Unikátní řešení ochrany řepky

Fungicid Pictor® je součástí unikátního systému ochrany řepky – boscalidového ochranného štítu, který poskytuje
dlouhodobou fungicidní clonu na základě masivní dávky boscalidu v kombinaci s metconazolem (Efilor®) a dimoxystrobinem (Pictor®).

Jde o jediné řešení na trhu s účinnou látkou ze skupiny karboxamidů (SDHI) v časném jaře i květu, které poskytuje ochranu před všemi důležitými chorobami řepky s výhodami technologie AgCelence®. Kombinace tří odlišných účinných látek ze tří odlišných chemických skupin zároveň zaručuje vysokou efektivitu. Vlastnosti technologie umožňují snížení dávek fungicidů Efilor (0,6 l/ ha) a Pictor (0,4 l/ha), což přináší významnou ekonomickou úsporu proti sólo aplikacím mimo technologii.

V loňském roce byla z pohledu intenzity výskytu a míry škodlivosti nepochybně nejnebezpečnější chorobou hlízenka obecná (Sclerotinia sclerotiorum), která se vyskytla převážně v druhé polovině kvetení řepky, dále se lokálně objevily verticiliové vadnutí (Verticillium dahliae), fomová hniloba (Phoma lingam) a ojediněle čerň řepková (Alternaria brassicae) a plíseň šedá (Botrytis cinerea). Z pohledu ochrany před těmito chorobami je vždy důležitá kombinace správných agrotechnických opatření a fungicidní ochrany. Z pohledu dlouholetých vynikajících zkušeností ideálním přípravkem chránícím porosty řepek před těmito patogeny je bezesporu fungicid Pictor, kombinující účinné látky boscalid a dimoxystrobin. To potvrzuje mimo jiné i německý Institut für Pflanzenschutz (institut ochrany rostlin) ve svém doporučení, kde vycházejí přípravky obsahující úč. l. boscalid (Efilor a Pictor) jako nejlepší řešení ochrany řepky ať již pro časné jarní ošetření (Efilor), nebo ošetření v průběhu květu proti hlízence a černi (Pictor).

Pictor, fungicid bez omezení

Pictor kombinuje dvě účinné látky boscalid a dimoxystrobin ze dvou odlišných skupin – karboxamidů a strobilurinů. Tato kombinace poskytuje nejen špičkovou účinnost na spektrum důležitých chorob řepky, ale zároveň řadí Pictor do skupiny přípravků označovaných jako AgCelence, které pozitivně ovlivňují fyziologii rostlin, zvyšují jejich odolnost vůči stresovým podmínkám a umožňují maximální využití výnosového potenciálu. V rámci boscalidového ochranného štítu aplikace Efiloru časně na jaře mimo jiné podporuje vyšší tvorbu šešulí. Z praktického pohledu je tedy velmi přínosným efektem zesílení stěn šešulí po aplikaci Pictoru.

Kromě samotného fungicidního efektu tedy tato technologie umožňuje využít genetického potenciálu řepky tím, že se vytváří vyšší počet šešulí. Ty mají pevnější stěny a je významně sníženo jejich předčasné pukání nebo pukání při průjezdu sklizňovou mechanizací. Navíc Pictor jako jediný fungicid v období květu je možno použít v pásmech ochrany vod OP II. st. a je šetrný ke včelám. Toto všechno je důvodem, proč se opakovaně Pictor stal nejpoužívanějším fungicidem v období kvetení řepky ozimé.

Technologie boscalidového ochranného štítu zajišťuje ty nejlepší podmínky k dosažení vysokých výnosů pěstované řepky ozimé, díky zabezpečení ochranné fungicidní clony masivní dávkou účinné látky boscalid v kombinaci s účinnými látkami metconazol a dimoxystrobin a pozitivním fyziologickým efektům. Zároveň je pro zemědělský podnik technologie při dodržení doporučeného postupu ekonomicky velmi výhodná díky možnosti snížení aplikačních dávek Efiloru a Pictoru při zachování plné fungicidní účinnosti.

Doporučení pro technologii boscalidového ochranného štítu je v časném jaru (výška řepky 15–40 cm): aplikace Efiloru 0,6 l/ha a následná aplikace v období plného květu (BBCH 65) Pictoru 0,4 l/ha. Doba mezi aplikacemi přípravků Efilor a Pictor by neměla být delší než 21 dní z důvodu udržení kontinuelní ochrany porostů řepky.

BASF, spol. s r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down