Unikátní ochrana proti chorobám

Změny v registru přípravků na ochranu rostlin přinášejí omezení portfolia produktů. V posledních letech neustále narůstá podíl účinných látek, u kterých došlo k ukončení jejich použití, velká část účinných látek bude i v nadcházejících letech ztracena.

Ve společnosti Syngenta se snažíme neustále vytvářet, inovovat a přinášet nové možnosti pro naše zákazníky. S očekávanými restrikcemi pro vás připravujeme řadu řešení, která dokážou udržet vaše porosty zdravé a ve vynikající kondici. Máme připraveno několik možností, jak efektivně ochránit porosty už v časném jaře.

Proti stéblolamu jednoznačně fungicid Unix

Fungicid Unix s obsahem účinné látky cyprodinil 750 g/kg je skvělým řešením na pravý stéblolam ozimých obilnin – ozimého ječmene a ozimé pšenice, s registrovanou účinností na fuzariózy klíčních rostlin a pat stébel a další listové choroby, jako jou padlí travní, hnědá a rhynchosporiová skvrnitost. A dokonce vykazuje významnou vedlejší účinnost na kořenomorku obilnou. Unix® je registrován v dávce 0,7–1 kg/ha do pšenice ozimé (aplikace v BBCH 30–32) a ječmene ozimého (aplikace v BBCH 30-51). Pro regulaci proti stéblolamu doporučujeme aplikaci v BBCH 30-32.

Nezanedbatelným benefitem fungicidu Unix je jeho excelentní účinnost na pravý stéblolam v porovnání s konkurencí (graf 1).

Stéblolam patří mezi nejvýznamnější choroby pat stébel pšenice. Napadá všechny druhy obilnin (pšenici, ječmen, tritikale, žito). Parazit tvoří dva patotypy: W- a R-. W-patotyp napadá převážně pšenici a ječmen, R- patotyp žito. Oba patotypy se mohou vyskytovat v různém zastoupení v různých lokalitách.

Cyprodinil je jediná účinná látka vykazující účinnost proti všem patotypům stéblolamu (viz tabulka).

Tab. 1 - Účinnost fungicidu Unix na rozdílné patotypy stéblolamu

Patotypy (kmene) stéblolamu Skupiny účinných látek
imidazoly triazoly anilinopyrimidiny
prochloraz cyproconazole, epoxiconazole cyprodinil
W-typ (pšeničný) – Oculimacula yallundae
I a + + +
I b + - +
I c - - +
R-typ (žitný) – Oculimacula acuformis
II s + - +
II p - - +

Účinná látka cyprodinil je přijímána rostlinami velmi rychle, riziko smyvu je omezeno na minimum. Díky systemickým vlastnostem je účinná látka optimálně distribuována v rostlinách translaminárně a akropetálně xylémem.

Graf 1 – Účinnost fungicidu Unix® na stéblolam ve srovnání s konkurenčním řešením

Poznámka: Napadení stéblolamem na neošetřené kontrole 67,5 %


Účinná látka cyprodinil :

  • Spolehlivě chrání listy a stonky před všemi časně jarními chorobami
  • Nejúčinnější na pravý stéblolam
  • Pro zdravou kořenovou soustavu

Archer Plexeo – kompletní ochrana porostů

S nástupem jara se v porostech obilnin nejčastěji setkáváme s listovými chorobami. U pšenice dominuje padlí travní, v menší míře se pak mohou objevit braničnatky a rzi. U ječmene se opět setkáváme především s padlím travním, v menší míře pak s hnědou nebo rhynchosporiovou skvrnitostí. Ochrana porostů v období sloupkování je důležitá i v sušších letech, kdy porosty nevyžadují tak intenzivní pozornost jako v letech pro choroby optimálních. To, že fungicidní ošetření i v sušších letech je pro porost důležité, demonstrují výsledky z pokusu 2018, kdy byl prokázán výnosový benefit oproti fungicidně ošetřené variantě bez aplikace v T1 + 7 %. Po ošetření jsou i spodní listová patra vitální na rozdíl od porostů, kde byla aplikace v období sloupkování vynechána (viz foto).

Fungicidní řešení Archer Plexeo přináší kompletní ochranu proti širokému spektru chorob pšenice i ječmene. Při aplikaci v období sloupkování udržuje porosty zdravé, chrání je proti padlí i skvrnitostem.

Produkt Archer obsahuje účinnou látku fenpropidin 750 g/l a je registrován proti padlí travnímu do ozimé pšenice a jarního ječmene v dávce 0,75 l/ha pro aplikaci ve vývojové fázi BBCH 31–55. Účinná látka fenpropidin je vysoce systemická, v rostlinách se šíří akropetálně transpiračním proudem. Fenpropidin vykazuje preventivní, kurativní, a především výrazný eradikativní účinek, díky němuž dochází k zastavení již rozvinuté infekce – vám dobře známý stop efekt na padlí z produktu Archer Turbo.

Plexeo s účinnou látkou metkonazole 60 g/l je pak výborným partnerem doplňujícím účinnost proti listovým skvrnitostem. Jde o účinnou látku se systemickým účinkem, preventivním i kurativním působením na patogeny.

Kombinace Archer Plexeo byla testována v řadě pokusů v ozimé pšenici i jarním ječmeni a její efekt je srovnatelný i lepší ve srovnání s nejen doposud využívaným Archerem Turbo.

Demonstrují to například výsledky tří pokusů realizovaných v sezoně 2019. Po ošetření ozimé pšenice na počátku sloupkování byla hodnocena účinnost jednotlivých fungicidních řešení. Kombinace Archer Plexeo byla účinnostně srovnatelná s Archerem Turbo i prémiovým konkurenčním řešením. Pozitiva doporučené kombinace byla ještě umocněná nepatrně vyšší výnosovou odezvou ve srovnání s dalšími fungicidními řešeními (navýšení o 12 % ve srovnání s neošetřenou kontrolou). Ve srovnání s účinností fungicidu Archer Turbo byla také podpořena účinnost na rez pšeničnou.

Graf 2 – Účinnost (%) na potlačení chorob a vliv na výnos po aplikaci fungicidů v době sloupkování (ozimá pšenice Annie, Santiago, Tobak, pokusy 2019 ze tří lokalit: Kluky, Ivanovice na Hané, Humpolec)

Poznámka: Napadení na neošetřené kontrole: 15,3 % (padlí travní), 18,4 % (rez pšeničná) a 7,5 % (braničnatka pšeničná), výnos na kontrole 7,7 t/ha. Systém jednoho fungicidního ošetření. Aplikace v BBCH 31–33.

Závěr

I přes úbytek důležitých produktů na trhu v důsledku výpadku některých účinných látek pro vás máme kvalitní fungicidní řešení pro tuto i následující sezóny. Nabízíme ochranu proti stéblolamu s využitím fungicidu Unix nebo komplexní ochranu porostů proti časným jarním chorobám s pomocí Archer Plexeo.

Ing. Václava Spáčilová

Syngenta*

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2023 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down