Tři nosné doplňuje nová odrůda

Nabídka společnosti SAATEN UNION CZ, s. r. o., se zaměřuje na odrůdy ozimých obilnin. Novinkou mezi ozimými pšenicemi je v letošním roce odrůda Rivero. Do sortimentu ozimých ječmenů byla nově zařazena odrůda Johanna. Samostatným segmentem je hybridní pšenice, která nachází uplatnění na pozemcích s nižší bonitou.

„Základ letošní nabídky ozimé pšenice tvoří tři odrůdy,“ začal popisovat Zdeněk Kadlec, DiS., ze společnosti SAATEN UNION CZ, s. r. o. Tobak je velmi výnosnou odrůdou, která se hodí do intenzivních podmínek. Další je odrůda Genius. „O ní je možné říci, že je to pšenice zaměřená na kvalitu. Tomu odpovídá i zařazení v kategorii E z pohledu Pekařské kvality,“ uvedl Zdeněk Kadlec. „Navíc je tolerantní k různým půdně-klimatickým podmínkám.“ Třetí nosnou odrůdou je pšenice Patras. Jedná se o univerzální odrůdu, která podle zástupců společnosti poskytuje jak stabilní výnos, tak stabilní kvalitu zrna.

„V letošním roce představujeme novou odrůdu Rivero. Šlechtitelé se u ní zaměřili na mrazuvzdornost. Také kombinuje vysoký výnos s dobrou kvalitou. Registrace se nakonec povedla v pekařské kvalitě B. Objemovou hmotnost, pádové číslo a dusíkaté látky, tedy všechny kvalitativní parametry, které jsou při výkupu rozhodující, se pohybují v kategorii E nebo A. Jen kvůli horšímu objemu pečiva byla tato odrůda registrována s pekařskou kvalitou B,“ vysvětloval Zdeněk Kadlec s tím, že se Rivero hodí pro kontinentální podmínky. Vhodné je porost zakládat ve středních až pozdnějších termínech setí pro danou oblast.

Z ozimých ječmenů nás zástupce popisované firmy upozornil na odrůdu Titus. Tu doplňuje v nabídce odrůda Henriette určenou pro těžší půdy a také Silva, což je plastický a univerzální ječmen. Novinkou především pro další roky je odrůda Johanna, která vyniká svým vysokým výnosem.

Hybridní pšenice je samostatný segment. Společnost SAATEN UNION CZ je prodává nejčastěji do sušších oblastí a na pozemky s nižší bonitou. Tam využijí své přednosti oproti klasickým odrůdám. Pěstitelé si mohou vybírat například odrůdu Hybery, Hyfi nebo Hywin. Novinkou v nabídce je hybridní pšenice Hyguardo, která se dobře uplatní i při základní agrotechnice. V sortimentu jsou také hybridní žita – SU Phonixs, SU Stakkato a SU Santini.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *