Úspěšný šlechtitel jarního ječmene se dožívá osmdesáti let

Doc. Ing. Josef Bouma, CSc., se narodil v Kozlově u Ledče nad Sázavou. V roce 1942 maturoval na Vyšší hospodářské škole v Čáslavi, v letech 1942 - 1943 absolvoval Vyšší zemědělskou školu družstevní v Praze.

V červenci 1943 nastoupil u Selekty, společnosti pro pěstování osiva a sadby Praha, čisticí stanice ve Strančicích. Po roce byl přeložen na Šlechtitelskou stanici Větrov u Tábora jako asistent šlechtění brambor a žita. V roce 1947 ukončil studium na Vysoké škole zemědělského a lesnického inženýrství v Praze.
Po znárodnění Selekty byl přeřazen na Šlechtitelskou stranici Valtice, kde pracoval na úseku šlechtění obilnin. Po specializaci šlechtění přešel koncem roku 1950 na Šlechtitelskou stanici v Branišovice, kde od roku 1951 zastával funkci vedoucího šlechtitele. Dokončuje výstavbu stanice a zintenzivňuje šlechtění obilnin. V roce 1961 se Šlechtitelská stanice Branišovice stává „Hlavní specializovanou stanicí pro šlechtění obilovin“ a Ing. Josef Bouma předsedou šlechtitelské rady. Největším úspěchem tohoto období bylo vyšlechtění odrůdy jarního ječmene Diamant.
Jako externí učitel přednášel ing. Bouma na Vysoké škole zemědělské v Brně šlechtění obilnin a luskovin. V roce 1968 obhájil v oboru speciální produkce rostlinné vědeckou hodnost kandidáta věd.
V roce 1970 odešel z Branišovic na Šlechtitelskou stanici Hrubčice, kde pracoval ve šlechtění jarního ječmene a ozimé pšenice. V roce 1991 bylpo habilitaci jmenován docentem oboru speciální produkce rostlinná. V současné době vede společnost pěstitelů obilnin “Holubovo hnutí“, kde předává agronomům bohaté praktické i teoretické poznatky.
Během své aktivní činnosti se podílel na vyšlechtění 13 odrůd jarního ječmene a šesti odrůd ozimé pšenice. Odrůda Diamant vyšlechtěná v roce 1965 znamenala zlom v historii světového ječmenářství a sladovnictví. Dala vzniknout více než stovce nových krátkostébelných odrůd jarního ječmene na světě. Vždyť jen v Evropě zaujímají tyto odrůdy 57 % z celkové plochy jarního ječmene.
Do dalších let přejeme doc. Ing. Josefu Boumovi, CSc., pevné zdraví, životní elán a mnoho prostoru pro předávání zkušeností.

Redakce časopisu Úroda

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *