Typická je pro ně výborná kvalita

Pro pěstitele kukuřice byly vždy stěžejní vlastností hybridů vysoké výnosy. V současné době je ovšem stále důležitější otázka kvality siláže nebo zrna. Nové hybridy, které zařadila do své letošní nabídky firma Agrofinal, nabízejí nejen vysoký výnosový potenciál, ale také splňují zvýšené požadavky na kvalitu při pěstování kukuřice na siláž, pro výrobu bioplynu i při sklizni zrno.

ES Amulet (S 240/Z 240)

Dvouliniový hybrid ES Amulet byl v České republice registrován v raném sortimentu na siláž v roce 2016. Středně vysoké rostliny jsou velmi dobře olistěné, mají velmi dobrou stabilitu a vysokou odolnost proti poléhání. Palice jsou středně vysoko nasazené. Rostliny rovnoměrně dozrávají. Typ zrna tvrdý až mezityp. Zdravotní stav rostlin je na vysoké úrovni. ES Amulet je určen pro pěstování na siláž a zrno v řepařské, obilnářské i bramborářské výrobní oblasti.

Rychlý jarní vývoj, vysoká odolnost k chladu a suchu stabilizují výnosy i v horších pěstitelských podmínkách a letech. V hodnocení kvality silážní hmoty – ve stravitelnosti organické hmoty i vlákniny a v obsahu škrobu – je ES Amulet v raném silážním sortimentu jedním z nejlepších hybridů. Je to hybrid s vysokým výnosovým potenciálem, který využije při vyšší intenzitě pěstování a zhodnotí velmi dobrým výnosem siláže špičkové kvality.

ES Watson (FAO S 260)

Dvouliniový, středně raný hybrid ES Watson má vysoké, dobře olistěné rostliny s vysokým podílem palic. V roce 2016 byl registrován v sousedním Německu a jeho výsledky v produkci energie jsou zde nadprůměrné. V registračních pokusech Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (ÚKZÚZ), ve středně raném sortimentu na siláž (číslo ranosti 260–300) bylo v letech 2015 a 2016 hodnoceno 26 hybridů. Z toho bylo pět novinek, které byly v červnu 2017 zaregistrovány. ES Watson patřil svou raností k průměru sledovaných hybridů. Výnos škrobu (34,5 %) patřil mezi tři nejlepší výsledky. Nadprůměrné bylo hodnocení kvality silážní hmoty – nejen stravitelnost organické hmoty (ELOS, IVDOM a DCS), ale také stanovená stravitelnost vlákniny (DINAG) a netto energie laktace (NEL). Výsledky jsou uvedeny v grafu.

Hybrid má velmi dobrou odolnost k chladu a je vhodný pro pěstování na siláž a pro výrobu bioplynu v obilnářské, řepařské a kukuřičné výrobní oblasti. Je vhodnější pro srážkově příznivější oblasti. Silážní hmota má vynikající stravitelnost a vysoký obsah škrobu. Široké sklizňové okno umožňuje optimalizaci termínu sklizně.

ES Faraday (S 310/Z 320)

Ve středně pozdním sortimentu je výkonným zástupcem nových směrů šlechtění hybrid ES Faraday – špičková evropská novinka s registrací v letošním roce ve Francii a Maďarsku.

Jedná se o dvouliniový hybrid s vysokými rostlinami, rychlým jarním startem a velmi dobrým zdravotním stavem charakterizovaným vysokou odolností vůči napadení fuzárii a snětí. Je to univerzální hybrid, který se uplatní v teplejší řepařské a zejména v kukuřičné výrobní oblasti nejen při pěstování na kvalitní siláž a pro výrobu bioplynu, ale dosahuje také výborných výsledků při pěstování na zrno.

ES Faraday byl vyšlechtěn firmou Euralis a přináší na trh všechny výhody hybridů nových směrů šlechtění Tropical Dent Corn Hybrid a Roots Power.

Šlechtění pro stabilnější výnosy

Hybridy patřící do skupiny Tropical Dent Corn Hybrid se vyznačují velmi výrazným heterózním efektem, který se projevuje zvýšením výnosu a životaschopnosti nové kukuřice v porovnání s původními hybridy. Tyto kukuřice kombinují maximální výnosy, nízkou sklizňovou vlhkost zrna a vysokou výnosovou stabilitu. Umožňují pěstitelům ranější termíny sklizně s omezením ztrát. Nižší náklady na sušení zrna zvyšují ziskovost pěstování kukuřice.

Šlechtitelský program Roots Power vznikl jako odpověď na poptávku evropských pěstitelů po hybridech kukuřice, které mají vysokou toleranci ke stresovým podmínkám a nereagují na ně snížením výnosu. Hlavním znakem těchto hybridů nově vyšlechtěných kukuřic je maximálně rozvinutý kořenový systém. Ten zajišťuje vyšší a stabilnější výnosy i v horších podmínkách pěstování, vyšší toleranci k suchu díky lepšímu příjmu vody a zlepšení příjmu živin. Velké a silné kořeny lépe pronikají zhutnělou půdou a zlepšují její vlastnosti. Díky růstu kořenů pod větším úhlem je zajištěna lepší stabilita rostlin a vysoká odolnost proti poléhání během vegetace i před sklizní.

Nové kukuřice jsou pro pěstitele zajímavé

Nové kukuřice, které každoročně rozšiřují počet nabízených hybridů na našem trhu, musí nabídnout pěstitelům nejen velmi dobré výnosové parametry, ale také vyšší adaptabilitu a plasticitu, vysokou toleranci ke stresovým podmínkám a současně i vysokou kvalitu siláže nebo zrna. Výše uvedené hybridy ES Amulet, ES Watson a ES Faraday tyto požadavky splňují a svými výsledky v posledních letech dokazují, že jsou konkurenceschopné a pro pěstitele zajímavé. Jejich předností je stabilita výnosu i kvality a tomu odpovídající příznivá ekonomika pěstování.

Ing. Anna Poubová

Agrofinal spol. s r. o.

Foto: ES Amulet patří v raném silážním sortimentu k nejkvalitnějším hybridům               

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *