Testováno na zvířatech pro zvířata

Označení LG Nutrition Animale nesou hybridy kukuřice doporučené přednostně pro výživu hospodářských zvířat. Společnost Limagrain Česká republika, s. r. o., na svých polních prezentacích takto odlišila tři hybridy z nabídky. Skořenice u Chocně byly letos již v pořadí druhým místem pro uspořádání tradičního festivalu kukuřice. Nechyběly tam čtyři novinky pro jaro 2007.

V pořadí druhým termínem pro uspořádání festivalu kukuřice bylo 13. září. Společnost Limagrain Česká republika, s. r. o., představila ve Skořenicích u Chocně kompletní sortiment svých hybridů kukuřice. Nechyběli tam tradiční zástupci z nabídky, nové hybridy, které své místo na trhu teprve získávají, ani čtyři naprosté novinky pro výsev v roce 2007.
Kukuřice je úspěšnou plodinou. Její plochy rostou a s tím se rozšiřuje také její oblast pěstování. Způsobil to průběh počasí, který v posledních letech vyhovoval právě kukuřici. Pozitivní vliv na rozvoj pěstování má také zájem šlechtitelů o tuto plodinu a možnost vybrat vhodný hybrid pro danou výrobní oblast, jak bramborářské, tak řepařskou či kukuřičnou.
Pro to, aby společnost Limagrain mohla každý rok nabídnout přibližně osmdesát až sto nových hybridů do různých oblastí pěstování, musí šlechtitelé provést asi 1,7 milionu křížení mezi jednotlivými liniemi kukuřice, upozornil ve Skořenicích Laurent Wilsdorf, marketingový manažer firmy Limagrain pro celou Evropu.

Čtyři novinky pro příští sezónu

Tradici označování písmeny LG a čtyřmístným číselným kódem doplnila firma Limagrain jmenným názvem u své nejranější novinky. Alvito je kombinovaný velmi raný hybrid s číslem ranosti FAO 210 na zrno a FAO 230 siláž. Při včasném termínu sklizně poskytuje vysoké výnosy silážní hmoty.
Druhá novinka LG 33.55 je kombinovaný hybrid doporučovaný především pro produkci zrna, ale i silážní využití (FAO 360). Jeho předností je vysoký výnosový potenciál a výrazná odolnost vůči suchu.
Do nejteplejších částí kukuřičné oblasti se hodí hybrid LG 34.09. Rostliny jsou velmi vysoké a v intenzivních podmínkách pěstování je schopen poskytnout vysoké výnosy zrna. Jeho FAO je 410.
Silážní hybrid LG 32.52 je druhým rokem v registračních zkouškách ÚKZÚZ. Již příští sezónu ho budou zemědělci moci vyzkoušet i na svých pozemcích. Tento výnosný hybrid s číslem FAO 260 je vhodný pro výrobu kvalitního objemného krmiva, a proto získal označení LG Nutrition Animale.

Označení pro výživu

Značku LG Nutrition Animale dostávají jen ty hybridy společnosti Limagrain, které vynikají vysokým energetickým obsahem a dobrou stravitelností vlákniny. Krmivo z těchto kukuřic je vhodné k výživě hospodářských zvířat pro velmi dobrou konverzi. Tak označené hybridy musely uspět v laboratorních testech, jejichž součástí je několik tisíc analýz. Konečnou fází je ověřování laboratorních výsledků přímo na zvířatech v provozních podmínkách.
Dalším hybridem s touto značkou je hybrid LG 32.25. Hybrid je vhodný jak pro produkci velmi kvalitní silážní hmoty, tak pro zrnové využití. Jeho palice mají poměrně jemné vřeteno a rychle se zbavují vody na konci vegetace. LG 32.25 se s číslem FAO 230 hodí pro pěstování od bramborářské až po řepařskou výrobní oblast.
Třetí kukuřicí LG Nutrition Animale je LG 32.32. Tento hybrid má kombinované využití s vysokým a výrazně stabilním výnosovým potenciálem (na zrno FAO 240 a 250 na siláž). Je plastický a odolný vůči suchu, a tak ho lze pěstovat od bramborářské až po kukuřičnou výrobní oblast..
Součástí doprovodného programu byla ukázka umění sportovních dřevorubců. Martin Komárek, trojnásobný mistr Evropy, a Jan Svoboda představili přihlížejícím jednotlivé disciplíny tohoto původně amerického sportu. Umění s řezáním pilou motorovou předvedl Martin Komárek nejen při jedné z disciplín, ale i při vyřezávání sochy, která se stala hlavní cenou uspořádané tomboly.
(Více si o celé akci můžete přečíst v listopadovém vydání časopisu Farmář.)

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *