15.03.2010 | 03:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Univerzální model hnojení neexistuje

Pěstitelé již netrpělivě čekají na možnost zahájení jarních prací a na první příležitost, kdy budou moci porosty ozimů podpořit první dávkou regeneračního hnojení. Jaké hnojivo a v jaké dávce bude pro tyto zásahy nejvhodnější? Na tuto otázku odpovídaly mimo jiné odborné semináře pořádané společností AGRA GROUP, a. s., konané na devíti místech Čech a Moravy.

Pěstitelé již netrpělivě čekají na možnost zahájení jarních prací a na první příležitost, kdy budou moci porosty ozimů podpořit první dávkou regeneračního hnojení. Jaké hnojivo a v jaké dávce bude pro tyto zásahy nejvhodnější? Na tuto otázku odpovídaly mimo jiné odborné semináře pořádané společností AGRA GROUP, a. s., konané na devíti místech Čech a Moravy.

Semináře byly pořádány ve spolupráci s Výzkumným ústavem rostlinné výroby v Praze-Ruzyni, v. v. i., a velká část prezentovaných výsledků pocházela právě z tohoto pracoviště.
Posledním z míst řady setkání byly Strakonice, do nichž se sjeli pěstitelé především z jižních Čech. Přivítal je tam zástupce pořadatelské firmy pro tento region Ing. Václav Šíma. A jak ihned na úvod semináře organizátoři avizovali, přestože firmu Agra Group mají mnozí zemědělci v podvědomí jako dodavatele listových hnojiv řady Campofort a dalších, tentokrát se hlavně hovořilo o pohybu dusíku a jeho využití rostlinami z půdy.

Eliminace rizik
Se stěžejní přednáškou vystoupil Ing. Jaroslav Mráz ze společnosti Agra Group. Jak předeslal, cílem aplikace hnojiv je v prvé řadě omezení rizika nedostupnosti živin. Na jaře to u pšenice ozimé znamená dostat včas živiny ke kořenům rostlin, vytvořit optimální strukturu porostů podle odrůd, vytvořit předpoklady pro požadovanou kvalitu zrna a omezit rizika poškození porostu. U řepky ozimé jde rovněž o to dodat živiny včas ke kořenům rostlin, současně zabránit ztrátám živin smyvem z povrchu půdy a vyplavením. Snahou pěstitelů by mělo být omezit riziko poškození rostlin při návratu zimy a také dostat živiny vyplavené po letošní zimě z kořenové zóny rostlin. Kromě nitrátů jde o vápník, hořčík, síru, bór a další.

Výhody a nevýhody močoviny
Ing. Mráz na semináři pěstitelům objasnil, jak jsou které formy dusíku přijímány rostlinami a pozastavil se především u dusíku ve formě močoviny. Výhodou této formy je především rychlost účinku, která může být v závislosti na konkrétních podmínkách od velmi rychlé až po pomalou. Po dopadu močoviny na půdu je amidický dusík působením enzymu ureázy rychle přeměněn na amonnou formu . Tento proces s sebou však přináší určitá rizika, zejména pokud se odehrává na povrchu půdy a za vyšších teplot a za sucha. Dochází při němž totiž k jednak k úniku části dusíku ve formě amoniaku do ovzduší a jednak (a to je významnější nevýhoda) je vzniklý NH4+ pevně poután v povrchové vrstvě půdy mimo dosah kořenů rostlin. Takto vázaný dusík je pro rostliny přístupný často až velmi pozdě, v závislosti na příchodu srážek a na následné nitrifikaci . Týká se to jakéhokoliv dusíku který je ve formě NH4+ , i z jiných hnojiv, nejen z močoviny .
Jak dále na semináři zaznělo, uvedené nevýhody výrazně snížit přidáním inhibitoru ureázy . Přítomný inhibitor významně sníží aktivitu enzymu ureázy, močovina se proto nepřeměňuje na NH4+ hned na povrchu , ale jako rozpuštěný roztok močoviny se dostane až ke kořenům rostlin. Koncentrace inhibitoru klesá , ureáza začne být aktivní a k přeměně amidického dusíku na NH4+ dochází až u kořenů, bez ztrát do ovzduší a v místech , kde je většinou více vláhy než na povrchu. Močovinu s přídavkem inhibitoru ureázy (NBPT) nabízí společnost AGRA GROUP, a. s., zákazníkům pod obchodním názvem UREA stabil ( 46 % N) . Proti klasické močovině je navíc zbavena ve výrobě prachového podílu a malých částic, což zlepšuje rozmetání. Výše uvedeným způsobem lze pozitivně ovlivnit i chování části dusíku v hnojivu DAM (SAM) přidáním přípravku StabilureN .

Doporučení pro přihnojení řepky
Jak zmíněné hnojivo využít v tradičních modelech regeneračního přihnojení? Jak Ing. Mráz připustil, univerzální doporuční neexistuje, stejně jako neexistuje univerzální hnojivo. Vždy je nezbytné vycházet z průběhu počasí, ze stavu porostů a je třeba zohlednit také půdní typ.
Hnojivo UREA stabil doporučil pro přihnojení ozimé řepky v případě časného otevření jara pro první dávky regeneračního hnojení u lehkých promyvných půd v dávce odpovídající 55 kg N/ha, na středních a těžších půdách v dávce 70 kg N/ha. V případě pozdního nástupu jara, kdy lze záhy počítat s vyššími teplotami a s vypuštěním první dávky regeneračního hnojení, doporučil pro první přihnojení použít jiná hnojiva s amonnou formou dusíku a UREU stabil použít až pro pozdější hnojení a to opět v závislosti na typu půdy v dávce od 90 do 100 kg N/ha.

Doporučení pro přihnojení pšenice
Doporučení pro přihnojení pšenice vycházela kromě z vývoje počasí především ze stavu porostů. V případě časného jara se UREA stabil hodí pro první regenerační přihnojení v dávce 40 kg N/ha u řidších porostů. U optimálně setých a hustších porostů naopak až pro produkční hnojení v dávce 80 kg N/ha. V případě pozdního nástupu jara Ureu Stabil rovněž doporučil pro první regenerační přihnojení u řidších porostů, a to v dávce 50 kg N/ha, u optimálních a hustších porostů až pro hnojení produkční v dávce 70 kg N/ha.

Výživa pro jařiny již při setí
Hnojivo UREA stabil nabídli zástupci společnosti Agra Group také pro základní hnojení jarního ječmene. Možností je jeho aplikace před setím, pod patu nebo až při vzcházení porostu. Jako nejvýhodnější se ovšem jeví aplikace přímo do seťového lůžka spolu s osivem s cílem prosycení kořenové zóny dusíkem.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down