklamali ani zemědělci, kteří nás navštívili v hojném počtu. Polní dny firmy Bayer lze vzhledem k účasti zemědělců z Polska a Slovenska označit za akci, která je zajímavá nejen pro naši zemědělskou veřejnost. Úroveň odborných diskusí vedených přímo na parcelách byla velmi vysoká, což podle našeho názoru svědčí o tom, že české zemědělství má do budoucna dobré šance.
Není jednoduché v krátkosti vybrat konkrétní nejzajímavější produkty nebo jejich kombinace. Názory jednotlivých agronomů se mohou lišit. Bayer uvádí na trh úplně nové účinné látky a vzhledem k širokému spektru problémů zemědělské výroby, které lze pomocí přípravků Bayer řešit, je obtížné vyzdvihnout pouze některé přípravky.
Z našeho pohledu si nicméně pozornost zaslouží přípravky, které za přiměřenou cenu řeší velmi efektivně problémy zemědělců a přispívají ke zlepšení kvality komodit. Jsou to zejména herbicidy Domaine a Attribut i celá řada fungicidů do obilí včetně vynikajících přípravků Falcon a Sphaere (účinná látka trifloxystrobin). Dále je třeba uvést v praxi ověřený Horizon s rozšířenou registrací proti fuzariózám klasů a insekticid Calypso.
S průběhem našich polních dnů jsme velmi spokojeni. Máme zájem pokračovat v jejich organizaci i v následujících letech jako Bayer CropScience. Už nyní pracujeme na přípravě variant, které tam budou prezentovány.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *