V ochraně proti houbovým chorobám se nabízejí nové možnosti

Ošetření porostů polních plodin proti houbovým chorobám se stává samozřejmou a nezbytnou součástí agrotechniky. U porostů obilovin je stále častější více než jedno ošetření. Nejde jen o to dosahovat co nejvyšších výnosů. Ošetření porostů fungicidy, které následně zaručuje i kvalitu produkce, začínají vyžadovat také zpracovatelé. To jsou jen některé důvody, proč trh s fungicidy ve srovnání s trhem ostatních pesticidů nejdynamičtěji narůstá. A právě na tomto trhu má dominantní postavení společnost Syngenta, která koncem ledna pořádala v Praze a Brně odborné konference na téma Ochrana polních plodin proti houbovým chorobám.

Pěstitelům zde představila svůj ucelený sortiment fungicidů. Se svými zkušenostmi s přípravky této společnosti přispěli i sami pěstitelé a výzkumní pracovníci.
Jak v hlavním referátu konference uvedl Ing. Antonín Horák, CSc., ze společnosti Syngenta Czech, s. r. o., v ochraně polních plodin proti houbovým chorobám se nabízejí stále nové a nové možnosti. Na trhu s přípravky na ochranu rostlin je patrný trvalý nárůst zájmu o strobilurinové přípravky, jejichž zástupcem v sortimentu Syngenty je přípravek Amistar. Přesto jsou i triazolové přípravky stále aktuální. Rovněž z dalších přednášek vyplynulo, že při volbě přípravku je především důležité vycházet z konkrétních podmínek a aktuálního stavu porostu. Volbu přípravku může ovlivňovat průběh počasí, odolnost odrůdy, předplodina a mnohé další faktory.
Pro ochranu obilnin nabídl ing. Horák pěstitelům fungicid Amistar, u kterého zdůraznil kromě jeho vysoké biologické účinnosti i fyziologické působení, které se zhruba z jedné třetiny podílí na zvyšování výnosu ošetřených porostů. Jak dále z jeho slov vyplynulo, společnost Syngenta vyvíjí další strobilurinový fungicid. I přes nástup těchto produktů (fungicidů) je v systému ochrany rostlin stále prostor i pro další fungicidy, například pro novinku Archer Top EC či na Alto Combi, které ing. Horák doporučil především do systému dvou ošetření spolu s Amistarem. Zapomenout by pěstitelé neměli ani na volbu vhodného mořidla. U mořidla Dividend byl zdůrazněn účinek na sněti zakrslou a mazlavou, u mořidel řady Maxim účinek na fusariózy.
V souvislosti s ochranou obilnin byl připomenut význam fungicidního ošetření pro minimalizaci obsahu mykotoxinů, o jejichž škodlivosti jak ve výživě člověka, tak i hospodářských zvířat, snad dnes již nikdo nepochybuje. Právě již zmíněný systém dvou fungicidních ošetřením je možným řešením tohoto narůstajícího problému.
I pro ochranu řepky je z čeho vybírat. I zde mohou pěstitelé zvolit Amistar, rovněž Alto Combi, jehož povolení pro tuto plodinu se v letošním roce očekává. Výskytu chorob a současně i škůdců, například dřepčíků, pilatky, krytonosce zelného, předchází nové mořidlo Cruiser. Ing. Horák připomenul, že přípravek Alto Combi bude registrován i do cukrové řepy. I v této plodině se již několik let užívá Amistar.
Na závěr přednášky věnované fungicidům odborník hovořil o ochraně brambor. Jak vyplývá i z nezávislých pokusů Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě, přípravky Altima a Ridomil Gold Plus, patří ke špičkám současného sortimentu.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *