Tři semináře radily v ochraně rostlin

Tři semináře věnované aktuálním problémům v ochraně rostlin uspořádalo naše vydavatelství na konci ledna a v první polovině února. Z Pardubic, Českých Budějovic a Brna si naši čtenáři odnesli informace předních odborníků o regulaci výskytu chorob, škůdců a plevelů. Vylosovaní účastníci seminářů si kromě cenných rad odnesli i dárky od našeho vydavatelství a účastnících se firem dodávajících přípravky na ochranu rostlin či aplikační techniku.

„Také v ochraně rostlin platí, že vše souvisí se vším,“ uvedla v úvodu semináře konaného 6. února v Českých Budějovicích doc. Ing. Evženie Prokinová, CSc., z České zemědělské univerzity v Praze. Proto nelze ochranu rostlin chápat jen jako používání pesticidů. K metodám ochrany rostlin patří mimo jiné dodržování zásad správné pěstitelské praxe. Výskyt chorob, o kterých především doc. Prokinová ve svém referátu hovořila, ovlivňuje již výběr pozemku, osevní sled či příprava půdy. Například zvyšující se výskyt kořenomorky ovlivnilo využívání minimalizačních technologií při zpracování půdy. Nesporný je význam kvality osiva a sadby. Rovněž termín setí a výše výsevku se podle odbornice projevuje ve výskytu chorob. Čím delší je vzcházení, tím větší je riziko napadení rostlin, čím hustší je porost, tím větší je napadení chorobami. Také výživa, konkrétně výživa dusíkem, se projevuje ve zdravotním stavu, například ve výskytu fazárií.
Rovněž Ing. Jan Mikulka, CSc., z Výzkumného ústavu rostlinné výroby v Praze-Ruzyni pěstitelům připomněl obecné zásady správné agrotechniky. Změny osevních sledů a technologie zpracování půdy patří podle něj k významným faktorům, které zapříčinily změny druhového spektra u nás se vyskytujících plevelů. Ač připustil některé přednosti minimálního zpracování půdy, zdůraznil, jak se hluboká orba pozitivně projevuje na eliminaci výskytu vytrvalých plevelů.
Pokud se však již z řady důvodů neubráníme výskytu škodlivých činitelů, nabízí se možnost chemické ochrany. Jak dále vyplynulo z vystoupení ing. Mikulky, význam volby herbicidu by se však neměl přeceňovat. Na výsledném efektu použití přípravku se totiž zásadní měrou podílí také termín a kvalita aplikace. Skutečnost je však taková, že v praxi se například provádí ve správném termínu pouze jedna třetina všech aplikací.
Pokud má být zásah úspěšný, je samozřejmě nutné zvolit vhodný přípravek a především správně určit škodlivého činitele. Přednáška Ing. Jana Kazdy, CSc., z České zemědělské univerzity, doprovázená nesčetným množstvím obrázků, pomohla pěstitelům k orientaci mezi v současnosti nejčastěji se vyskytujícími škůdci.
Stejně tak jako patří nevětší výměry obilninám a řepce, patřila i většina praktických rad a doporučení odborníků v druhé části semináře především ochraně těchto plodin. Pěstitelé si tak ze semináře kromě obecných doporučení mohli odnést rady, jak se v právě startující sezóně vyrovnat s problémy, které je trápily v sezóně loňské a které je připravily o část výnosů.

Text a foto
Petra Vaňatová

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *