Trávy

Odbor odrůdového zkušebnictví ÚKZÚZ rozhodl ve správním řízení, po ukončení zkušebního cyklu na základě výsledků provedených zkoušek, o registraci a zapsání do Státní odrůdové knihy dalších šesti nových odrůd trav (charakteristiky odrůd trav registrovaných v prvním pololetí tohoto roku byly uvedeny v Úrodě 8/2001). Celkem tak v roce 2001 vydal rozhodnutí o registraci 19 odrůd pro trávníkové využití a devíti odrůd pro pícní využití. Došlo tak k výraznému rozšíření sortimentu odrůd trav, které jistě uvítá jak pěstitelská, tak i trávníkářská veřejnost.

Trávníkové odrůdy

Jílek vytrvalý

LICHI

Lichi je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung, Lippstadt – Bremen GmbH v SRN. Zástupcem pro ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je pozdní až velmi pozdní. Rostliny jsou v době metání nízké, barva listu je středně až tmavě zelená, praporcový list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středě odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

LIMINI

Limini je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung, Lippstadt – Bremen GmbH v SRN. Zástupcem pro ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou v době metání nízké, barva listu je středně zelená, praporcový list je krátký, úzký až středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

LINAR

Linar je diploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Byla vyšlechtěna a je udržována firmou Deutsche Saatveredelung, Lippstadt – Bremen GmbH v SRN. Zástupcem pro ČR je NOVUM SEEDS, s.r.o.
Odrůda je středně raná až pozdní. Rostliny jsou v době metání nízké až středně vysoké, barva listu je středně zelená, praporcový list je krátký až střední, středně široký. Stéblo je krátké až středně dlouhé, květenství krátké až středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, odolná proti napadení rzí.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Kostřava ovčí

MOUTON

Mouton je tetraploidní odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem pro ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu je tmavě zelená, listová čepel zavřená, praporcový list je krátký. Stéblo je velmi krátké, květenství je velmi krátké.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je vysoká. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do trávníkových směsí pro jemné okrasné trávníky i parkové plochy běžné zeleně.

Kostřava rákosovitá

VILLACH

Villach je hexaploidní, odrůda určená pro trávníkové využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem pro ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké, barva listu je středně až tmavě zelená, praporcový list je krátký až středně dlouhý, úzký až středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je odolná proti napadení plísní sněžnou a rzí, středně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi.
Jemnost trávníku je střední. Častým kosením lze dosáhnout vysoké hustoty trávníku. Je vhodným komponentem do směsí pro zatěžované sportovní trávníky a ostatní plochy běžné a parkové zeleně.

Pícní odrůdy

Jílek vytrvalý

MARTHA

Martha je diploidní odrůda určená pro pastevní využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zástupcem pro ČR je Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké až vysoké, barva listu je středně zelená, praporcový list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, středně až méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a méně odolná proti napadení rzí.
Odrůda Martha je pícninářsky výnosná. Jarní růst má rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Ing. Mojmír Fadrný,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *