31.08.2023 | 02:08
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Trivi(z)álně jednoduché herbicidní řešení v obilninách

Součástí pěstební technologie ozimých obilnin je regulace plevelů. Nejlepší možností je aplikace herbicidů již v podzimním období, ideálně krátce po zasetí. Brzké herbicidní ošetření chrání porosty během časného vývoje před negativními konkurenčními vlivy plevelů, podmínky pro počáteční růst a vývoj ozimů jsou optimální. Ozimy rovnoměrně vzcházejí a pěkně se zapojují, nejsou ochuzeny o vláhu, živiny ani prostor.

S herbicidem Triviza je úspěch zaručen

Triviza je širokospektrální třísložkový herbicid obsahující účinné látky chlortoluron, diflufenican a pendimethalin. Všechny tři účinné látky jsou přijímány plevelnými rostlinami přes půdu i přes hypokotyl nebo listy plevelů, u jednotlivých účinných látek se pouze liší poměr příjmu přes půdu nebo list. Každá z účinných látek má jiný mechanismus účinku, takže se účinné látky výborně doplňují – jak v příjmu plevelnými rostlinami, tak v účinnosti proti nim.

S jakými pleveli si Herbicid Triviza poradí?

Herbicid Triviza spolehlivě působí proti širokému spektru běžných plevelů i odolnějších druhů jako jsou kakosty, rozrazily, zemědým, violky a bez problému si poradí také s výdrolem řepky a slunečnice.  Ani trávovité plevele nejsou pro herbicid Triviza žádným problémem. Vhodná je především pro herbicidní regulaci chundelky metlice, uplatní se ale také při regulaci psárky polní nebo lipnice roční.

Foto 1 - Herbicid Triviza si bez problémů poradí také s výdrolem řepky a slunečnice

Kde všude lze herbicid Triviza použít?

Herbicid Triviza je registrována do všech obilnin s výjimkou ovsa (pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale a žito ozimé) pro CPOST aplikaci v BBCH plodiny 10–13 (tedy od vzcházení porostů až po třetí list obilniny), ideálně pokud plevele při aplikaci dosahují nejvýše fáze tří listů.

Jaké je dávkování?

Použití je velmi jednoduché, aplikujeme v dávce 2,0 l/ha, navíc můžeme bez problémů aplikovat v tank mix kombinaci s insekticidy.

Foto 2 - Herbicid Triviza je především vhodná pro herbicidní regulaci chundelky metlice

Velmi šetrný herbicid

Herbicid Triviza je velmi šetrná k plodině, příznaky fytotoxicity se ve srovnání s ostatními produkty pro podzimní ošetření vyskytují minimálně, na základě výsledků našich pokusů se jedná o jeden z nejšetrnějších herbicidů.

Téměř bez omezení

Velkou výhodou herbicidu Triviza je její minimální omezení. Přípravek nemá omezení při použití na svazích a v OP II. stupně podzemní vody. Není omezující ani v souvislosti s pěstováním následných plodin.

Herbicid Triviza přináší jednoduché, ale současně spolehlivé a silné řešení pro efektivní odplevelení vašich ozimů.*

Trivi(z)álně jednoduché…

Více informací na https://www.syngenta.cz/produkt/ochrana-rostlin/triviza

Ing. Václava Spáčilová, Ph.D.,

Syngenta Czech,

Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down