Tři účinky na plevele v obilninách

Používání třísložkového herbicidu do ozimých obilnin Trinity je stále častější a mezi pěstiteli se stává více oblíbený. Proč? Trinity kombinuje tři účinné látky, každou s rozdílným mechanismem účinku. Má výjimečně široké plevelohubné spektrum, a to včetně hundelky metlice již rezistentní na sulfonylmočoviny. Působí dlouhodobě a jednoduše se používá. Aplikaci Trinity lze spojit se peciálním půdním smáčedlem Grounded, který zesiluje a prodlužuje účinnost, zlepšuje pokryvnost a snižuje nežádoucí úlet postřiku.

Trinity: jednoduše třikrát lepší

Trinity je výjimečný herbicid pro podzimní ošetření všech obilnin. Kombinuje tři účinné látky diflufenican, pendimetalin a chlortoluron, každou s absolutně jiným mechanismem účinku, čímž je dosaženo jeho výjimečného plevelohubného spektra. Kontroluje prakticky všechny důležité podzimní plevele vyskytující se v obilninách, a to včetně problematických kakostů, zemědýmů, rozrazilů, máku, violek, výdrolu řepky a dalších. Představuje TOP řešení i na plochách, kde se vyskytuje chundelka
metlice již rezistentní k přípravům ze skupiny sulfonylmočovin.

Jak a kdy používat

Přípravek se velmi snadno používá. V postemergentní aplikaci od prvního listu obilniny až po třetí plně vyvinutý list. Nebo je možné se řídit fází plevelů: od fáze, kdy plevele nejsou vzešlé, až do BBCH13 – plně vyvinutého třetího listu plevele. Trinity má jednoznačnou dávku 2 l/ha. Má minimální omezení. Je snadno a bezpečně mísitelný s insekticidy pro případnou kontrolu vektorů viróz (pro tento účel doporučujeme razantní a širokospektrální insekticid Bulldock 25 EC v dávce 0,3 l/ha). Cena ošetření se podle ceníkových cen pohybuje na úrovni 998 Kč/ha.

Tolurex & partner: úsporné řešení

Určen pro pěstitele, kteří preferují levné řešení, nebo kteří vysévali porosty později a hledají na podzim pouze řešení kontroly chundelky metlice, protože ví, že řešit chundelku metlici na jaře je ekonomicky náročnější. Přidáním levné
sulfonylmočoviny do tank-mixu (např. Glean či Logran) se dosáhne často i uspokojivého řešení. Zejména v regionech s nižším tlakem problematických plevelů.

Grounded: speciální půdní smáčedlo

Zajímavou možností, jak omezit nežádoucí úlet postřiku na necílové plochy, prodloužit a zvýšit účinek prakticky všech přípravků obsahujících reziduálně působící účinné látky přes půdu, je přidání speciálního půdního smáčedla Grounded do postřikové jíchy. Navíc tím, že Grounded pomůže navázat účinnou látku na půdní koloidní částice, pomáhá udržet přípravek pouze v jeho pracovní zóně, a snižuje tak riziko fytotoxicity přípravku pro pěstovanou rostlinu i jeho případné nežádoucí
proplavování do podzemních vod. Grounded přidáváme do postřikové jíchy jako druhé v dávce 0,2–0,4 l/ha v závislosti na množství použité vody. Tank-mix prakticky jakéhokoliv půdně reziduálního přípravku s Groundedem se doporučuje pro prokazatelný synergismus v účinnosti a v těchto praktických vlastnostech: zesílení a prodloužení účinnosti, omezení nežádoucího úletu, zlepšení pokrytí půdy herbicidním filmem a zabránění proplavování herbicidu mimo pracovní zónu.

Ošetření v dávce 0,2l (pro 300 l vody) vychází podle ceníkových cen přibližně na 123 Kč/ha a při dávce 0,25 l (pro 300 l vody) na 153 Kč/ha.

 

Užitečná řešení. Adama je společnost nabízející spolehlivá řešení osvědčenými přípravky na ochranu rostlin. Jsou určena pro pěstitele, kteří požadují kvalitu a přitom dobrou cenu. Jednoduše porosteme spolu.

 

Ing. Jiří Vašek,
Adama CZ s. r. o.

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down