Trávy

Pícní odrůdy

Bojínek luční

BARFLEO

Barfleo je hexaploidní odrůda určená pro luční využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zastoupení pro ČR má AGROGEN, spol. s r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou v době metání polovzpřímené až středně vysoké, barva listu je středně až tmavě zelená, praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je krátké až středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi. Je odolná proti poléhání.
Odrůda Barfleo je pícninářsky výnosná. Jarní růst má středně rychlý až rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Jílek mnohokvětý

BARPRISMA

Barprisma je diploidní odrůda určená pro využití v monokultuře i jetelotravních směskách. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Barenbrug Holland B.V. v Nizozemsku. Zastoupení pro ČR má AGROGEN, spol. s r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké, barva listu je světle až středně zelená, praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je středně odolná až odolná proti napadení plísní sněžnou,méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí. Středně odolná je proti poléhání před první sečí.
Odrůda Barprisma je pícninářsky výnosná. Jarní růst má rychlý, po sečích středně hustě až hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

FABIO

Fabio je tetraploidní odrůda určená pro využití v monokultuře i jetelotravních směskách. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Zelder B.V. v Nizozemsku. Zastoupení pro ČR má OSEVA, AGRO Brno, spol. s r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké až vysoké, barva listu je středně zelená, praporcovitý list je dlouhý, široký. Stéblo je dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí, středně odolná proti poléhání před první sečí.
Odrůda Fabio je pícninářsky výnosná. Jarní růst má rychlý, po sečích hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Jílek vytrvalý

MATHILDE

Mathilde je tetraploidní odrůda určená pro pastevní využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zastoupení pro ČR má Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké až vysoké, barva listu je středně zelená, praporcovitý list je dlouhý, středně široký až široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé až dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Mathilde je pícninářsky výnosná. Jarní růst má rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

OPTION

Option je diploidní odrůda určená pro pastevní využití.. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Zaden B.V. v Nizozemsku. Zastoupení pro ČR má CEBECO SEEDS s.r.o.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké, barva listu je středně zelená, praporcovitý list je středně dlouhý až dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Option je pícninářsky výnosná. Jarní růst má středně rychlý, po sečích středně hustě až hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

RESPECT

Respect je diploidní odrůda určená pro pastevní využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Cebeco Zaden B.V. v Nizozemsku. Zastoupení pro ČR má CEBECO SEEDS s.r.o.
Odrůda je raná až středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké až vysoké, barva listu je středně zelená, praporcovitý list je středně dlouhý až dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé až dlouhé, květenství je středně dlouhé.
Odrůda je méně odolná proti napadení plísní sněžnou, listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Respect je pícninářsky výnosná. Jarní růst má středně rychlý až rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Kostřava červená

ECHO

Echo je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro pastevní využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zastoupení pro ČR má Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou polorozkladité, barva listu je tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je dlouhý až velmi dlouhý, široký. Stéblo je dlouhé, květenství je dlouhé až velmi dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Echo je pícninářsky výnosná. Jarní růst má rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

GONDOLIN

Gondolin je oktoploidní, výběžkatá odrůda určená pro pastevní využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou DLF – TRIFOLIUM A/S, Dansk Planteforaedling v Dánsku. Zastoupení pro ČR má Šlechtitelská stanice Hladké Životice, s.r.o.
Odrůda je pozdní. Rostliny jsou středně rozkladité až polorozkladité, barva listu je středně až tmavě zelená, listová čepel otevřená. Praporcovitý list je dlouhý, široký. Stéblo je dlouhé až velmi dlouhé, květenství je dlouhé.
Odrůda je středně odolná proti napadení plísní sněžnou, méně odolná proti napadení listovými skvrnitostmi a rzí.
Odrůda Gondolin je pícninářsky výnosná. Jarní růst má středně rychlý, po sečích středně hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Psárka luční

ZUBERSKÁ

Zuberská je odrůda určená pro luční využití. Odrůda byla vyšlechtěna a je udržována firmou Oseva PRO s.r.o. Zkoušena byla pod označením Alpra 92.
Odrůda je středně raná. Rostliny jsou v době metání středně vysoké, barva listu je světle až středně zelená, praporcovitý list je středně dlouhý, středně široký. Stéblo je středně dlouhé, květenství je středně dlouhé, osinky jsou středně dlouhé.
Odrůda je středně až méně odolná proti napadení plísní sněžnou a listovými skvrnitostmi, méně odolná proti napadení rzí.
Odrůda Zuberská je pícninářsky středně výnosná. Jarní růst má rychlý, po první seči hustě obrůstá. Nemá vyhraněné požadavky na pěstování.

Ing. Mojmír Fadrný,
Ústřední kontrolní a zkušební
ústav zemědělský, Brno,
zkušební stanice Hradec nad Svitavou

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *