14.03.2022 | 09:03
Autor:
Kategorie:
Štítky:

Technologie pro první jarní ošetření

Opět stojíme na začátku další zemědělské sezóny a výzev, které nás letos čekají, přijde možná více než v jiných letech. V následující vegetační sezóně budeme čelit nejen průběhu počasí, ale také dostupnosti produktů na trhu. Podle té budeme muset přizpůsobit ochranu porostů.

Syngenta disponuje silným portfoliem kvalitních produktů nejen pro časné jarní ošetření obilnin. V nabídce máme fungicid Unix pro velmi časné jarní ošetření ozimů a aplikaci na počátku sloupkování. Pro celé období sloupkování máme k dispozici trojici produktů, které jsou sice kompatibilní do různých tank-mix kombinací – Tern, Plexeo a Pecari, my však pro zjednodušení přicházíme se dvěma vysoce efektivními technologiemi – Archer technologií a Turbo ochranou.

Unix proti stéblolamu, padlí a listovým chorobám

Fungicid Unix je určen pro velmi časnou ochranu porostů ozimů (pšenice i ječmene) proti pravému stéblolamu, padlí travnímu a listovým chorobám. Unix je registrován pro aplikaci od počátku sloupkování do BBCH 32, jeho použití je ale ideální právě na počátku sloupkování, a to ze dvou důležitých důvodů.

Prvním je preventivní aplikace, kterou doporučuje už etiketa produktu. Při preventivní aplikaci Unix totiž kromě stéblolamu spolehlivě účinkuje na padlí travní, listové choroby, jako jsou braničnatka pšeničná, hnědá a rynchosporiová skvrnitost ječmene.

Druhým důvodem je excelentní efektivita přípravku Unix už při poměrně nízkých teplotách při aplikaci, se kterými se v jarním období setkáváme velmi často. Unix, přesněji účinná látka cyprodinil v něm obsažená, efektivně působí na potlačení chorob už při teplotách od 5 °C, na rozdíl od azolových účinných látek, u kterých je nutná teplota potřebná pro jejich dobrou efektivitu od 8–10 °C, obdobně jako u účinné látky prochloraz, která pro spolehlivou účinnost vyžaduje teploty od 8 °C.

Nejedná se však o jediný benefit, který Unix přináší. Dalším je jeho spolehlivý účinek proti oběma typům stéblolamu (R-typ i W-typ) a také účinek na všechny patotypy stéblolamu. Tato široká účinnost je pro praxi veliká výhoda.

Unix je kompatibilní jak s azolovými fungicidy, tak s regulátory Moddus a Moddus Flexi. Při přípravě aplikační kapaliny je potřeba dodržet standartní postup – tedy nejprve do aplikačního zařízení vložit Unix a po jeho úplném rozpuštění přidat další komponent tank-mixu.

Graf 1 - Účinnost Unixu na stéblolam a braničnatku pšeničnou

Velká Bystřice, ozimá pšenice Federer, pokus 2021. Aplikace v BBCH 30/31. Napadení na neošetřené kontrole: stéblolam 26,9 %, braničnatka pšeničná 8,6 %

Nové fungicidní technologie

Jak už bylo řečeno, v sezóně 2022 přicházíme se dvěma fungicidními technologiemi určenými především pro aplikaci v období sloupkování. Obě technologie jsou určené a vhodné pro celé spektrum obilnin (pšenice, ječmen, žito a tritikale) a zajišťují silný stupeň ochrany jak proti padlí travnímu, tak proti listovým chorobám a skvrnitostem.

Archer technologie

Volně navazuje na v minulosti velmi oblíbený přípravek Archer Turbo. Archer technologie je tvořena tank-mix kombinací produktů Tern 0,4 l/ha + Plexeo 0,8 l/ha.

Turbo ochrana

Druhá tehnologie je tvořená spojením produktů Tern 0,4 l/ha + Pecari 0,4 l/ha.

Obě technologie lze aplikovat preventivně i kurativně proti listovým chorobám, na padlí díky fungicidu Tern také eradikativně. Tern – tedy fenpropidin – je sice produkt určený výhradně na ochranu porostů proti padlí travnímu, nicméně u padlí zajišťuje preventivní, kurativní, a především výrazné eradikativní působení. Díky němu lze obě technologie aplikovat i na porosty, kde už je padlí travní viditelné a potřebujeme jeho rozvoj zastavit. Fenpropidin je nejsilnější účinnou látkou se stop efektem na padlí travní, výhodou je také jeho efektivita už od poměrně nízkých teplot při aplikaci od 3 °C.

Graf 2 - Účinnost našich technologií na hnědou a ramuláriovou skvrnitost

Velká Bystřice, jarní ječmen Sebastian, pokus 2021. Aplikace v BBCH 31–33. Napadení na neošetřené kontrole: hnědá skvrnitost 6,1 %, ramuláriová skvrnitost 12,3 %

V čem se technologie liší?

Především spektrem účinku a efektivitou působení. Archer technologie je určena především do porostů jařin a běžných porostů obilnin, které potřebujeme ochránit (nejen) proti časným jarním chorobám a udržet je zdravé. Technologie Turbo ochrana je určena především pro porosty ozimů, porosty pěstované ve vysoké intenzitě, případně při pěstování náchylných odrůd a v případě výskytu odolnějších chorob (DTR, ramulária). Nejenže ochrana proti listovým chorobám je efektivnější díky prothioconazolové složce, ale tato kombinace nám u ozimů zajistí také ochranu proti nepravému stéblolamu a komplexu chorob pat stébel.

Benefitem obou technologií je synergický efekt fenpropidinu a azolových partnerů jak v příjmu a distribuci účinných látek v rostlině, tak právě v efektivitě účinku proti chorobám.

Variabilní použití obou technologií

S odkazem na výše uvedené, obě technologie doporučujeme pro ochranu porostů pšenice, ječmene, žita i tritikale především v období sloupkování (BBCH 31–37).

V případě, že v obilninách aplikujete zpravidla jeden fungicid za vegetační sezónu, je určitě vhodné připomenout i možnost použití fungicidu Elatus Era, který se v takovéto technologii uplatní jako prémiové řešení s dlouhodobým účinkem, jeho použití je z hlediska termínu aplikace i spektra chorob velmi flexibilní a přináší řadu benefitů. Více o fungicidu Elatus Era najdete na webových stránkách společnosti Syngenta.

Obě výše uvedené technologie lze spolehlivě a flexibilně kombinovat také s regulátory růstu Moddus 250 EC a Moddus Flexi.*

Ing. Václava Spáčilová
Syngenta CZ
Foto archiv firmy

Napsat komentář

Napsat komentář

deník / newsletter

Odesláním souhlasíte se zpracováním osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení.
Copyright © 2024 Profi Press s.r.o.
crossmenuchevron-down