V ochutnávce brambor zvítězila odrůda Milva

Představení širokého sortimentu odrůd brambor i možností jejich ošetření chemickými přípravky, i to byl program Dne Zemědělce uspořádaného 23. července v Košeticích naším vydavatelstvím a místním zemědělským podnikem Agrodružstvem Košetice. Kromě praktického předvedení zemědělské techniky, jež je již tradiční součástí každého Dne Zemědělce, se tentokrát na akci zaměřené speciálně na pěstování brambor, o které jsme již informovali v minulých číslech, hojně prezentovaly také šlechtitelské společnosti a firmy dodávající na náš trh přípravky na ochranu rostlin.

Informace o odrůdách brambor mohli návštěvníci Dne Zemědělce získat na stáncích sedmi firem. Svoji nabídku odrůd zde prezentovaly společnosti Europlant, šlechtitelská spol. s r. o., Sativa Keřkov, a. s., Sevesa Pacov, a. s., Vesa Velhartice, a. s., Norika – CZ, Medipo Agras HB, s. r. o. a Agroradost, s. r. o.
Připomeňme, že v současné době je pro pěstování v České republice povoleno 116 odrůd, a to včetně osmi letošních novinek. Informace o čtyřech letošních novinkách – velmi raných konzumních odrůdách Angela a Presto, rané odrůdě Belana a polopozdní odrůdě Oktan pro produkci škrobu pěstitelé získali na stánku firmy Europlant. Ranou odrůdu Santana představovala v Košeticích firma Agroradost. Společnost Medipo Agras HB letos uvádí na trh ranou odrůdu Sirius určenou pro výrobu škrobu a lupínků. Jedinou českou odrůdou mezi letošními novinkami je průmyslová odrůda Amylon vyšlechtěná ve společnosti Selekta Pacov, a. s., kterou obchodně zastupuje firma Sevesa, a. s., jež se rovněž na Dnu Zemědělce prezentovala.
Demonstrační pokusy
Velká část odrůd ze stávajícího sortimentu, a to odrůdy těch firem, s nimiž Agrodružstvo Košetice při výrobě sadby spolupracuje, byla k vidění také na demonstračních pokusech, jež v závěru akce mohli její účastníci navštívit. Organizátoři v anketě zjišťovali, které z odrůd pěstitele brambor nejvíce zaujaly. Z vyhodnocených výsledků vyplývá, že nejvíce se bramborářům v pokusech líbily odrůdy Angela firmy Europlant, zatím nepojmenovaná odrůda KE 102/83 ze Sativy Keřkov, kterou firma Europlant přihlásila do zkoušek v Polsku, dále Allegra společnosti Norika, Filea rovněž ze šlechtění společnosti Europlant a další odrůda ze Sativy Keřkov – Kordoba.
Ochutnávka
Odrůda byla hlavním tématem také v diskuzi, jež provázela další zajímavou součást košetického programu – ochutnávku velmi raných odrůd brambor, kterou společně s pořadateli připravili odborníci Ústředního a kontrolního zkušebního ústavu zemědělského. Jak vysvětlili, při degustaci se hodnotí řada vlastností uvařených hlíz, mezi něž patří barva, konzistence, struktura, moučnatost, vlhkost, tmavnutí a řada dalších. I na základě odborného vysvětlení pak měli všichni degustátoři možnost dát hlas nejchutnější odrůdě. V této anketě zvítězila odrůda Milva zastupovaná společností Europlant, druhá v pořadí byla česká odrůda Magda vyšlechtěná Vesou Velhartice, třetí místo patřilo odrůdě Colette, známé odrůdě z nabídky Europlantu.
Ochrana brambor
Své stánky měly v Košeticích také významné chemické firmy Bayer CropScience a Syngenta. Odborníci pěstitelům brambor podali informace o možnostech ochrany brambor před škodlivými činiteli. Zástupci společnosti Bayer vyzdvihli mezi osmi přípravky, jež pro ochranu brambor tato firma nabízí, především insekticid Calypso. Jak uvedli, v letošním roce s extrémním výskytem mandelinky bramborové, s jejímž potlačením měly některé insekticidy problémy, se tento přípravek velmi dobře osvědčil.
Odborníci společnosti Syngenta, jež pro brambory rovněž nabízí široké portfolio přípravků, hovořili především o přípravcích, jejichž použití je možné ještě v této sezóně. Dle stavu porostů, množství srážek a výskytu plísně bramborové doporučili pro poslední aplikace fungicid Altima, který mimo jiné zabraňuje přechodu plísně z natě do hlíz. Na úplný závěr vegetace doporučili desikant Reglone.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *