Udržme hlízenku na uzdě

Není tomu tak dávno, kdy řepka byla považována z hlediska ochrany za méně náročnou plodinu. Vlivem šíření chorob a také některých regulačních omezení ze strany EU se situace výrazně změnila. Sezóna 2016 jednoznačně prověřila důležitost fungicidního ošetření v květu řepky. Především v Čechách nebyly výjimkou porosty s více než 50% napadením stonků rostlin hlízenkou obecnou (Sclerotinia sclerotiorum). Sekundární tlak této choroby byl natolik silný, že docházelo k napadení kromě stonků také postranních větví rostlin a dokonce i samotných šešulí.

Věřme, že zůstane jen u tzv. hlízenkových roků, kdy výskyt sekundárního napadení na úrovni sezóny 2016 se bude opakovat jen jednou v dekádě, ale dormantní propagule hlízenky – sklerotia – se v půdě významně namnožila a budou v půdě čekat na příhodné podmínky vývoje a vhodnou hostitelskou plodinu.

Podmínky rozvoje choroby

Především dlouhé období kvetení řepek, které v posledních letech dosahovalo délky až šesti týdnů, výrazně znesnadňovalo optimální načasování fungicidního ošetření porostu. Podle pozorování Ing. Davida Bečky, Ph.D., z České zemědělské univerzity v Praze útočila hlízenka na porosty v květu ve dvou hlavních vlnách. Správné načasování aplikace fungicidu je z pohledu ochrany zcela zásadní a optimálně by mělo být provedeno před hlavním tlakem choroby během květu řepky. Jak ale hlavní tlak předvídat, určit? To je věc velice složitá, závisející na mnoha faktorech. Jedním z nich je historie pozemku – střídání plodin a výskyt hlízenky, expozice porostu, jeho struktura, vzdálenost od vody, odolnost odrůdy a mnoho dalších. Důležitým kritériem pro infikaci rostlin při výskytu spor v kvetoucím porostu je splnění periody, kdy po 24 hodin neklesá relativní vzdušná vlhkost pod 80 % a teplota pod 7 °C. Pokud se v následujících dnech teplota udržuje v rozmezí 16–22 °C, tedy teplot pro optimální vývoj mycelia hlízenky, je vysoká pravděpodobnost rozvoje napadení porostu se všemi důsledky, mezi které patří předčasné dozrávání a poléhání porostu s dopadem na sklizeň.

Optimální termín ošetření porostu

Analýzou interní databáze dat se jasně ukázalo, že v podmínkách posledních let byl účinněji porost chráněn, pokud byl fungicid aplikován ve vývojovém rozmezí řepky BBCH 63–67. Tedy optimálně kolem poloviny kvetení. Avšak v podmínkách roku 2016 by byly opodstatněny fungicidní postřiky dva – jeden na počátku kvetení a druhý v druhé polovině kvetení, jak také prezentoval Ing. Bečka na konferencích naší společnosti.

Jak na hlízenku?

V portfoliu společnosti Syngenta máme v nabídce hned dva fungicidy do květu řepky. Multiplodinový a lety prověřený Amistar Xtra a také přípravek Symetra postavený na nejnovější technologii ochrany porostu řepky – druhé vlně SDH inhibitorů (úč. l. isopyrazam) spolu s Amistar technologií (úč. l. azoxystrobin).

Co činí Symetru jedinečným přípravkem v ochraně porostů řepky?

Aplikace fungicidu Symetra do květu vlivem dvou účinných látek (azoxystrobin a isopyrazam) chrání porost především proti Sclerotinia sclerotiorum. Zároveň tato aplikace potlačuje rozvoj dalších chorob, kterými jsou Phoma, Alternaria nebo Verticillium, což dokládají například výsledky SPZO v letošním roce. U azoxystrobinu je dlouho známo, že má vliv na hospodaření s fytohormony. To spočívá ve zpomalování tvorby etylénu a s tím spojených zpomalení stárnutí. Isopyrazam přináší další fyziologický efekt viditelný v praxi, kdy rostliny řepky olejky ošetřené přípravkem Symetra vykazují vyšší podíl zelené hmoty než rostliny ošetřené výlučně azoxystrobinem. Prodloužení vegetační fáze spolu s dobrým zdravotním stavem má pozitivní dopad na výnos.

Při vývoji účinné látky isopyrazam byl kladen velký důraz na schopnost navázání se účinné látky na rostlinu a také na původce choroby. Z tohoto dvojího navázání účinné látky pramení název Duosafe technologie. Při vývoji nové účinné látky probíhala také optimalizace fyzikálně-chemických vlastností, které mají následně praktické výhody, např. rozpustnost ve vodě atd. Isopy  razam vykazuje velmi silnou vazbu na enzym SDH v mitochondriích patogenu. V závislosti na druhu patogenu isopyrazam brzdí primárně růst klíčního vlákna a tvorbu apresoria. Tím dochází k přerušení infekčních cyklů na povrchu rostliny v ideální době, dříve než se houba může usadit v rostlinné tkáni. Silná vazba isopyrazamu na voskovou vrstvu ošetřených listů vytvoří na jejich povrchu stabilní zásobu potřebné účinné látky.

Xtra výnos, Xtra kvalita, Xtra profit

Fungicid Amistar Xtra je již prověřený přípravek, který v pokusech i provozních podmínkách několik let prokazuje extra kvalitu v ochraně kulturních plodin. Svou nezastupitelnou pozici potvrzuje v ochraně řepky olejky, slunečnice, máku a jeho kvalitu nelze opomíjet ani v ochraně obilnin. Fungicid Amistar Xtra je širokospektrální dvousložkový fungicid, který obsahuje účinné látky s rozdílným způsobem účinku a rozdílným stupněm systemicity. Účinná látka azoxystrobin působí dlouhodobě, a může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu tří až osmi týdnů v závislosti na tlaku infekce. Druhá účinná látka cyproconazole je absorbována asimilujícími částmi rostlin. Vlivem systemického šíření je tato účinná látka rychle a rovnoměrně rozložena uvnitř rostlinných pletiv.

Jedno fungicidní ošetření do květu řepky je již součástí standardní technologie jejího pěstování. Rozumnou regulací hlízenky s ohledem na antirezistentní strategii, střídáním plodin a hlubokým zpracováním půdy lze minimalizovat dopady tohoto patogenu na výnos. Proto při plánování ochrany svých porostů nezapomeňte na Amistar Xtra a Symetru. ❊

RNDr. Ondřej Skala,

Syngenta Czech s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down