Uhájí pěstitelé ovoce pozici?

Více než čtyři sta padesát účastníků Ovocnářských dnů v Olomouci očekávalo nejen odborná vystoupení, ale především informace o tom, kam se bude tento zahradnický obor ubírat a co pro zlepšení odbytu domácí produkce plánuje Ovocnářská unie České republiky. Podle ní je třeba dosáhnout rovnocenných podmínek pro producenty, zachovat národní podpory, získat prostředky na propagaci, využívat fondů Evropské unie a stabilizovat vnitřní trh.

Příčiny propadu na domácím trhu s ovocem vidí předseda Ovocnářské unie ČR (OU ČR) Jaroslav Muška v absenci zpracovatelského průmyslu, nezájmu obchodních řetězců o červené ovoce, jejichž prodej je rizikový a nedostatečné kontrole trhu ze strany Státní zemědělské a potravinářské inspekce (SZPI) vzhledem k původu zboží. Problém kontroly by mohlo podle něj vyřešit vybudování vlastního kontrolního sytému, který by spolupracoval se SZPI. Další často uváděná příčina propadu trhu – dovoz velkých objemů jablek – není tak dramatický, negativní vliv ale mají především nízké ceny importovaného ovoce. V neposlední řadě souvisí propad i s nedostatečnou organizovaností producentů a nízkým vývozem měkkého ovoce do zahraničí.
Pro dosažení dobré konkurenceschopnosti je třeba dosahovat stabilně vysokých výnosů kvalitního ovoce, mít odpovídající odrůdovou skladbu, snižovat výrobní náklady (v tomto bodě nejsme schopni konkurovat kolegům z Polska, kteří nemusí platit sociální a zdravotní pojištění a nemusí vést účetnictví), naučit se a začít skladovat i měkké ovoce, například švestky a prodávat je až do listopadu, soudí Muška.
Předseda unie spatřuje problém i v nedostatečné kapacitě zpracovatelského průmyslu v tuzemsku. Toto zázemí nechybí podnikům našich severních sousedů, kam vstoupil cizí kapitál, protože je tam velké množství suroviny. U nás se tak nestalo a zpracovatelů zbylo minimum.
Snahou musí být i zvýšení podílu odbytových organizací na trhu a vytvoření většího prostoru pro propagaci českého ovoce, respektive podpoření konzumace veškerého ovoce.
Prezident Agrární komory ČR Václav Hlaváček upozornil i na odlišnou strukturu prodeje v porovnání se západní Evropou. Zatímco podíl řetězců na trhu tam nepřesahuje 50 % prodaného zboží (například Francie 25 až 35 %), u nás získaly téměř tříčtvrtinový podíl a jejich pozice je velmi silná.

Výdaje za pesticidy
Manažer pro marketing Dow AgroSciences Mnichov Ing. Jaroslav Tručka hovořil o současných trendech v ochraně ovocných dřevin ve Spolkové republice Německo. V SRN je podle jeho slov současnosti 48 tisíc hektarů sadů (podle firmy Kleffmann je to 46 900 ha), z toho tvoří 31 tisíc hektarů jabloně, dva tisíce hrušně, deset tisíc višně a třešně a ostatní ovoce pět tisíc hektarů.
V těchto intenzivně pěstovaných výsadbách se fungicidy ošetřilo za jeden rok asi 827 tisíc hektarů, což v přepočtu znamená asi 17,6 ošetření fungicidními přípravky na hektar za rok (pro všechny typy ovoce dohromady). Náklady na fungicidy dosahovaly přibližně 256 euro/ha (fakturační úroveň = cena výrobců chemických přípravků pro velkoodběratele).
U insekticidních přípravků se celkově počítá s 5,2 ošetřeními na hektar za rok a celkovými výdaji dosahujícími úrovně téměř 200 euro/ha.

Choroby a škůdci
Choroby v jádrovinách a peckovinách u našich západních sousedů se příliš neliší od chorob v České republice. V jádrovinách hraje největší roli strupovitost, padlí jabloňové, významné jsou skládkové choroby a poměrně závažná je korová nekróza usychání větví. V peckovinách je problémem moniliový úžeh květu a letorostu, Venturia carpophila, Blumeriella jaapii a jiné.
Ze škůdců škodí v jádrovinách především obaleč jablečný, slupkoví obaleči a mšice. Tručka se zastavil u množství postřiků proti mšicím. Ty jsou hojně používané, ale ne proto, že by mšice tolik škodily, ale protože v Německu není registrován přípravek proti květopasu jabloňovému, na kterého velmi dobře působí přípravek Calypso, registrovaný proti mšicím. V peckovinách jsou významné mšice, obaleč švestkový , píďalky, vrtule třešňová.

Používané přípravky
V německu používají do jádrovin fungicidy s účinnou látkou kaptan, poté Euparen a Dithane.
V peckovinách figuruje na prvním místě jako nejužívanější přípravek s 21 % ošetřené plochy Systane 20 EV. Účinkuje na padlí, Blumeriella jaapi a Polystigma rubrum. Mezi insekticidy obecně je nejúspěšnější Maldex, velmi dobře si vede i Integro se 14% podílem.

Poradenská služba
Poradenská služba funguje v Německu průběžně – všem podnikům přichází pravidelně oficiální signalizace a doporučení v elektronické formě. Kromě toho je obsáhlá poradenská služba je i na internetu.
Poradenská centra vydávají také tabulky s vývojovými fázemi jádrovin, ve kterých jsou doporučeny termíny aplikací.

Novinky z Chelčic
V příspěvku o integrované ochraně otevřel RNDr. Oldřich Pultar otázku používání přípravků Dursban a Nurelle v systému SISPO (Svaz pro integrované systémy pěstování ovoce), které nejsou povoleny. Podle jeho slov se ekologové „mračí“ při jejich používání, ale vzhledem ke stále většímu výskytu chroustů a lalokonosců bude třeba povolit alespoň jednu aplikaci zálivky proti larvám.
RNDr. Pultar pracuje i na novém systému signalizace pomocí Biofixu – pohyblivého termínu, od něhož se načítají efektivní sumy teplot, podle kterých se následně určí fenofáze jednotlivých škůdců. Sledovaným termínem je první nálet obaleče jablečného. Tato metoda je přesnější než sčítání efektivních sum teplot od určitého data, které se používá dosud. Systém bude k dispozici pro SISPO. Jeho hlavní předností bude například možnost přesného určení, kdy a ve které fázi vývoje vajíčka ještě funguje ovicidní přípravek. Každá fenofáze hmyzu totiž potřebuje dosažení určité sumy teplot.
Další aktivitou je zkoušení přípravku Kapex (na principu granulózy) pro biologickou ochrana proti vrtuli třešňové. Stejný přípravek působí i proti obaleči zimolézovému. Má 80 až 90% účinnost, ale jen při čtyřikrát opakované aplikaci (dvakrát proti přezimujícím housenkám a dvakrát proti první generaci). Problémem, který budou ovocnáři řešit stále víc, je výskyt mery na hrušních. Vzhledem k situaci, kdy u nás není registrován žádný přípravek na likvidaci imaga, je druhou možností aplikace jemného kaolinu (zatím není registrován). Třikrát aplikovaný kaolin znemožní merám klást vajíčka na větve, nakladení se jim umožní teprve v období kvetení. Díky tomu se synchronně vylíhne jedna populace, kterou lze snáz účinně eliminovat. Ovšem i tento šetrný postup předpokládá registraci účinného přípravku.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *