Tradiční a přesto s novinkami

Polní dny uspořádala společnost BASF letos již popáté. Přesto zde i tentokrát pěstitelé mohli získat řadu nových informací. Stejně jako provozní plochy, tak i parcelky na pokusné ploše výrazně poškodila zima, a proto byly některé z nich zaorány. V Rokytnici u Přerova, jednom ze dvou míst republiky, kde se akce koná, návštěvníci polního dne tak nemohli vidět porosty ozimé řepky ani převážnou část ozimých pšenic. Zato však prvně na této akci mohli srovnávat na místo nich zaseté odrůdy jarní pšenice a jejich reakce na fungicidní ošetření. Byly zde nově demonstrovány možnosti ošetření jarní řepky.

Polní den v Rokytnici u Přerova a o týden později konaný polní den v Kněževsi u Prahy demonstrovaly především účinnost přípravků nabízených pořádající společností. Kromě toho se však představila poměrně široká paleta odrůd. Jak na úvod prohlídky v Rokytnici uvedl Ing. Antonín Dostál, porosty na demonstrační ploše byly v obdobném stavu jako porosty na zdejších provozních plochách. V místím zemědělském podniku ZS Pobečví, a. s., totiž zaorali asi 60 % ozimých pšenic, 100 % ozimého ječmene a 55 % porostů řepky. Na pokusné ploše tak z původních osmi odrůd ozimé pšenice zbyly jen dvě: Sulamit a Meritto. Zaorána zde byla celá výměra řepky.

Důraz na kvalitu pšenice
Na parcelce určené pšenici tak mohlo být kromě dvou zmíněných odrůd k vidění šest odrůd jarní pšenice. Pořadateli byl zdůrazněn především vliv fungicidního ošetření. To by podle průvodce porosty Ing. Michaela Bajgara letos mělo být směrováno především k dosažení vysoké kvality produkce, jež by umožnila i jarní pšenici prodat za přijatelné ceny. Řešením jsou podle něj dvě fungicidní ošetření. Ing. Bajgar pěstitelům představil varianty Duett + Juwel, Juwel + Caramba, Tango Super + Caramba, Duett + Tango Super, Juwel Top + Tango Super. S ohledem na letošní sezónu vyzdvihl především ty varianty, ve kterých byl pro druhé ošetření využit přípravek Caramba, jež by měl uchránit klasy před fuzariózami a zabránit tak případné kontaminaci zrna mykotoxiny. Jak k tomu dodal, například v Německu je použití Caramby v druhém ošetření považováno za standard. Jak ukazují zhodnocené výsledky polních dnů z uplynulých let, dvě fungicidní ošetření jsou při intenzívním pěstování jednoznačným ekonomickým přínosem. Pouze intenzita pěstování a stav porostů nejsou jediným klíčem při volbě fungicidů a počtu jejich aplikací. Jak ukázaly v Rokytnici prezentované výsledky loňského roku z několika lokalit, každá odrůda ozimé pšenice reaguje na použití fungicidů jinak. Průměrné hodnoty ze tří stanovišť ukazují, že na dvě ošetření fungicidy nejvyšším nárůstem výnosu zareagovaly odrůdy ozimé pšenice Windsor, Banquet a Niagara.

Sladovnický ječmen kvalitní ochranu zaplatí
Rozdílnou reakci odrůd na fungicidní ošetření vykazuje také jarní ječmen. Již v době konání polní dne bylo patrné například to, jak některé z prezentovaných odrůd (v Rokytnici se představilo osm odrůd preferovaných sladovnami), významně ve fungicidní variantě oproti neošetřené kontrole zvýšily počet odnoží.
Polní den představil stejně jako u pšenice jak systémy jednoho ošetření, a to přípravkem Tango Super, tak i systém dvou ošetření přípravky Duett + Juwel či Juwel Top + Tango Super. Právě posledně jmenovanou variantu firma BASF uživatelům svých produktů doporučuje. Opírá se při tom také o výsledky uplynulých let. Pokusy v roce 2002 v Kněževsi a Rokytnici ukázaly, že oproti kontrole navýšila zmíněná varianta dvojího ošetření výnos jarního ječmene o 1 t/ha. Návratnost investice do dvou ošetření je tedy patrná.

Jarní řepka poprvé
Jarní řepka se na polním dnu BASF prezentovala poprvé. Ač neplánovaně, také její prosty přinesly pěstitelům přínosné poznatky. Pořadatelé na jarní řepce demonstrovali především význam moření osiva přípravkem Cosmos, jež by se po odsouhlasení antimonopolního úřadu měl stát součástí portfolia firmy BASF. Ukázána byla také účinnost herbicidu Butisan Star či insekticidu Vaztak. Zajímavé bylo srovnání ošetření fungicidem. Patrné byly rozdíly mezi neošetřeným porostem a porostem ošetřeným fungicidem Caramba.

Kukuřice a hrách bez plevelů
Dalšími plodinami, které na pokusných parcelách dotvářejí simulovaný šestihonný osevní postup, jsou kukuřice a hrách. Bezplevelný stav porostů potvrdil účinnost představených herbicidů. V kukuřici byly časně posteemergentně aplikovány přípravky Stomp a Frontier, jež BASF prodává v tzv. balíčku. Jako opravné opatření k vyřešení výběhlice cukrovky byl použit Basagran Super.
V hrachu plevele zlikvidoval přípravek Escort. V této plodině byla rovněž ukázána účinnost insekticidů. Vaztak a Aztec zde byly použity jako ochrana proto kyjatce hrachové.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *